Pályázat idegenforgalmi ellenőr munkakör betöltésére

2014. április 04.
Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
idegenforgalmi ellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű,  2014. május 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Helyszíni ellenőrzési tevékenység keretében ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatói tevékenységet folytató személyek az adózás rendjéről szóló törvényben, helyi adó törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti idegenforgalmi adó kötelezettségeinek teljesítését. Feldolgozza az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvek alapján szükséges hatósági eljárások ügyintézői feladatait ellátja. Eseti jelleggel más önkormányzati adók ügyintézésében is részt vesz.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                    
Pályázati feltételek:

 • középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemző és szakstatisztikus ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • adóigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • saját gépjármű,
 • nyelvismeret (német, angol, orosz),
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szommer Anett adóügyi csoportvezető nyújt, a 06-83-505-549-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/200/2014. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: idegenforgalmi ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés kettő hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.
2. 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy

 •  vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról.
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.


A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2014. április 3.

 Dr. Horváth Teréz
 jegyző
 

megosztás
hozzászólások
jóga (1), Rigo Csaba (36), nyugdíjas (2), Don (1), Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt (18), sárkányrepülő (1), dohany (15), ingatlan (12), tenisz (3), Márki Péter (1), tengerpart (1), hatos lottó (93), jogszabály (1), Nagykanizsa (1), Sárdi Katalin (1), szüret (4), Novinszky Petra (1), rendőr (3), vuz kft (17), dinnye (1), vallás (1), egynapos sebészet (1), Filharmónia (1), katona (1), pszichoterápia (1), íjászverseny (1), Nagy Bálint (10), kerekpar (27), ruha (2), KDNP (1), CT (3), trianon (2), nagyik karácsonya (1), Sziládi-Kovács Tibor (2), Keszthelyi Táncpanoráma (7), maraton (59), LMP (4), Pál Attila (1), Pálfi László (1), zene (23), vívás (1), kereskedelem (1), lotus (1), megemlékezés (10), gépjármű (1), balatoni strandbelépő (1), Főzzünk játszva (2), hosegriado (7), karácsonyi képeslap (1), Balaton-part (10)