Uniós segítséggel számolják fel a szennyezést

2010. szeptember 30.
A szovjet hadsereg 1991-es kivonulása után jelentős kerozin-, benzin- és gázolajszennyezés maradt vissza a sármelléki volt szovjet katonai repülőtér területén.

A Sármellék és Zalavár község tulajdonában levő, a két település között található, mára polgári forgalmat bonyolító repülőtér területének kármentesítése lassan két évtizede napirenden van. A környezetre és az egészségre kockázatot jelentő szennyezés eltávolítása meghaladta az önkormányzatok anyagi lehetőségeit, a kármentesítésre az Új Magyarország Fejlesztési Terv - Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Szennyezett területek kármentesítése feladatainak elvégzése” konstrukciójának (KEOP-2.4.0) kerete ad lehetőséget. A KEOP Európai Uniós társfinanszírozása segítségével sok év után végre megkezdődhetnek a munkálatok.

A 2009-ben és 2010 év elején végzett aktualizáló tényfeltárási eredmények szintén azt támasztották alá, hogy a korábban a területen elvégzett kármentesítési munkálatok (1991 és 1995 között) nem hozták meg a kellő eredményt. A szennyezés ugyan részben lokalizálásra került, de az jelenleg is jóval az elfogadható kockázatot jelentő mértékben van jelen a területen, így a szennyezés által előidézet egészségügyi és környezeti kockázatok jelenleg is fennállnak. A feltárt szennyezés veszélyezteti a környék felszín alatti kútjait, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot és a Kis-Balatont.
A kármentesítés előkészítése részeként az elmúlt évben elvégzett tényfeltárási munkák során mintegy 202 db furat került kialakításra a szennyezéssel érintett területrészeken, a mélyített furatokból összesen 2765 talaj- és talajvíz-mintát vettek, melyek elemzése során 1905 db analitikai vizsgálatot végeztek el. A vizsgálati eredmények kiértékelése után a szennyezett területek nagysága és a szennyezőanyagok elterjedésének pontosabb lehatárolása is megtörtént. Az elvégzett tényfeltárási munkálatok eredményei alapján megállapíthatóvá vált, hogy a repülőtér kb. 380 hektáros területéből kb. 49 hektár szennyezett szénhidrogén származékokkal, 18 hektár pedig szervetlen szennyezőkkel. A meghatározott és a területileg illetékes Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által elfogadott kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett talaj és földtani közeg mennyisége kb. 295.000 m3, a felszín alatti víz mennyisége kb. 64.000 m3

Jelen, most záruló projekt előkészítési szakasz célja a volt szovjet katonai repülőtér területén feltárt, a felszín alatti vizekben és a földtani közegben bekövetkezett, legnagyobb részben kerozin, kisebb részben benzin és gázolaj eredetű szénhidrogén szennyezettség által okozott szennyezés kármentesítésének előkészítése, a vonatkozó jogszabályok, valamint a pályázati struktúra által meghatározott tervek, dokumentációk elkészítése volt.
A helyi lakosság támogatja a projektet: egy az előkészítési szakasz keretében végzett közvélemény kutatás szerint a két település lakosságának döntő többsége, több mint háromnegyede szükségesnek tartja a szennyezés eltávolításá.

A kármentesítési kivitelezési feladatok elvégzése céljából létrejött 2010. márciusában a Sármellék-Zalavár Repülőtér Kármentesítő Társulás, melyet a két érintett (tulajdonos) önkormányzat hozott létre. Így tehát a megvalósítási szakaszra pályázó szervezet a kimondottan erre a célra létrehozott Társulás.

A Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítési feladatai az előkészítési szakasz után a megvalósítási szakasz küszöbéhez érkeztek. Ennek első lépéseként kerül benyújtásra a második fordulós – megvalósítási szakaszra vonatkozó – pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezethez.

A projekt előkészítési szakasz keretében, annak eredményeként a második fordulós pályázathoz szükséges, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott dokumentációk és tervek elkészítésre kerültek, amelyeket a területileg illetékes Hatóságok határozatukban elfogadtak.

A pozitív támogatási döntést követően a Támogatási Szerződés megkötésére várhatóan 2011. januárjában fog sor kerülni. Ez egyben a kármentesítés kivitelezési munkálatainak megkezdését is jelenti, amelyet a terület előkészítése előz majd meg. A projekt zárási időpontja, a szennyezés által előidézet kockázat elfogadható szintre történő csökkenése, – amely egyben a meghatározott és kitűzött céljainak az úgynevezett „D” kármentesítési célállapot határértékek elérését is jelenti – 2015 júniusáig fog megtörténni.

A kármentesítési feladatok elvégzésére (kivitelezés, irányítás, ellenőrzés nyilvánosság tájékoztatása, stb.) a pályázó szervezet, az Önkormányzati Társulás a hatályos Közbeszerzési Törvény figyelembe vételével fogja kiválasztani a projektben részt vevő szervezeteket.

A beruházáshoz szükséges tervek oly módon kerültek elkészítésre, hogy a kivitelezési és üzemeltetési munkálatok a lakosság nyugalmát, életét és a területen jelenleg is működő repülőtér működését a legkisebb mértékben sem befolyásolják. Ezt a felmérések szerint a lakosok is tudják: a felmérés szerint a helyi lakosság kétharmada nem tart semmitől a kármentesítés kapcsán. A kármentesítéstől az önkormányzat és a felmérések szerint a lakosság is azt várja, hogy tisztább és egészségesebb lesz a környezet a térségben. Ivóvízkészleteink, valamint védett természeti értékeink veszélyeztetése csökken a szennyezettség felszámolásával. A beruházással nőhet a környék turisztikai presztízse és akár az ingatlanok értéke is emelkedhet. Tehát végre egy olyan beruházás kezdődhet meg hamarosan, melynek nincsenek vesztesei, amelyben nincsenek ellenérdekelt felek.

megosztás
hozzászólások
korábbi híreink
országgyűlési képviselő (33), gyermekszám (1), relaxáció (1), Krepsz-Kapai Bernadett (1), szépségápolás (8), Krasznai István (1), alakformálás (6), e-kereskedelem (1), gyermek (12), georgikon (34), program (7), zivatar (1), kereskedelem (1), Bibó Gimnázium (1), Don (1), idegenforgalom (174), tiltakozás (1), vegetariánus (1), Silver fitness (1), újszülött (1), Csótár András (57), maraton (55), büntetés (3), Dublecz Karoly (2), jutalom (1), boksz (3), Pelso Társaság (5), regisztráció (1), képviselő-jelölt (5), minisztérium (7), sztárportré (3), betegség (11), turisztika (92), munkahely (8), vasárnapi pihenőnap (3), Kartali Zsuzsanna (1), tornádó (1), Szeiler Stúdió (32), Balatoni Kör (2), VÉDA (1), Horváth Mariann (1), mellrák (1), életmód (10), jaras (36), állami (1), Mikulás (4), levendula (2), karrier (1), szakács (1), Horváth Lászlóné (1)