Törvényi kötelezettség volt a választási körzetek megváltoztatása

2014. augusztus 20.
Dr. Horváth Teréz jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője a Selmeczy Zsuzsanna által felvetett („Azt látnunk kell, hogy a választókerületeket politikai alapon szabták át ebben az önkormányzati választásban. Mégpedig úgy, hogy Kertvárost, amely mindig is különálló városrész volt, most fél Kis-Keszthellyel kötötték össze. Tehát magát Kis-Keszthelyt is kettéválasztották, ami azt gondolom, hogy abszolút politikai döntés.”) választókerületi módosítások hátteréről beszélt augusztus 18-án tartott sajtótájékoztatóján.

A jegyző elmondta: határozottan visszautasítja a „politikai döntés” kifejezést. Képviselő asszony e kijelentése szerinte vagy egy rosszindulatú választási kampányfogás, vagy ha nem, akkor pedig nagyfokú tájékozatlanságáról tesz tanúbizonyságot. A változások indoklásként elmondta: A választókerületeket a választási eljárási törvény előírásai alapján úgy kell kialakítani, hogy azok összefüggő területet alkossanak és a választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen. Így mivel Kertvárosban jelentősen kevesebb számú választópolgár él, a 8-as választókerületet ki kellett bővíteni a korábbi 16-os szavazókörbe tartozó utcákkal, azaz Kis-Keszthelynek a József Attila utcáig bezárólag tartó nyugati része az északi ipari területekkel együtt (a Csapás úttól északra). Emellett az 5. választókerület, amely többségében a Zámor városrészt foglalta magában, pedig 3060 választópolgárral túlságosan kiterjedt terület volt, így a korábbi 13-as szavazókör (a Tapolcai úttól északra eső keleti városrész, amely a Mátyás király utcától egészen Gyenesdiásig tart) leválasztásával már elérte a fenntartható méretet.  Mindezekből adódóan másik kettő, területileg közbeeső választókerület is megváltozott: így a 6-os választókerülethez tartozik jelenleg a Szalasztó utcától a Rákóczi lakótelepen, a Schwarz Dávid és Füvészkert lakótelepeket magába foglaló, Tapolcai úttól északra eső városrész a korábban említett, keleti városrésszel együtt. Az új 7-es körzetbe pedig a Vásártér, Zsidi út és Kis-Keszthely keletre eső utcái, a Csapás út és Külső-Zsidi úton Várvölgy felé vezető városrész tartozik. Hangsúlyozta, hogy a választópolgárok a jelenleg meglévő szavazókörökhöz tartozó területi besorolást megszokták, az a gyakorlatban problémamentesen működik. Dr. Horváth Teréz beszélt arról is, hogy meghatározták mennyi aláírás szükséges a jelöltállításokhoz. A polgármester jelöltséghez Keszthelyen háromszáz, a képviselőjelöltséghez kerületenként 20-23 aláírás kell majd.
Dr. Horváth Teréz jegyző sajtótájékoztatóját itt hallgathatja meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Selmeczy Zsuzsanna képviselő augusztus 14-én, múlt hét csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján elhangzott alábbi kijelentésére szeretnék reagálni és tájékoztatást adni: „Azt látnunk kell, hogy a választókerületeket politikai alapon szabták át ebben az önkormányzati választásban. Mégpedig úgy, hogy Kertvárost, amely mindig is különálló városrész volt, most fél Kis-Keszthellyel kötötték össze. Tehát magát Kis-Keszthelyt is kettéválasztották, ami azt gondolom, hogy abszolút politikai döntés.”
Határozottan szeretném visszautasítani a „politikai döntés” kifejezést. Képviselő asszony ezen kijelentése vagy egy rosszindulatú választási kampányfogás, vagy ha nem, akkor pedig nagyfokú tájékozatlanságáról tesz tanúbizonyságot.
Amennyiben a képviselő asszony ismeri a vonatkozó jogszabályokat, amelyen alapult az egyéni választókerületek kialakítására vonatkozó döntésem, úgy különösen rossz taktikának tartom – mind egy jelenlegi képviselőtől, mind pedig a választáson indulni szándékozó jelölttől – az ilyen kijelentéseket, amelynek célja nem lehet más, mint a választópolgároknak a választási szervek ellen hangolása, az állampolgári bizalom megingatása. Ha viszont azért fogalmazott így, mert politikai közszereplőként nincs tisztában a választási jogszabályi rendelkezésekkel sem, akkor bizony az az alkalmasságát kérdőjelezi meg.
A választópolgárok korrekt tájékoztatása érdekében fontosnak tartom elmondani, hogy milyen kötelező törvényi előírásokon és szakmai alapokon nyugszik az általam idén tavasszal meghozott döntés.
A választási eljárást szabályozó új, 2013. évi XXXVI. törvény a tízezernél több lakosú településeken a helyi választási iroda vezetőjének március 31-ig feladatául tűzte ki az egyéni választókerületi beosztás módosítását, amennyiben valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérése meghaladja a 20%-ot. (Két egyéni választókerületben ezt a határértéket (2123 fő) meghaladta a választópolgárok száma, ugyanis az 5. választókerületben (Zámor) 44%-kal több 3060 fő, míg a 8. választókerületben, a Kertvárosban 59%-kal kevesebb 862 fő volt a választópolgárok száma január 1-jén.) Tehát mindenképpen módosításra volt szükség, hiszen egy választókerületben jelentősen több, míg egy másikban jelentősen kevesebb lenne a választópolgárok száma. Ez pedig a választási eljárásnak az „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelvébe ütközne.
A választókerületeket a választási eljárási törvény előírásai alapján úgy kell kialakítani, hogy azok összefüggő területet alkossanak és a választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen. A kialakításkor a településen választásra jogosultaknak (16.985 fő) egy egyéni választókerületre jutó számtani átlagától (2.123 fő) – településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel – legfeljebb 15%-kal lehet eltérni. Az 5%-nál nagyobb eltérést indokolni szükséges, és a döntés meghozatala előtt ki kell kérni a helyi választási bizottság véleményét.    
Mindezekre figyelemmel született meg az egyéni választókerületek kialakításáról szóló döntésem 2014. március 31-én, melyet a Helyi Választási Bizottság előzetesen véleményezett és egyhangúan támogatott.
Ennek megfelelően jelenleg minden választókerülethez megközelítően azonos számú választópolgár tartozik (1947 – 2287 fő). A módosítás 8-ból 4 választókerületet érintett. Fontos rendezőelv volt számomra, hogy a meglévő szavazókörök, az oda besorolt utcákkal ne változzanak. Az emberek ugyanis már megszokták az elmúlt 2-3 választás alkalmával, hogy hova is kell szavazni menniük. Ezért a szavazóköröket megtartva törekedtem a fenti elvek mentén kijelölni a határokat. Nyilvánvaló, hogy amennyiben összefüggő területet kell hogy alkosson egy választókerület, úgy például Kertváros esetében csakis Kis-Keszthely felé bővülhetett. (Ezt a képviselő asszonynak is be kell látnia amennyiben ismeri a térképet, illetve a 8-as választókerület jelenlegi határait.)
Így mivel Kertvárosban jelentősen kevesebb számú választópolgár él, a 8-as választókerületet ki kellett bővíteni a korábbi 16-os szavazókörbe tartozó utcákkal, azaz Kis-Keszthelynek a József Attila utcáig bezárólag tartó Ny-i része az É-i ipari területekkel együtt (a Csapás úttól északra).
Emellett az 5. választókerület, amely többségében a Zámor városrészt foglalta magában, pedig 3060 választópolgárral túlságosan kiterjedt terület volt, így a korábbi 13-as szavazókör (a Tapolcai úttól É-ra eső K-i városrész, amely a Mátyás király utcától egészen Gyenesdiásig tart) leválasztásával már elérte a fenntartható méretet.  
Mindezekből adódóan másik kettő, területileg közbeeső választókerület is megváltozott: így a 6-os választókerülethez tartozik jelenleg a Szalasztó utcától a Rákóczi lakótelepen, a Schwarz Dávid és Füvészkert lakótelepeket magába foglaló, Tapolcai úttól északra eső városrész a korábban említett, K-i városrésszel együtt; az új 7-es körzetbe pedig a Vásártér, Zsidi út és Kis-Keszthely Keletre eső utcái, a Csapás út és Külső-Zsidi úton Várvölgy felé vezető városrész tartozik.
A választópolgárok a jelenleg meglévő szavazókörökhöz tartozó területi besorolást megszokták, az a gyakorlatban problémamentesen működik. Kialakításukhoz a településszerkezet és földrajzi adottságok, valamint a város történelme során létrejött településegységek szolgáltak alapul. A szavazókörök megbontása, abból utcák, utcarészek másik szavazókörbe történő átsorolása a választópolgárok érdekeinek sérelmével járna. Erre figyelemmel teljes szavazókörök választókerületenkénti átsorolása volt indokolt, mellyel a területi összefüggés szabálya is megtartható volt.
Az eltérés legnagyobb mértéke a Kertvárosban még így is -8,3% maradt, azonban az elosztás megközelítően azonosnak tekinthető. 5 szavazókörben ugyan maradt 5% feletti az eltérés, de további módosítást, még arányosabb kialakítást a település szerkezete, beépítettsége, a város fejlődése során kialakult települési egységek megléte nem tett lehetővé.

Keszthely, 2014. augusztus 18.

      Dr. Horváth Teréz jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

 

megosztás
hozzászólások
vírus (1), Tar László (1), ipsos (1), Balatonátcsúszás (1), Művészetek völgye (7), hévízi kifolyó (3), Z. Karvalics László (1), családbarát (1), Szutrély Péter (7), Rio 2016 (32), Balaton Szinház (959), torkos csütörtök (3), Tóth Levente (2), fogyasztóvédelem (1), jótékonyság (3), SzezOn bevásárló közösség (1), EU (14), kék zászló (1), tiltakozás (1), kulfold (245), apartman (3), kutatas (81), okmányiroda (1), uzemanyag (24), Cseh László (1), regisztráció (1), Varga Andrea (13), Mándó Zsuzsanna (1), Tóth Xénia (6), erettsegi (72), nyugdij (8), állami (1), Dumaszínház (2), Novák Péter (1), kozlekedes (8), Básti Juli (1), Oroszlán Zsolt (2), ökölvívás (2), Biró Róbert (15), nyugdíjas (2), ruha (2), horgász (5), Központi Statisztikai Hivatal (3), Donkó Imre (1), Bóka István (1), statisztika (2), cipősdoboz (3), jövőkutatás (1), pedagógus (6), divat (4)