Leonardo mobilitás/Egész életen át tartó tanulás program

2011. december 26.
Kiíró: Európai Bizottság Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány Beadási határidő: 2012. február 3

A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.

Támogatható tevékenységek:
A külföldi szakmai gyakorlat olyan gyakorlattal és/vagy képzéssel töltött időszak, amelyet a résztvevő (a kedvezményezett) egy külföldi fogadó intézményben (vállalat és/vagy szakképző intézmény) tölt. Ezalatt az időszak alatt a kedvezményezettnek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására - mindez jelentősen növeli munkaerő-piaci esélyeit.
A tanulmányutak képzőintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek, melyek a szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országokban, eltérő szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve azokat tovább gyarapíthassák. A tanulmányutak célja továbbá az oktatási és gazdasági szféra közötti tapasztalatcsere, a technológiai és tudományos újítások átvitele. A program fontos eleme, hogy a külföldi út a kedvezményezettek számára szakmai továbbképzést jelent.

Pályázásra jogosultak köre:
Pályázó (küldő) intézmény lehet a szakképzésben érintett valamennyi intézmény:
• a szakképzés területén oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek (pl.: szakközépiskolák, szakiskolák, stb.);
• a szövetségek és a szakképzésben érintettek képviselői, beleértve a
szakképzésben részt vevők, szülők és tanárok szövetségeit is;
• vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői,
beleértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is;
az egész életen át tartó tanulás bármely vonatkozásához kapcsoló-
dó orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó
szervek;
• a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rend-
szerekért és politikákért felelős, helyi, regionális és nemzeti szintű
szervezetek;
• az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkozó kutatóközpon-
tok és szervezetek;
• felsőoktatási intézmények – korlátozottan, kizárólag a munkavállalók,
munkanélküliek célcsoportjában nyújthatnak be pályázatot, a már vég-
zett (hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező) volt hallgatóik részére;
• nonprofit szervezetek,

Pályázati feltételek:
A külföldi gyakorlatoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
• a pályázó intézménynek minimálisan egy külföldi partnere legyen a
programban részt vevő országok köréből.
• a projektek maximális időtartama 2 év, amely magában foglalja a kül-
földi gyakorlat/csere előkészítését, lebonyolítását és az eredmények
értékelését, terjesztését.
• a résztvevők képzéséhez (illetve átképzéséhez) és/vagy szakterület-
éhez szorosan kapcsolódó vagy azt kiegészítő gyakorlat vagy szakmai
képzés biztosítása.
• a fogadóintézménynél megszerzett készségek, tudás elismerése pl.:
oklevél vagy a szakképesítés adott szintű megszerzését tanúsító okirat
vagy Europass mobilitási igazolvány révén.
• a részt vevő fogadóintézményen belüli oktatói, mentori felügyeletének biztosítása és a küldő szervezet folyamatos tájékoztatása.

A támogatás mértéke:
A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A pályázati útmutató
ugyan nem határoz meg kötelező önrészt a pályázók számára, a projekt
megvalósításához azonban az esetek jelentős részében további források
bevonása szükséges.
Támogatás az alábbi költségtételekre igényelhető:
- programszervezés és monitoring
- mobilitás (utazás, megélhetés, biztosítás)
- felkészítés

A megítélhető támogatás felső határa célcsoportonként eltérő összegű, és függ a résztvevők számától, a kinntartózkodás helyétől és időtartamától. (Részletes szabályok a pályázati kalauzban.)

A pályázás menete:
A mobilitási pályázatok benyújtása a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik, a pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi.

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu

megosztás
hozzászólások
korábbi híreink
proa (1), diákolimpia (1), ország torta (1), internet (20), egeszsegugy (263), Kvárta Mátyás (43), drog (3), jövőkutatás (1), facebook (15), utca embere (8), humanitárius település (1), Villányi Éva (1), halál (42), erdekes (538), közmunka (1), Balatoni Hajózási Zrt (4), SzezOn bevásárló közösség (1), gyilkosság (1), kerekpar (19), Balatonfüred (2), onkentes (3), kötélugró (1), Révai Gábor (1), atlétika (6), ÉrtékTrend (32), Centrál Színház (1), Horvath Terez jegyzo (29), advent (188), költészet napja (2), Mátrai Gabriella (2), Bálint NatáLia (2), daganat (6), Katedra nyelviskola (5), kutya (16), Pappné Beke Judit (1), hegyalja fesztival (3), Spar (1), Golfclub Imperial Balaton (2), testkezelés (2), Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (23), törvény (1), olimpia (151), vállalkozó (2), Golgota Baptista Gyülekezet (1), karácsony (17), kilométer (1), családbarát (1), előadás (14), béremelés (2), Ugrimanók (1)