Vajdások az atomenergia nyomában: Paks-Bátaapáti

2017. május 16.
Keszthelyi vajdás diákok 2 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt, melyen megismerhették a Paksi Atomerőműben és a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban folyó szakmai munkát, a valóságban tanulmányozhatták a nukleáris energiatermelés és a nukleáris hulladékgazdálkodás gyakorlati megvalósulását.

"A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” című, NTP-MTTD-16 kódjelű pályázati kiírásra a Keszthelyi Vajda János Gimnázium által benyújtott, NTP-MTTD-16-0213 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett „Szilátd Leó nukleáris tehetséggondozó szakkör” című pályázat támogatásban részesült.

A pályázat célja a háttérbe szorított természettudományi érdeklődés, fogékonyság korai felkeltése, a problémamegoldó gondolkodás, a digitális és a matematikai kompetenciák elmélyítése és a kiemelten tehetséges tanulók figyelmének a természettudományok, azon belül is az energiatermelés lehetőségei felé való irányítása, a felelős, energiatudatos gondolkodás kialakítása. A szakköri munka nagyban hozzájárul a pályaorientációhoz is, különösen a műszaki pályák felé terelve a tanulókat. A nukleáris szakkörbe bevont kiemelten tehetséges tanulók száma 10 fő, a projekt vezetője Farkas László fizika szakos mestertanár, szaktanácsadó. A 9 éve működő nukleáris szakkörbe olyan érdeklődő tanulók járnak, akik heti rendszerességgel, délutánonként 2 órás tehetséggondozó szakköri foglalkozáson vettek részt. Ennek köszönhető, hogy azóta már13 vajdás diák bejutott az Országos Szilárd Leó Nukleáris verseny paksi döntőjébe, ahol eddigi legjobb helyezéseik: 2., 3., 5., 6., 7. és 9., stb.

A szakkörös diákok áprilisban a fenti pályázat támogatásával 2 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt, melyen megismerhették a Paksi Atomerőműben és a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban folyó szakmai munkát, a valóságban tanulmányozhatták a nukleáris energiatermelés és a nukleáris hulladékgazdálkodás gyakorlati megvalósulását. Pakson a Látogatóközpontban interaktív előadás keretében a diákok végég követhették azt a folyamatot, amely során az urán 235-ös izotóp hasadásával villamos energiát állít elő az erőmű. Majd a 2-es számú reaktort és a hozzá tartozó turbinát és generátort működés közben tanulmányozhatták. Az Atomenergia Múzeumban az erőműt az építésétől napjainkig bemutató érdekes tárlatot, kiállítást nézték meg a tanulók. Másnap Bátaapátiban a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolását ismerkedhettek és nézhették meg a vajdás diákok. Lemehettek a 250 méter mélységben lévő, 1700 méter hosszú alagútba, amely gránitba van bevésve, ahova csak a „legilletékesebbek” juthatnak le. A helyszínen – az alagútban, a hordók közelében - radioaktív méréseket végeztek, előadásokat hallgattak a témával kapcsolatosan, kérdéseket tehettek fel az ott dolgozó nukleáris mérnököknek a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban, és a végén izgalmas számítógépes totót tölthettek ki, amellyel ajándékokat nyerhettek a legfelkészültebbek.

Az Atomerőműben:


A Nemzeti Radioaktívhulladék- tárolóban (NRHT):

A program a kitűzött céloknak megfelelően élményszerű tapasztalás útján komplexen erősíti a diákok természettudományos, digitális és matematikai kompetenciáit. Fejleszti önismeretüket, orientálja pályaválasztásukat.Cél, hogy a tanulókban pozitív attitűd alakuljon ki a természeti jelenségek és az innováció iránt. A szakköri tematika jól illeszkedik a tudatos energiafelhasználás megismeréséhez. A tehetséges diákoknak szakmai elmélyülést biztosít, gyakorlati és elméleti ismeretekkel gazdagodnak
A program a kitűzött céloknak megfelelően élményszerű tapasztalás útján komplexen erősíti a diákok természettudományos, digitális és matematikai kompetenciáit. Fejleszti önismeretüket, orientálja pályaválasztásukat. Cél, hogy a tanulókban pozitív attitűd alakuljon ki a természeti jelenségek és az innováció iránt. A szakköri tematika jól illeszkedik a tudatos energiafelhasználás megismeréséhez. A tehetséges diákoknak szakmai elmélyülést biztosít, gyakorlati és elméleti ismeretekkel gazdagodnak

A foglalkozások legfontosabb célja a háttérbe szorított természettudományi érdeklődés, fogékonyság korai felkeltése, a problémamegoldó gondolkodás, a digitális és a matematikai kompetenciák elmélyítése. A kiemelten tehetséges tanulók figyelmének a természettudományok, azon belül is az energiatermelés lehetőségei felé való irányítása, a felelős gondolkodás kialakítása. A szakkör nagyban hozzájárul a pályaorientációhoz is, különösen a műszaki pályák felé terelve a tanulókat..
A tehetséggondozó programunk kistérségi feladatot lát el.
A szakkörön a diákok kutatásokat végeznek, mérési jegyzőkönyvet vezetnek, összetett modern fizikai feladatokat oldanak meg, tematikus vita során ütköztetik elképzeléseiket, önállóan és csoportmunkában prezentációkat készítenek és bemutatókat tartanak, valamint mérési gyakorlat és kísérletezés közben észrevétlenül tanulnak meg csapatban dolgozni. A feladat felosztása a differenciált munka hatékonyságára tanít, erősítve ezzel a szociális kompetenciákat is. Az elért versenyeredmények pedig sikerélményt adnak, erősítik a tanulók reális önértékelését, az intraperszonális területet.

A természettudományi jelenségek megértéséhez nagy segítség az interaktív táblán bemutatható szimulációk. A tanév során minden diáknak kell egy témából prezentációt tartania, és az megvédenie, amely szervesen kapcsolódik a szakkörön tanultakhoz. A modern fizika a nem látható tartomány fizikája, ezért elengedhetetlen az IKT eszközök is az internet professzionális használata.
A program során számtalan kompetenciája fejlődik, mélyül a bevont tehetségeknek de kiemelten a természettudományos, a logikai-matematikai, a digitális, a szociális és az önismereti kompetencia.

A program keretében korszerű mobil informatikai eszközöket kívánunk beszerezni. A laptop és a tabletek a szakköri munka hatékonyságát nagyban elősegítik majd. Kutatásra, tájékozódásra, közös munkavégzésre, szimulációk alkalmazására, számítások elvégzésére illetve a bemutatók elkészítésére használhatják a tehetségek. A prezentációk megtartását pedig megkönnyíti a zsebprojektor használata is. Az elkészült anyagok elektronikus tárolására különböző adathordozókra van szükség (pendrive, CD, DVD).   


NTP- MTTD -16 - 0213    NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
"A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben”   

megosztás
hozzászólások
Joós Adél (1), Bálint NatáLia (2), íjászverseny (1), Fodor Edith (3), Burgonyakutatási Központ (2), kereskedelem (1), kereszt (1), büntetés (3), Manninger Jenő (384), tranzakciós díj (1), méregtelenítés (1), Keszthelyi Városvédő Egyesület (6), borünnep (24), Március 15 (2), google (3), Ács István (10), koktél (1), parkoló (4), republic (1), labdarugas (25), Hírek képekben (10), természetgyógyászat (2), Szeiler (63), Év szállása (1), keresztény (2), balett (1), Cseh László (1), parkolás (8), online (1), A Dal (3), földrengés (2), Bedő Beáta (10), facebook (15), mav (25), sarmellek (53), Balaton Szinház (959), boldog (1), népszavazás (1), katona (1), jótékonyság (3), Básti Juli (1), bank (7), nyaralas (12), Lisa (35), könyv (1), könyvbemutató (2), vasárnapi pihenőnap (3), gyógyszertár (1), alpolgármester (2), paralimpia (4)