Pályázati kiírás intézményvezetői beosztás betöltésére

2011. október 01.
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye (8360 Keszthely, Csók I. u. 1/B.) intézményvezetői beosztásának betöltésére.

Az Egyesített Szociális Intézmény, mint önálló költségvetési szerv egységei (tevékenységi köre):
Idősek Otthona,
Idősek Klubja és Gondozóház,
Bölcsőde,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,
Közösségi ellátás.

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó feladatok: az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása.

Pályázati feltételek:
szociális területen szerzett egyetemi/főiskolai végzettség,
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szervezett szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális intézményben szerzett vezetői gyakorlat, valamint szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz,
képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolása,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A magasabb vezetői megbízás időtartalma: 5 év, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig.

Illetmény és juttatás: a Kjt. rendelkezései alapján.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzététel időpontja: 2011. október 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. §. (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott érdekképviseleti szerv képviselőjéből álló szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 15. napján megtartott képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nyári Emőke humánpolitikai ügyintéző nyújt a 83/505-530-as telefonszámon.

Keszthely, 2011. szeptember 30.

    Dr. Markó Péter
    jegyző

megosztás
hozzászólások
úszás (22), Vaszily Zsolt (3), miniszterelnök (2), képviselő-testület (37), alakformálás (6), Vajda János Gimnázium (22), Zalaszántó (1), Szent Mihály (1), Jazz Fiesta (2), holdfogyatkozás (1), Musica Antiqua (2), Carbona (9), daganat (6), fogorvos (5), tűzoltó (32), paleo-ketogén (4), boldog (1), film (8), statisztika (2), margaret thatcher (1), Filharmónia (1), Rigo Csaba (36), szabadsag (2), lakás (3), Lisa (35), születés (16), Golfclub Imperial Balaton (2), Örvényeshegy Piknik (3), művészet (1), uzemanyag (24), Hanse (2), egyház (2), Fejér György Városi Könyvtár (52), Kartali Zsuzsanna (1), tour de france (1), energia (7), oscar (13), Gyertyánági Endre (1), Radnóti Miklós (1), Koncz Zsuzsa (1), sárkányrepülő (1), koktél (1), Sifter Rózsa (1), sarmellek (53), 3D (1), garázsvásár (1), korhaz (99), Balatoni Múzeum (98), Tál Zoltán (2), jóga (1)