Távhőszolgáltatók ellenőrzése: Keszthelyen hiányosságokat tártak fel

2015. május 28.
Lezárult a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetési Egyszemélyes Nonprofit Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2008 és 2013 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét.A társaság pénzügyi gazdálkodásának szabályozottságában számos hiányosságot tárt fel az ellenőrzés, míg vagyongazdálkodási tevékenysége összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.

Keszthely Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló VÜZ Nonprofit Kft. 2008-ban 1128, 2013-ban 1192 lakásban biztosította a távfűtést. Éves nettó árbevétele 812,5 és 1443,2 millió Ft között változott az ellenőrzött időszakban, mérleg szerinti eredménye 67,3 millió Ft összesített veszteséget mutatott. Az Önkormányzat a távhővagyont a társaság alapításakor apportként biztosította. A Képviselő-testület tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az Önkormányzat a távhőszolgáltatási díjakról szóló rendeletében a jogszabályok által előírt módosításokat 2013. október 31-ig nem vezette át. A tulajdonosi ellenőrzést alapvetően az FB-n keresztül hajtotta végre, amely ügyrendet nem készített.  

A Nonprofit Kft. SZMSZ-e 2011-től nem követte a hatályba lépését követően végrehajtott szervezeti átalakításokat, feladat-változásokat. Számviteli politikája többszöri módosítás ellenére nem volt teljes körűen aktualizált, nem rögzítette a számviteli szétválasztásra vonatkozó előírásokat. A leltározási szabályzat a leltározás gyakoriságát nem határozta meg, az értékelési szabályzat nem tartalmazta a vevők minősítésének szempontjait, a behajthatatlan követelések egyedi értékelésének, az értékvesztés elszámolásának részletszabályait. A pénzkezelési és a bizonylati szabályzat sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az önköltségszámítási szabályzat az egyes közfeladatokra vonatkozó részletes ágazati feladatokat nem határozta meg, a számviteli szétválasztási követelményeknek nem felelt meg.

A VÜZ Nonprofit Kft. a saját vagyon elkülönítésére, annak változására, a közfeladat ellátásával való kapcsolatára vonatkozó rendelkezéseket betartotta, rendelkezett naprakész vagyonnyilvántartással. A társaság éves beszámolói és üzleti jelentései megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A távhőszolgáltatási közfeladat anyagjellegű ráfordításai, a beruházásai, felújításai és az értékcsökkenés elszámolása során szabályszerűen járt el. A kintlévőségek összege a fokozottabb behajtási tevékenység révén csökkent. A határidőn túli követelésekhez kapcsolódó értékvesztés elszámolása eltért a számviteli politikában és az értékelési szabályzatban rögzítettektől.

A gazdálkodás szabályszerűségének helyreállítása érdekében a társaság ügyvezető igazgatójának négy, míg a tulajdonosi kontrollok erősítése érdekében az önkormányzat polgármesterének egy, a jegyzőjének pedig két javaslatot tett az ÁSZ.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

megosztás
hozzászólások
felmondás (1), vendeglátás (6), repülő (3), Kovács Viktória (4), Nagy Bálint (10), Mohácsi József (8), Amazon (3), Barista bajnokság (2), Rúzsa Magdi (1), Rtime (5), regatta (2), munkaszünet (1), boldog békeidők (2), antsz (15), Kehidakustány (1), oktatas (347), georgikon dse (7), gyógyfürdő (6), kovács (1), Havasi Bálint (13), Zala Megyei Közgyűlés (3), trianon (2), Hévíz (1219), Illés Fanni (1), téligumi (1), táska (1), csapadék (1), kollégium (1), diákolimpia (1), Pampetrics György (21), Darren Cranmer (2), sütemény (1), fürdő (2), goldmark muvelodési kozpont (60), Keszthelyen élni (6), helikon (41), Zala folyó (1), luxus (4), gyógytó (1), menza (2), fagylalt (6), munka (11), terápia (4), onkormanyzat (481), Liszkay (2), helyesírás (1), Biró Róbert (15), ökölvívás (2), hegyalja fesztival (3), környezetvédelem (2)