Tudnivalók a Terhességi-gyermekágyi segélyről és a Gyermekápolási táppénzről

2013. március 04.
Ki jogosult a terhességi-gyermekágyi segélyre?

Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult: aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

    a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
    a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának, az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

Az édesanyán kívül kinek állapítható még a terhességi-gyermekágyi segély?
Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára

- annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
- annak a gyámnak is jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
- a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
- a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától,
- annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
- annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától,
- annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától,
- ha egyébként a törvényben meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik.

Az előzetes 365 napi biztosítási időbe mely időtartamot lehet beszámítani?
A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
    közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Milyen időtartamra jár a terhességi-gyermekágyi segély?
A szülési szabadság időtartamára (168 napon keresztül) jár. A szülési szabadságot a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is igénybe lehet venni.

Mikor nem jár a terhességi-gyermekágyi segély?
- a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre az anya a teljes keresetét megkapja;
- ha az anya bármilyen díjazás – kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat – ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött kereső tevékenységét személyesen folytatja.

Milyen mértékű a terhességi-gyermekágyi segély?
A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló átlagkereset a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján számítják ki. A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a.
A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelmet a táppénzszabályok szerint állapítják meg a következők szerint:

Ha az igényt késedelmesen nyújtják be, van-e lehetőség az ellátás visszamenőleges megállapítására?
A terhességi-gyermekágyi segély megállapítása iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Jó tudni
A terhességi-gyermekágyi segély megállapítása iránti igényt a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetén a kifizetőhely,

- ha az igény elbírálására a Kincstár az illetékes, akkor a Kincstár;
- ha nincs kifizetőhely, illetve az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve bírálja el és folyósítja.

Az igényt az „Igénybejelentés Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermek-gondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

Milyen iratokat kell az igénybejelentőhöz mellékelni?
- a terhes gondozásról szóló kiskönyvet,
- a terhes állományba vételről szóló orvosi igazolást,
- a szülést igazoló kórházi igazolást,
- a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát (ha a gyermek születése napjától veszik igénybe az ellátást),
- csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozatot, vagy a gyámhivatal igazolását arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, továbbá
- a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványt, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya.

GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ

Meddig veheti igénybe az anya (apa) a gyermekápolási táppénzt?
Erre a következők szerint jogosult:

- egy évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén a gyermek egy éves koráig,
- egy és három év közötti beteg gyermek esetén évenként és gyermekenként 84 naptári napig,
- három és hat év között évenként és gyermekenként 42 (egyedülállónak 84) naptári napon át,
- hat és tizenkét év közötti gyermek esetén évenként és gyermekenként 14 (egyedülállónak 28) napon át.

Mikor jogosult az anya egy évesnél fiatalabb gyermeke szoptatása, ápolása miatt táppénzre?
Csak akkor, ha egy évesnél fiatalabb, kórházban ápolt gyermekét szoptatja, illetve beteg gyermekét otthon ápolja és nem veszi igénybe a GYES-t, GYED-et vagy a terhességi-gyermekágyi segélyt.
(Emberi Erőforrások Minisztériuma)
 

megosztás
hozzászólások
úszás (22), vasárnapi pihenőnap (3), medve (1), LMP (4), zala (1156), taverna (25), sportlövő (2), Zalaszántó (2), Balatoni Hajózási Zrt (4), kávé (2), parkolás (8), fogyasztóvédelem (1), pollen (3), Szent Márton (3), A Dal (3), Oláh Péter (2), telihold (1), Bedő Beáta (10), nyaralas (12), Kertész Sándor (5), piac (6), Z. Karvalics László (1), HUSZ (7), zeneszerző (1), luxus (4), police (513), maraton (59), Szutrély Péter (7), könyv (1), karnevál (1), Ranolder (1), karácsony (20), Ruzsics Ferenc (434), monitormagazin (107), Pete Krisztina (1), alakformálás (6), szuperhold (1), konyha (1), mav (25), Divinyi Tamás (4), Lidl (1), pálinka (2), Fenyves allé (1), miniszterelnök (2), család (1), Berecz András (1), Aradvári László (1), ZalaSprings Golf Resort (2), költészet napja (2), ipsos (1)