Óvodavezetői állást keres? - Itt egy lehetőség!

2016. február 20.
Cserszegtomaj Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.04-2021.07.03-ig szól
Munkavégzés helye: Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó tényleges feladatok:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelői feladatok.

Továbbá:
-Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése
-Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről
-Koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet
-Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységet, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát
-Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért és takarékos gazdálkodásért
-Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai, működési beszámolókat, elemzéseket
-Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal
-Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz annak elkészítésében
-Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját
-Gyakorolja a szervezeti működési szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket
-Felelős az intézmény gazdálkodási jogkörének betartásáért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján, az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosításáért
-Az intézményhez tartozó Közétkeztetési Központ munkájának, tevékenységének irányítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására ás a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-Főiskola, óvodapedagógus
-Óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
-Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
-A pályázó a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, büntetlen előéletű, cselekvőképes
-Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógiai munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és képzettség      

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-Részletes szakmai önéletrajz
-Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
-Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program
-Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak hitelesített másolata
-A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek
-Nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség végrehajtásáról
-A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
-A pályázat zárt, vagy nyitott képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozatot
-Legalább ötéves szakmai tapasztalatot igazoló munkáltatói igazolás/ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 4. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt a (83) 531-903-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
-Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2016, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
-Személyesen: Cserszegtomaj Község Polgármestere, Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével történik. Az érvényes pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-Helyben szokásos módon, hirdetőtáblára kifüggesztve – 2016.02.01.
-Cserszegtomaj Község honlapján: www.cserszegtomaj.hu – 2016.02.01.
-Cserszegtomaji Krónika februári számában

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére pályázat itt letölthető!

megosztás
hozzászólások
ország torta (1), Astellas-díj (2), képviselő-jelölt (5), turisztika (94), Joós Adél (1), Télikert (5), Főügyészség (7), gerincvédelem (1), mozi (13), Hotel Zenit (3), CT (3), jégpálya (4), e-kereskedelem (1), barista (3), webshop (1), Keszthelyen élni (6), állatkert (1), europa-bajnok (5), Kartali Zsuzsanna (1), Balatonátcsúszás (1), Nagy Bálint (10), Ollári Barbara (1), Négeli Noémi (1), termálfürdő (1), szolárium (1), kutatas (81), párbajtőr (1), Fehér szalag (1), boldog békeidők (2), power-bank (1), marko peter (22), Schmied Zoltán (1), EU (14), Nagykanizsa (1), Ruzsics Ferenc (434), Helikoni ünnepség (4), Palya Bea (1), online (1), boldog (1), egeszsegugy (266), posta (1), orosz (1), keprol kepre (7), tiltakozás (1), koraszülött (1), szuperhold (1), női gombolkodó (5), tappenz (1), néptánc (4), minimálbér (1)