„Tiszta lappal indulhatnak a települések”

2013. január 09.
2013-ban a Zala Megyei Önkormányzat egy nyugodt év elé néz, tavaly ugyanis lezajlottak a legfontosabb változások, elkerültek a megyétől az intézmények – közölte újévköszöntő sajtótájékoztatóján Manninger Jenő megyei elnök.

A megyei önkormányzat utódjaként a megyei intézményfenntartó központ megfelelően ellátta a feladatát, az állampolgárok nagyobb változást nem vettek észre, a megyétől átvett, jól felkészült, képzett szakemberek végezték a munkát.
Manninger Jenő elmondta azt is, hogy az 5 ezer fő alatti Zala megyei települések tiszta lappal indulhatnak el idén, az állam ugyanis teljes egészében átvállalta az adósságukat. 100-105 településről és több mint egymilliárdos összegről van szó. Ezzel a kormányzati lépéssel megmenekülnek az adósságcsapdába került önkormányzatok, amelyek az idei évtől nem vehetnek fel hiteleket engedély nélkül. Az idei első félévben a nagyobb települések adósságrendezése is elindulhat – tette hozzá az elnök.
Ezen felül 2012 végén, a második fordulóban, több mint 130 település kapott összesen 1,1 milliárd forintot a központi költségvetés önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására szolgáló keretéből (ÖNHIKI).  Egy kiemelt település volt, Keszthely, amely 160 millió forinthoz jutott hozzá.
Manninger Jenő kitért az idei év legfontosabb feladatára is, a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó megyei területfejlesztési koncepció kidolgozására. A helyzetértékelés már tavaly elkészült a települések bevonásával. Lényeges cél a munkahelyteremtés mellett a vidékfejlesztés is.

A sajtótájékoztatót követő újévi köszöntőjében Manninger Jenő megyei elnök elmondta: a tavalyi évre és az ideire is igaz Deák Ferenc mondása: „Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak a munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.”

Manninger Jenő újévi köszöntője:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Köszöntöm Önöket a Zala Megyei Közgyűlés újévi fogadása alkalmából!

Egy évvel ezelőtt nagy változások kezdődtek az önkormányzati szférában is.
20 éves tapasztalat alapján át kellett szervezni a rendszert, új szerepet kapott a megyei önkormányzat, az intézmények fenntartása pedig átkerült az állami szférába.

Ez alkalommal is meg kell köszönnöm a volt munkatársaimnak és a kormányhivatal vezetőinek, hogy nagymértékben figyelembe vették, hogy a korábbi években, Zala megyében egy magas képzettségű, hivatását lelkiismeretesen végző köztisztviselői gárda alakult ki, amely javaslataink alapján az új rendszerben is kapott feladatot. Mondhatjuk, hogy a megyei intézményfenntartó központ, a megyei önkormányzat utódjaként megfelelően ellátta feladatát.
Az elmúlt évre is igaz megyénk nagy szülöttének, Deák Ferencnek ismert mondása „Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét, csak a munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.”

Azt nem szabad elfelejteni, hogy a változások során az adósságcsapdát is sikerült elkerülni. Az előző évek pénzelvonásai miatt a megyei önkormányzat is adósságot halmozott fel, de az állami átvállalás miatt elkerülhettük, hogy a 2012-es év a ki nem fizetett bérekről, az akadozó szolgáltatásokról szóljon. A megye és elsősorban a kisebb települések szempontjából az is fontos, hogy a tavalyi év végén a kormányzat az 5000 fő lakosságszám alatti települések adósságát is átvállalta.
Ez a megyében körülbelül 100-105 települést érint és teljes összege meghaladja az 1 milliárd forintot, ugyanis ezek közt van olyan település is, melynek adóssága megközelíti a 200 millió forintot.

Ezen intézkedések eredményeként tiszta lappal indulhat tehát mindenki. Van olyan vélemény is, hogy egyesek még túl jól is jártak, de itt is az a lényeg, hogy sikerült elkerülni, hogy az önkormányzatok fizetésképtelenné váljanak. Ez a megyében élők szempontjából a legfontosabb, nem is beszélve arról, hogy van olyan település, ahol a létfontosságú csatornázás megvalósításához felvett hitelt tudják így visszafizetni és sorolhatnánk még a hasonló példákat.
Meg kell említeni még, hogy tavaly év végén az ÖNHIKI-vel a megyében közel 1 milliárd forint lett kifizetve, így elmondhatjuk, hogy az elmúlt tíz évben ilyen tiszta helyzetben nem voltak az önkormányzatok, mint most.

Mindezek mellet az európai gazdasági válság, a költségvetési hiány kötelező tartása,  továbbra is szigorú gazdálkodást kíván,  s természetesen a jövőben már nincs lehetőség a jelentős eladósodásra sem.

A 2012. évben egyik legfontosabb feladatunk az országos területfejlesztési terveket megalapozó megyei fejlesztési koncepció helyzetértékelő részének kidolgozása volt, amelyet a megye településeinek bevonásával, a leendő járási székhelyeken tartott konzultációs fórumok összehívásával, az adott térségre vonatkozó gondolatébresztő előadások tartásával és ezzel párhuzamosan a honlapunkon folyamatosan biztosított nyomon követés és észrevételezés lehetőségének biztosításával, széleskörű társadalmi egyeztetést követően véglegesítettünk november végére.

Készülő hosszú távú terület és gazdaságfejlesztési tervünk, s az ezzel összhangban álló középtávú program célja a 2014-2020. közötti időszakban rendelkezésre bocsátandó uniós források eddiginél hatékonyabb, jobb lehívása, elköltése, illetve a munkahelyteremtés fokozott előtérbe helyezése, melyet a jövőben az eddigieknél is jobban szem előtt kell tartani.

Ez azonban csak tudatosan a megyei fejlesztési elképzelésekre alapozottan valósulhat meg.

Nyilvánvaló, hogy kedvező adottságainkra kell alapoznunk, amelyek között kiemelkedő szerepet foglalnak el a turisztikai, ezen belül is főként a gyógyvíz kincsből adódó egészségturisztikai lehetőségek, illetve a geográfiai tényezőkből adódó zöld turizmus, amely a falusi és agro-turizmus fejlesztésével hozzájárulhat a kis falusi vállalkozások fennmaradásához, a vidéki lakosság helyben tartásához. Falvaink továbbélése, a lakosság elvándorlásának megállítása érdekében szükség van a helyi mezőgazdasági termelők további támogatására, saját termékeik értékesítésének megszervezésére. Mindezen tevékenységekben a megyei önkormányzat a jövőben külön szerepet kíván vállalni.

Kulcsfontosságú ugyanakkor a megyei jogú városaink által indítványozott Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely ipari tengely kialakításának támogatása, hiszen a gazdaságfejlesztés szempontjából rendkívül hátrányos, hogy aprófalvas településszerkezetünk mellett nem rendelkezünk 100 ezer fő feletti lakosságszámú nagyvárossal, amely egyfajta pólus szerepet töltene be térségünkben, ezért szükség van a megyehatáron túlnyúló ipari, innovációs és felsőoktatási összefogásra.

E térségi összefogás egyik kiemelkedő eredménye az a minapi bejelentés, miszerint a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította a Szombathely-Szentgotthárd-Zalaegerszeg térségében megvalósult Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot, amely 1 milliárd eurós tőkebefektetést és 25 ezer új munkahely megvalósulását jelentheti a térségben. Külön kiemelendő, hogy az így létrejövő munkahelyek magas hozzáadott értéket előállító, tartósan a térségben maradó és jól fizető álláshelyek lehetnek, amelyek a meglévő magas színvonalú szakképzési és felsőoktatási bázisra építenek.

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy Horvátország EU-csatlakozásával új lehetőségek és kihívások jelentkeznek a dél-zalai térségben is, amelyeket a megye fejlődésének szolgálatába kell állítanunk és mindenekelőtt új munkahelyek létrejöttét kell elősegítenünk.

A 2012. évi előkészítő, alapozó munkákat követően idén folytatjuk a fejlesztési tervek készítését, mégpedig a helyzetelemzésre épülő célkitűzéseket meghatározásával, amelyeket tematikus konferenciák megtartásával kívánunk megalapozni. Ezek közül decemberben már lezajlott a közlekedési konferencia, a 2013. év első felében pedig szakképzés, turizmus, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, valamint megújuló energia tárgyában rendezünk konferenciákat.

Mindezek alapján látható, hogy az átalakításokat követően is helyünk van az új közigazgatási rendszerben, hiszen területfejlesztési feladataival megyei szinten a legfőbb önkormányzati igazgatási egység a megyei önkormányzat, míg a 2013. január 1-vel megalakult járások területi államigazgatási egységek. Tehát mindannyiunknak megvan a saját szerepe ebben a nagy rendszerben, amely az átszervezést követően hatékonyabb és költségtakarékosabb működést eredményez.

A sikerekhez azonban elengedhetetlenül fontos a megyében működő önkormányzatok, szervezetek, gazdasági és közéleti szereplők összefogása, együttműködése, hiszen leginkább az itt élő emberek tudására, munkájára támaszkodhatunk.
A fejlesztési tervek kidolgozásánál fontos, hogy ezt egy határozott jövőkép birtokába tegyük. A legfontosabb célok világosak, ezeket had olvassam fel:

Jövőkép
Zala megye a „Zöld Zala” programra építve, gyógy- és egészségturizmusra, ipari, logisztikai és mezőgazdasági fejlesztésekre támaszkodva, a természet egyensúlyát megőrizve, összetartó társadalmat, versenyképes gazdaságot, európai jólétet teremtve harmonikusan fejlődik.

Részleteiben:
- megtartja természeti-, táji-, épített örökségi értékeit, megnövelt erdeit,
- megtisztítja tavait, folyóit, kiépíti teljes közműszolgáltatásait,
- fenntartható módon és mértékben feltárja és hasznosítja szerteágazó megújuló energiahordozóit (nap-, víz-, geotermikus-, szél-, biomassza energiák),
- emberi értékekre, a szaktudás és az innováció fejlesztésére alapozza a szellemi, kulturális és sportélet régión is átnyúló helyi rendszerét, intézményeit,
- egészséges, biztonságos életkörülményeket, kedvező elérhetőséget teremt,
- gazdaságát megfelelő ipari és mezőgazdasági szerkezetváltással átalakítja, kiegészíti új környezetbarát iparágakkal,
- mező- és erdőgazdaságát speciális célnövény-termesztésekkel bővíti, melyhez rövid értékesítési láncok szervezésével és a feldolgozó ipar támogatásával nyújt segítséget,
- a szolgáltatásokban áttér helyi, termelő-szolgáltató független és olcsóbb ellátásokra, importmérséklésre (kis- és középerőművek létrehozásával, működtetésével megújuló bázison),
- a szerteágazó turizmus, idegenforgalom, termál gyógyturizmus komplex klaszterhálózatban működve kiegészíti a teljes foglalkoztatást,
- tovább él az itt élők hagyománytisztelete, ragaszkodása, identitástudata,
- a közösségért tenni akaró egyének valamint az általuk alkotott kisebb és tágabb közösségek teremtik meg a térség és a környező országrészek közötti előnyös kohéziót,
- a geopolitikai és európai térszerkezeti helyzet maximális kihasználásával működik az általános és speciális kereskedelem, tranzit-szállítmányozás, gazdasági és ipari, K + F + I együttműködés, korszerű információáramlás,
- a településhálózati fejlődési lemaradások és hiányok okozta társadalmi problémák megszűnnek, a jelenlegi hátrányos helyzetű kistérségek és településeik a sajátosságaiknak megfelelő helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés eredményeként integrálódnak a megye dinamikusan fejlődő, versenyképes gazdaságába.

 Engedjék meg, hogy köszöntőmet Keresztury Dezső szavaival zárjam:

„Emberi táj ez. Dolgos kéz alkotta,
magának formálgatva a lét kényszere s kedve szerint;
s nyájasan szelídült a kietlenség,
a vadonból  emberi otthon lett, életadó hagyomány.”   

E gondolatokkal kívánok Önöknek boldog új esztendőt, munkájukhoz erőt, kitartást és jó egészséget a 2013-as évre!

megosztás
hozzászólások
Rúzsa Magdi (1), felsőoktatás (9), Szent Márton (3), Szent Mihály (1), Magyarország tortája (1), pannon egyetem (12), Novák Péter (1), verseny (2), golf (11), Max (83), Az év orvosa (1), A Dal (3), luxor (99), Cserép Letícia (1), statisztika (2), gyermek (12), trianon (2), országgyűlési képviselő (33), magyar dal napja (8), La Montanara (1), idegenforgalmi adó (1), Torsa Dániel (1), Manninger Jenő (384), Ifi Ferenc (1), Virágos Magyarország (6), jaras (36), Horváth Szabina (1), bor (26), gyógytó (1), Tóth Xénia (6), reklám (1), cselgáncs (1), Csengei Agota (16), balatoni strandbelépő (1), Eurostat (1), boldog (1), jog (3), Márki Péter (1), vegetariánus (1), meiszner kati (16), érettségi megoldás (5), posta (1), OKJ (1), Spar (1), FINA vizes világbajnokság (1), állatorvos (1), Bartha Gábor (34), tabor (6), aranyérem (1), sajtóközlemény (5)