Szent István ünnepe a hazaszeretet napja

2014. augusztus 20.
"A hazaszeretetre nem lehet senkit tanítani, egyszerűen őrült, aki önmagát tagadja." Ezzel a Márai Sándor idézettel kezdte köszöntő beszédét Szent István ünnepén Keszthelyen Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a Zala megyei közgyűlés elnöke. A rossz idő miatt a Balaton Színházban megtartott emlékezésen hangsúlyozta: Szent István a hazaszeretet napja, ami rólunk, szól, magyarokról, a hazánkról, a kultúránk fennmaradásáról.

Európa sokat köszönhet Magyarországnak, az elmúlt ezer évben jöhetett török és tatár, hazánk stabil védőbástyája volt a keresztény Európának. Ma is szükség van a hit és közösség létére, szerepére, egész Európában, hazánkban és térségünkben, ez biztosítja ugyanis a jövőt.

Nézze meg galériánkat!

Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere beszédében felidézte az augusztus 20-ák történetét. Elmondta, hogy 1945-49 között sem tudták kiverni a magyarok fejéből, hogy e nap Szent István ünnepe. S bár utána hivatalosan az Alkotmány ünnepévé tették, 1990-től visszanyerte eredeti jelentését augusztus 20-a.
Ruzsics Ferenc hozzátette: veszélyek még azután is voltak, hiszen 2007-től 2010-ig azt próbálták belénk súlykolni, hogy a nap nem más mint Magyarország születésnapja. Ezt hirdették mindenütt, miközben Szent István ünnepe kis betűkkel szerepelt a plakátokon. Ezután a második Orbán-kormány adta vissza az ünnep méltóságát és jelentőségét. Sajnálatos módon - tette hozzá -, van olyan politikai szervezet, a magát nemzeti radikálisnak tartó Jobbik, mely választási céljainak rendeli alá az ünnepet. A polgármester felidézte Szent István alakját, mondván: végtelenül végezte a munkáját, fáradhatatlanul szolgálta hazáját, az Isten által rábízott nép jólétéért, felemelkedéséért munkálkodott. A kereszténységben látta a megfelelő eszközt, népének igazi pásztora volt, tudta: értékek mentén kell felépíteni saját életünket, s segíteni, hogy mások is ezt tehessék.  Ezeken az értékeken (békesség, becsület, tisztesség, jó erkölcs, összefogás, egymás tisztelete, hűség, szeretet, hit) múlik a haza, a régió, a családok sorsa. Fontos - hangsúlyozta, hogy hazánk elsődlegesen magyar legyen, csak az után európai, s megtartsa nyelvét, kultúráját, hagyományait.  A cél közös, mindenkinek fontos, hogy Magyarország megmaradjon, fejlődjön, de ezért mindenkinek tennie kell a maga módján. Mindez kell ahhoz, hogy hazánkban, a Kárpát-medencében az elkövetkezendő ezer évben is minden évben hallható legyen a mondat: "Éljen Szent István király!" - zárta beszédét Ruzsics Ferenc polgármester.

Ruzsics Ferenc ünnepi beszéde
2014. augusztus 20. Keszthely

Jó napot kívánok!
Tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket.
Minden év augusztus 20-án Szent István királyunkra, az államalapítóra emlékezünk. Az 1090 óta szakrális ünnepet 1945-49 között még az antikrisztus sem tudta kiverni a magyarok fejéből. Ezért, bízva abban, hogy az eredeti jelentése majd csak elveszik, átnevezték az alkotmány ünnepének. 1990-től hivatalosan is újra Szent István ünnepe augusztus 20. . Ám a veszély 2007-ben újfent megjelent, 2010-ig azt akarták belénk sulykolni- s ebben a lakáj média jelentős támogatását élvezték - hogy ez a nap Magyarország születésnapja, s ezentúl országszerte tortasütéssel ünnepeljenek a családok. Ezelőtt öt évvel már ott tartottunk, hogy országos „szülinapi” tortaversenyt próbáltak szervezni. A Miniszterelnöki Hivatal pedig közpénzből adott fel hirdetést a napilapokban, nagymértű nagybetűkkel írva, hogy AUGUSZTUS 20.  MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJA, középütt pedig kisméretű kisbetűkkel írva, hogy Szent István és az államalapítás ünnepe.   
Bármennyire szerették is volna az újraértelmezést meghonosítani, új szokásként azt bevezetni, nem sikerült. A második Orbán kormány már csupa nagyméretű betűvel hívja fel figyelmünket augusztus 20.-ára, Szent István király ünnepére.
Sajnálatos, hogy még mindig van Magyarországon olyan politikai szervezet, amely –egyről biztosan tudok- a mai budapesti rendezvénye keretében választási korteskedésre is kívánja felhasználni e gyönyörű, ennél sokkal többre hivatott ünnepünket. Első olvasásra nekem is hihetetlennek tűnt, ám való igaz, hogy ez nem más, mint a magát nemzeti radikálisnak hirdető mozgalom, a Jobbik. Nem kívánom bővebben kommentálni, de annyit azért mondok, hogy megdöbbentett.
Szent István minden magyar vezetőnek (már aki ezt akarta) példaképe lehetett és maradt. Milyen is volt Szent István?
Nagyon fiatalon kellett elkezdenie uralkodását, az ország gondja és a felvállalt feladat viszont gyorsan megérlelte. Nyugodt, komoly férfi vált belőle. Lelkének belső szilárdsága külsején is meglátszott, még mosolyogni is alig látták. Az a hatalom, amelyet az emberek felett gyakorolt, szellemi és erkölcsi tulajdonságain alapult. Végtelen, mérhetetlen szerette hazáját, amit erős országgá, állammá formált.  Fáradhatatlanul munkálkodott az Isten által rábízott nép jólétén, felemelésén.
Abban a korban ennek a legfőbb segítő eszközét a kereszténységben láthatta. Kereszténnyé, európaivá akarta tenni nemzetét, de nem mint kívülálló, idegenekre mindenben hallgató pártfő, hanem mint népének igazi atyja, jó pásztora.
Míg élt, és uralkodott, nem lehetett kétség afelől, hogy nemzetünk önálló, igazságosan kormányzott tagja lesz az európai népcsaládnak, s ez országok között képes lesz fenntartani sajátosságait.
Történelmünk viharai és csapásai ellenére szerencsések vagyunk mi magyarok. Egy szent király mutat utat nekünk. Utat mutat, hogy újra és újra megválthassuk magunkat és nemzetünket.
Értékek mentén kell felépítenünk saját életünket, s segítenünk kell másoknak, hogy ők is ezt tehessék. Így épül a város, a régió, a haza és a jövő. A mi közös hazánk és a mi közös jövőnk. Így akarta Szent István királyunk, ennek alapjait rakta le több mint ezer éve. Ezek az alapok olyan értékek, melyekről jelentőségük ellenére is hajlamos elfelejtkezni a világ. Mik ezek? Békesség, becsület, tisztesség, jó erkölcs, összefogás, egymás tisztelete, hűség, szeretet és a hit.
Nekünk, akik az életet inkább irigyelt magyarként, semmint megtűrt páriaként akarjuk itt élni, szükségünk van mindenkire, aki elsősorban vallja magát magyarnak, s csak másodsorban európainak. Mi nem az Európai Egyesült Államokban kívánunk élni, hanem a nemzetek sajátosságait, nyelvét, hagyományait, kultúráját megőrző, s azokat tiszteletben is tartó Nemzetek Európájában. Ezért tehát arra kell törekednünk, hogy összefogjunk mindazokkal, akik erről hasonlóan gondolkodnak. Szent István felajánlotta a koronát és hazánkat a Boldogasszonynak. Szeretett hazánk érdekében rajtunk a sor. Ki mivel tud, de most mindenkinek hozzá kell járulnia e közös cél eléréséhez. Ki szorgalmával, ki tehetségével, ki erejével, ki alkotó képességével, ki munkabírásával, ki találékonyságával, ki vasakaratával, ki imáival, …de mindannyiunknak bele kell adni, amit csak tudunk, amiben erősek vagyunk. Meg kell ezt tennünk, hogy hitünk, nemzetünk megmaradhasson, hogy hazánk gazdagodhasson, hogy egy virágzó, becsületes, s büszke országban élhessenek majd utódaink. A különbségeink ellenére egy közös biztosan lesz bennünk, ez pedig az ősök tiszteletén is alapuló hazaszeretet. Nem megosztani, hanem egyben tartani, nem uszítani, hanem békíteni. nem butítani, hanem tanítani kell a kisebb és a nagyobb közösséget.
Szent István királyunk örökségét tiszteletben tartva most az a feladatunk, hogy egymást erősítve találjuk meg azt az utat, mely szűkebb és tágabb hazánk, s annak minden polgára számára biztosítani tudja a boldogulást. Találjuk meg azt az utat, amely mindannyiunk számára lehetőséget ad céljaink eléréséhez, amely segít a nehézségek átélésében!
Csak ez teheti valóvá, hogy még legalább ezer évig újra és újra, s magyarul hangozzék fel gyönyörű hazánkban, a Kárpát-medencében: éljen Szent István király!

megosztás
hozzászólások
munkaszünet (1), úszás (22), google (3), proa (1), szép (9), megemlékezés (10), tappenz (1), Klenovics Mónika (2), kereszt (1), Carbona (9), Balatoni Hajózási Zrt (4), Mándó Zsuzsanna (1), Balatoni Szövetség (3), gyermekbarát (2), Tar Ferenc (3), power-bank (1), fejlesztés (12), fájdalommentes (3), utánpótlás (1), apartman (3), arckezelés (1), erettsegi (72), Horváth Szabina (1), Pálfi Attila (1), pünkösdi regatta (5), szalon (1), goldmark muvelodési kozpont (60), felveteli (29), balett (1), paralimpia (4), Rézsó Tamás (6), advent (226), Hanse (2), Lel Ki Főzde (1), Ács István (10), újszülött (1), Központi Statisztikai Hivatal (3), transzfer (1), kutatas (81), kert (1), tűzoltó (32), tanulmány (11), Bóka György (2), jatek (2), Cseh László (1), Bartha Gábor (34), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (3), Keszthelyi Táncpanoráma (7), Balatoni Kurzusok (8), minisztérium (7)