Pályázat fogászati ügyelet ellátására

2014. február 17.
Keszthely Város Önkormányzata a 8/2014. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozata alapján pályázatot hirdet a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a 47/2004. (V. 11.) ESZCSM-rendelet 17. §-a, illetve a 43/1999. (III. 3.) korm.-rendelet 23. § (3) d) szerint a fogászati alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra Keszthely város közigazgatási területén – folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum 4 óra helyszíni tartózkodással – kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon vállalkozási formában, feladatellátási szerződés keretében, az egészségbiztosítási pénztárral kötött szerződés szerinti finanszírozással.

Pályázati feltételek:
– az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló, 47/2004. (V. 11.) ESZCSM-rendeletben foglalt feltételek megléte;
– fogorvosi képesítés;
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló, 60/2003. (X. 20.) ESZCSM-rendelet szerinti rendelő és egyéb feltételek megléte. Ez esetben Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás és további 1 757 000 Ft/év összegű finanszírozás biztosított. A pályázó igénye alapján az önkormányzat az ügyeleti ellátásra térítésmentesen rendelőt biztosít a szolgáltató számára (ezáltal csökkentett mértékű, 1 457 000 Ft/év összegű önkormányzati finanszírozással, a rendelő ügyeleti időn kívüli igénybevételének lehetőségével);
– működtetési jog megléte vagy megszerzése feltételeinek fennállása.

Csatolandó dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a végzettséget igazoló okirat hiteles másolata;
– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok;
– tárgyi feltételek meglétét igazoló dokumentumok;
– működtetési jog meglétét igazoló határozat vagy a helyileg illetékes népegészségügyi intézet határozata arról, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.

Az ügyelet megszervezése és működtetése a pályázó feladata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülés.
A megbízás időtartama: határozatlan.
A feladatellátás kezdő időpontja: legkorábban 2014. június 1. napjától.
A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot két példányban, zárt borítékban „Pályázat alapellátási fogászati ügyeleti ellátás működtetésére” felirattal ellátva, Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézetének címezve (8360 Keszthely, Sopron utca 2.), Pápai Bernadett intézetvezető részére kell benyújtani.
Felvilágosítás kérhető Pápai Bernadett intézetvezetőnél a 06-83/515-050-es telefonon vagy személyesen előzetes időpont-egyeztetést követően.

megosztás
hozzászólások
korábbi híreink
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (1), Év szállása (1), sorkötelezett (1), Paleomedicina (1), miniszterelnök (2), webshop (1), jutalom (1), Gelencsér Kálmán (2), ünnep (141), Telecom (2), riporter (1), Együtt (1), nagyméret (1), 3D (1), fogyasztóvédelem (1), gyed (3), Balatoni Szövetség (3), Ekmann László (1), goldmark muvelodési kozpont (60), fitt (1), Fehér szalag (1), év fürdője (4), CT (3), Szeiler Stúdió (32), Krassói Katalin (1), torkos csütörtök (3), Balsai Móni (1), strand (21), Négeli Noémi (1), Magyar Telekom (1), újszülött (1), Hírek képekben (10), Forstner Anna (1), Németh Gábor (1), kalendarium (831), balatongyorok jazz (23), Magyar Turizmus Zrt (45), test (1), Keszthelyi Egyesített Szociális Intézmény (2), munkahely (8), Hanse (2), muzeum (55), Gelencsér Dental (3), művészet (1), árviz (2), recept (178), Lel Ki Főzde (1), állami támogatás (1), vadász (2), Sifter Rózsa (1)