Strandot üzemeltetnél Keszthelyen? Itt a lehetőség!

2015. május 07.
A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) kezelésében lévő keszthelyi Libás strand 2015-as strandszezonra (2015. május 15 – 2015. október 15.) szóló üzemeltetési feladatainak ellátására.Pályázati felhívás

 

1. Ajánlatkérő:
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.)
Képviseli: Göncz Attila ügyvezető igazgató

 

2. Tárgy:
A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) kezelésében lévő keszthelyi Libás strand 2015-as strandszezonra (2015. május 15 – 2015. október 15.) szóló üzemeltetési feladatainak ellátása.

3. Alkalmassági követelmények:
Az Ajánlattevő alkalmas a feladat elvégzésére:

   - jogi személyiség nélküli vállalkozás esetén készfizető kezességet kell vállalnia az ajánlattevőnek
   - jogi személy illetve egyéb társaság esetén, ha:
   - 4 éve működő vállalkozás
   - a pályázat kiírását megelőző 3 lezárt üzleti évi (2011, 2012, 2013) adózás előtti eredménye pozitív
   - a saját tőkéje min. 10.000.000 Ft                                                                                                                              

4. Az Ajánlattevő kötelezettségei:
     Az Ajánlattevő az üzemeltetési feladatainak ellátásának keretében köteles:

   - Keszthely Város, a VÜZ Nopnprofit Kft. és a Zámor Térségért Egyesület érdekeit szem előtt tartva folyamatosan üzemeltetni a keszthelyi Libás strandot,
   - a megbízó által meghatározott illetve az ellenőrző szervek által engedélyezett időben nyitva tartani,
   - tevékenységének gyakorlásához előírt jogszabályi és egyéb hatósági engedélyeknek megfelelni,
   - tevékenységére felelősségbiztosítást kötni,
   - tevékenységét maga végezni, azt harmadik félnek a megbízó engedélye nélkül át nem ruházhatja,
   - a megbízó által megállapított jegy- és bérletárat elfogadni és alkalmazni,
   - a közmű (víz, villany) díjak megfizetésére előzetes fedezetet biztosítani,
   - “jó gazda” gondosságával eljárni, tevékenykedni.
   - karbantartási kötelezettség (beleértve a veszélyes fák és faágak ki-illetve levágását)

5. Az ajánlatok beérkezésének helye:
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. titkárság
Cím: 8360 Keszthely, Vásártér 10. Fax: 83/315-515

A pályázatokat zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani
A borítékra kérjük írják rá a „Libás strand” jeligét, illetve, hogy „Határidő előtt felbontani Tilos!”

6. Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2015. május 14. 11:00 óra

7. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2015. május 15.

8. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

   - Az ajánlatokat az előírt módon egy összegben, nettó + ÁFA bontásban HUF-ban kell megtenni
   - Az ajánlatokat határidőn belül postai úton vagy személyesen kell átadni az Ajánlatkérő címén (személyes átadás esetén 8 és 16 óra közötti átadással).
   - Az ajánlatok első oldala a felhívás 1. számú mellékletét képező értelemszerűen kitöltött felolvasólap.
   - Az ajánlat részét képezi jelen pályázati felhívás 2. és 3. számú melléklete értelemszerűen kitöltve, valamint az üzemeltetési tapasztalatokat és üzemeltetési motivációkat tartalmazó összefoglaló levél.

9. Az ajánlatok értékelése:
A beérkező ajánlatok közül az alkalmassági feltételeknek megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kerül a vállalkozási szerződés megkötésre.

Az ajánlatok elbírálásának kritériuma: legkedvezőbb ajánlati ár

10. Egyéb feltételek:
   - A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy – a benyújtási határidő lejárta előtt – a pályázati kiírást indoklás nélkül visszavonja, módosítsa vagy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek minősítse. A pályázat visszavonásáról, módosításáról, vagy eredménytelenné nyilvánításáról hozott kiírói döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
   - Érvényes ajánlatot az a pályázó tehet, aki a pályázat részét képező mellékleteket 25.000 Ft + ÁFA összeg ellenében és titoktartási nyilatkozat aláírásával egyidejüleg kiváltja a VÜZ Nonprofit Kft. titkárságán. A mellékleteket hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lehet kiváltani. A nyertes pályázó esetében a mellékletek kiváltásának díja beszámításra kerül az üzemeltetési díjba.

Kérem, küldje meg a fentiekre vonatkozó árajánlatát!

Keszthely, 2015. április 30.

                                                                                                               Göncz Attila

                                                                                                          ügyvezető igazgató
Forrás: khvuz.hu

megosztás
hozzászólások
ló (1), köztársasági elnök (1), sorkötelezett (1), Tour de Hongrie (2), paleo (13), Selmeczy Zsuzsanna (5), verkli (5), kresz (2), gyógytornász (1), Sziládi-Kovács Tibor (2), medve (1), bank (7), VÉDA (1), Illés Fanni (1), Naszádos Antal (1), matolcsy gyorgy (1), Brüsszel (1), verklifesztivál (3), keszthely balaton kekszalag (5), Gyarmati Noémi (1), árviz (2), vállalkozó (4), Musica Antiqua (2), Ekmann László (1), nő (2), Csikós Beatrix (1), Lisa (35), népszavazás (1), Hegyi Roland (HR) (5), Hévíz (1219), Tata (1), Ugrimanók (1), vírus (1), Keszthelyi Yacht Kikötő (50), kékszalag (12), nyaralas (12), hotel mirage (1), Kis-Balaton (1), Klenovics Mónika (2), KFT (1), eon (2), tranzakciós díj (1), iskola (338), vlog (4), egynapos sebészet (1), Keszthely HUSZ (3), test (1), vízkereszt (1), zene (23), természet (2)