Magyar várak - Nagyecsed

2008. december 27.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, az országhatár közelében fekvő mintegy 7 ezer lelket számláló Nagyecsed 1994-ben kapta vissza városi rangját, melyet a XVII. században veszített el. Az újra fejlődésnek induló település a középkor évszázadaiban fontos szerepet játszott, területén két vár is épült az idők folyamán.


A vidék arculatát egészen az 1800-as évek legvégéig a Kraszna és a Szamos által táplált több mint 300 km2 területű Ecsedi-láp határozta meg. A szinte járhatatlan mocsárvidék természetes védelmet nyújtott az itt lakóknak, akik az ingoványból kiemelkedő magaslatokon alakították ki lakhelyeiket.
A honfoglalást követően a ma is Sárvárnak nevezett dombon épült az első erődítmény, melyet a kor szokásainak megfelelően fából és földből emeltek. Erről a Gesta Hungarorumban Anonymus is megemlékezett. Az ispánsági vár védelmi szerepe később háttérbe szorult, a környéket uraló Gutkeledek nemzetségi monostort emeltek területén. Bár a tatárjárás dúlásait igyekeztek helyreállítani, az épületegyüttes használatával a XIV. század elején végleg felhagytak, és az elpusztult. Maradványait az 1965-67-es ásatások hozták felszínre.
A Gutkeled nemzetség egyik ágának, a Báthori családnak felemelkedése I. Károly idejéhez köthető. Az uralkodó szolgálataik fejében 1334-ben hozzájárult, hogy Báthori Bereck fiai, János és Miklós várat építsenek a korábbi Sárvár közelében.
Az 1354-re elkészült erődítményt az idők folyamán birtokosai folyamatosan bővítették, korszerűsítették. A minden oldalról vízzel és láppal övezett vár négy szigetre épült. Az oda vezető töltésúton előbb a Strázsaháznak nevezett megerődített kapun kellett áthaladnia a belépőnek, majd a sáncokkal és bástyákkal körülvett mezővárosba juthatott be. Innen cölöphíd vezetett két további megerődített szigeten át a kőből épített, ágyúk hordozására alkalmas bástyákkal védelmezett belső várba. Ecsedet kellően ellátták hadiszerekkel is, egy 1670-ből származó leltár adatai szerint 53 ágyúval és 59 szakállas puskával valamint a hozzávaló munícióval rendelkezett.
A mohácsi csatavesztést követő belháborúk során előbb János király hívei birtokolták. Báthori Miklós azonban Ferdinánd király hűségére tért, és 1564-ben sikerrel verte vissza János Zsigmond hadainak ostromát is. A királyi Magyarország és a formálódó Erdélyi Fejedelemség határán fekvő stratégiai fontosságú vár egészen 1605-ig szilárdan Habsburg-kézben volt, ekkor azonban Báthori István országbíró elhunytával a család ecsedi ága kihalt. Örököse, a somlyói ágból származó Báthory Gábor az erdélyi fejedelmi címet is megszerezte, így Ecsed – rövid megszakítással - évtizedekre erdélyi befolyás alá került.
Báthory Gábor halálával a somlyói ág is kihalt, az uradalmat előbb Bethlen Gábor, majd 1645-től a Rákócziak szerezték meg. I. Rákóczi Ferenc azonban részt vett az I. Lipót császár és király ellen irányuló Wesselényi-féle összeesküvésben, melynek következtében csak úgy mentesült a legsúlyosabb büntetéstől, hogy váraiba – így Ecsedre is – Habsburg-csapatok csapatok telepedtek be.
A bécsi Haditanács a XVII-XVIII. század fordulóján több magyarországi vár lerombolását rendelte el, melyeket feleslegesnek ítélt, vagy tartott attól, hogy a terjedő felkelések bázisaivá válhatnak. Így került sor 1701-ben az ecsedi védőművek felrobbantására is. Bár a Rákóczi-szabadságharc alatt a kurucok megkísérelték helyreállítani, a győztes császári csapatok a békekötés után végleg lerombolták. A hajdani erődítménynek napjainkra a felszínen már nem maradt nyoma.
Forrás: civertan.hu
megosztás
hozzászólások
Életfa iskola (2), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (3), sárkányrepülő (1), advent (224), költészet napja (2), Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (136), vonyarcvashegy (157), Bethesda (1), Balsai Móni (1), webmark (2), borünnep (23), Bálint NatáLia (2), Eurovíziós Dalfesztivál (1), Zala folyó (1), piac (6), Németh Veronika (1), goldmark muvelodési kozpont (60), eltűnt (5), unicef (1), kékszalag (12), Nardai Sarolta (1), SzezOn bevásárló közösség (1), mav (25), munkaszünet (1), parkoló (4), Keszthelyi Környezetvédő Egyesület (2), ünnep (141), gyes (2), Major Veronika (4), Zalaegerszegi Törvényszék (12), monitormagazin (107), jogosítvány (1), sütemény (1), katona (1), Magyar Turizmus Zrt (45), Gachályi András (3), rezsi (18), szalon (1), apartman (3), Biró Lajos (1), országgyűlési képviselő (33), migráns (3), Télikert (5), Owaimer Zoheir (1), színház (5), Laky András (2), Széll Tamás (1), cselgáncs (1), Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (1), Gyertyánági Endre (1)