Rendkívüli ülés fenntartói feladatokról és közös hivatalról

2012. december 13.
Ismét napirendjére tűzte a keszthelyi képviselő-testület a közoktatási intézmények és a Balatoni Múzeum fenntartásának kérdését; tárgyalásukat szoros határidő tette szükségessé. Jövő évtől Vállus önkormányzatával közös hivatalt működtet majd Keszthely városa.

Szoros határidő indokolta a rendkívüli testületi ülés összehívását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ december 6-án küldte meg a köznevelési intézmények fenntartói átadás-átvételének részleteit tartalmazó levelét, és ebben a megállapodás megkötésének határidejét 2012. december 15-ében határozta meg. Keszthelyen ez a két önkormányzati általános iskolát: a Csány-Szendrey ÁMK-t és az Egry József Általános Iskolát, valamint a Festetics György Zeneiskolát érinti – esetükben a fenntartás állami szinten történik majd, ám az iskolák működtetése önkormányzati feladat lesz. Az intézményekben köznevelési alapfeladatokat ellátó pedagógusok jövő évtől az intézményfenntartó központ foglalkoztatotti állományába kerülnek. A technikai dolgozók továbbfoglalkoztatását az önkormányzat a Gazdasági Ellátó Szervezet állományában biztosítja; ezzel kapcsolatban az intézmény vezetője a takarékos működtetés és az esetleges átszervezés lehetőségeit megvizsgálva január 31-éig javaslatot terjeszt a testület elé.  
Hasonló a helyzet a Vajda János Gimnázium esetében is: állami fenntartás mellett a működtetéséről az önkormányzat gondoskodik majd. A VSZK-t illetően mind a fenntartás, mind a működtetés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata lesz, a teljes dolgozói állomány átvétele mellett.
A testület jóváhagyta a megkötendő megállapodás tartalmát és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat a keszthelyi tankerület ingyenes használatára kínálja fel a Kossuth utca 42. számú épület utcafronti részét. Ezzel egyidejűleg, szintén az átadás-átvételhez kapcsolódóan, az önkormányzat módosította az eddig többcélú intézményként Csány-Szendrey ÁMK alapító okiratát is, így az intézmény január 1-jétől nem lát el közművelődési feladatokat.

A testület elfogadta a Balatoni Múzeum fenntartói jogának átadását rögzítő, a Zala Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás tartalmát is. A dokumentum rendelkezik a feladatok átadásának tárgyi, dologi és pénzügyi feltételeiről. A vagyonra vonatkozó kérdéseket, így az épület fenntartásának részleteit és az azzal kapcsolatos kiadások megosztását az MNV Zrt-vel megkötendő külön szerződés tartalmazza majd.

Vállus önkormányzata testületi határozatban döntött arról, hogy Keszthely városával közös hivatalt kíván létrehozni. A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében – mivel Keszthely városi rangú és a két településnek van közös közigazgatási határa – a keszthelyi képviselőtestület nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. A keszthelyi polgármesteri hivatal így köteles lesz Vállus településen biztosítani az ügyfélfogadást, a jegyzőnek részt kell vennie a vállusi képviselőtestület ülésén és ellátni a döntés-előkészítő és végrehajtó, valamint a költségvetéssel és a külön könyveléssel kapcsolatos feladatokat. A közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás részleteit januári soros ülésén tárgyalja meg a testület. Az új hivatal várhatóan 2013. március elsejétől működik majd.

A keszthelyi képviselőtestület novemberi soros ülésén határozott a kistérségi társulás munkaszervezetének megszüntetéséről, valamint arról, hogy bizonyos feladatokat – a szociális alapfeladatokat, a belső ellenőrzést és a területfejlesztést – továbbra is társulás keretében kívánja ellátni, tekintettel a korlátozott finanszírozási és költségvetési lehetőségekre. A kistérség tagtelepüléseinek valamint a társulás tanácsának a jóváhagyó határozatát követően most került sor a társulási megállapodás módosítására.

megosztás
hozzászólások
korábbi híreink
Street Festival Keszthely (1), ZalaSprings Golf Resort (2), antsz (15), Orbán Viktor (3), Füzes Eszter (1), halál (42), C+ fesztivál (1), nagyik karácsonya (1), Víz, Zene, Virág Fesztivál (1), sajtóközlemény (5), gyógyszertár (1), Erdély (2), vonat (7), Gyarmati Noémi (1), időkép.hu (2), Horváth Szabina (1), zala (1156), keszthelyi kilometerek (78), keszthely foter (201), Alsópáhok (51), Bocuse (3), jégpálya (4), sztárportré (3), Bartha Gábor (34), alkalmassági (1), KDNP (1), apartman (3), köztársasági elnök (1), Polgári vélemény (6), Tóth Xénia (6), rezidance (5), keszthely program (1241), balatongyorok jazz (23), olimpia (152), eltűnt (5), koraszülött (1), punkosdi regatta (9), sofőrszolgálat (1), luxus (4), konyvtar (103), nő (2), vonyarcvashegy (158), karnevál (1), pápa (1), kávé (2), Musica Antiqua (2), Bezerics (1), jovedelem (2), gyermekszám (1), életmód (10)