Százmilliós folyószámlahitel a Hévíz-Balaton Airport Kft.-nek

2013. november 27.
Elfogadták a Hévíz-Balaton Airport gazdálkodásáról szóló felügyelő bizottsági beszámolót. Mindezeket is figyelembe véve a testület engedélyezte a Hévíz-Balaton Airport Kft.-nek a Sberbanktól 100.000.000 forint folyószámlahitel szerződéskötését, ennek fedezeteként összesen 110.000.000 forint szabad pénzeszközt köt le az önkormányzat a banknál a hitelszerződés futamidejére, maximum 2014. december 31-ig. Többek között erről is döntöttek Hévízen, a november 25-i testületi ülésen.

A testület kötelezte a Hévíz-Balaton Airport Kft ügyvezetőjét, hogy a realizált bevételeiből folyamatosan törlesszen vissza a folyószámlahitelből az alacsonyabb költségviselések érdekében.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletét alkotta meg többek között a képviselő-testület november 25-i soros ülésén.
A rendelet szerint a jövő év január elsejétől házi segítségnyújtásban személyi térítési díj állapítható meg; amennyiben azonban az ellátott jövedelme nem teszi lehetővé a térítési díj megfizetését, szociálisan rászorult esetében személyi térítési díj nem állapítható meg.
Fontos azonban, hogy a Hévíz közigazgatási területén élők mentesülnek a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres szociális alapszolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díj alól.

December 20-ig várja az Aquamarinnal kapcsolatos ajánlatokat a testület, miután egy korábbi ülésen döntöttek a szállodaipari cégben lévő önkormányzati üzletrész értékesítéséről. Az ajánlattételi felhívást a legutóbbi ülésen hagyták jóvá, a felhívás a városi honlapon is elérhető (www.onkormanyzat.heviz.hu).

Meghosszabbította a Festetics Művelődési Központ jelenlegi megbízott vezetőjének megbízatását a testület, hozzájárultak az intézmény számára gépkocsi beszerzéséhez, emellett elfogadták a művelődési központ jövő évi rendezvénytervét is. Az idei évvel kapcsolatban elhangzott: az intézmény bevételei a várakozáson felül alakultak, a tervezetthez képest négyszeres bevétellel számolhat év végéi az intézmény.
Megállapították a képviselő-testület jövő évi munkatervét is az ülésen, azzal, hogy 2014-ben két alkalommal városszemlét is tart az önkormányzat.

A Deák téri üzletház jogi rendezése ügyének végére kerülhet pont a közeljövőben. Az üzletházzal kapcsolatban még májusban határozott arról a testület, hogy a társasház alapítás ügyvédi díjának tulajdoni hányad arányában történő megfizetésére kötelezettséget vállal, valamint a társasház alapítás műszaki dokumentációjának elkészítését teljes mértékben felvállalja a költségvetése terhére.
A József Attila utcai orvosi rendelőt jelölték ki a képviselők a központi ügyelet helyszínének, a remények szerint jövő év tavaszára az épületet alkalmassá is tehetik a feladatok ellátására. Az ehhez szükséges összeget a jövő évi költségvetés terhére biztosítják.
Elfogadták a város átfogó zöldfelület fejlesztési koncepciójának intézkedési tervét,mely többek között  segít abban, hogy a zöldfelületi szempontokat már a döntési folyamatokban érvényesítsék, s így hatékonyabban szabják meg a város zöldfelületeinek fejlődési irányát. A beruházásokhoz kötődő tervezések kapcsán például a zöldfelületi szempontok elsőbbséget élveznek az utólagos rehabilitációval szemben, így biztosított a költséghatékonyabb beruházás.
Több napirend keretében is foglalkoztak a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel; az intézményi társulás év végi megszűnése miatt módosították az intézmény alapító okiratát, a szociális feladatok ellátását jövő évtől feladat ellátási szerződés keretében végzi el Hévíz, a feladatok finanszírozásához a környező települések hozzájárulnak. Elfogadták a TASZII szakmai munkájáról szóló beszámolót is. A polgármesteri hivatal ez évi adóigazgatási tevékenységéről szóló beszámolót ugyancsak jóváhagyta a testület, ahogyan a pályázatokról szóló beszámolót is.
Módosították az egregyi projekt kivitelezési szerződésének határidejét a nem szabályszerű csapadékvíz bekötések által okozott plusz munkák miatt. A projekt végleges befejezésének határideje így jövő év május végére módosult.

Csatlakozik a város az Arany János Tehetséggondozó Programhoz. A programba olyan tanulók jelentkezhetnek, akik valamilyen ok miatt hátrányos helyzetűek, tehetségesek, de a hátrányos helyzetük miatt nincs lehetőségük a bennük rejlő képességeik kibontakoztatására, illetve, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel, kiemelt törődéssel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.
A kapcsolódó pályázat a www.onkormanyzat.heviz.hu oldalon olvasható.

Antal Anita
Sajtóreferens

megosztás
hozzászólások
Balaton átúszás (5), táplálkozás (1), kormany (11), szűrés (1), Gulyás Orsolya (2), állatorvos (1), kék zászló (1), sport (1085), Szőcs Tamás (1), fitt (1), Hévíz SK női kézilabda csapata (1), Révai Gábor (1), Örvényeshegy Piknik (3), középiskola (1), kollégium (1), ponthatar (6), palyazat (164), Szennyai Anita (2), ingatlan (12), Schmied Zoltán (1), költészet napja (2), HIV (1), gyógytó (1), Béres Attila (2), uszoda (9), Szemfüles egyesület (3), Március 15 (2), Zalaszántó (2), Mátrai Gabriella (2), Balatoni Hajózási Zrt (4), power-bank (1), Miss Balaton (1), Horvath Terez jegyzo (29), recept (178), Pálfi László (1), zápor (1), közmunka (1), debrecen uszo eb (16), szuperhold (1), strand (21), vízimentő (5), kávé (2), Balatoni Limnológiai Intézet (1), antsz (15), kulfold (245), szabadsag (2), vallás (1), korcsolya (4), MTI (595), parkoló (4)