Megújult a keszthelyi Festetics-mauzóleum

2015. október 03.
A keszthelyi Szent Miklós temető déli végében álló Festetics-mauzóleum 1925-ben épült Festetics (II.) Tasziló herceg megbízásából. A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe került építménynek a Miniszterelnökség 175 millió forintos támogatása segítségével megvalósuló felújítása 2015 augusztusában fejeződött be. A rekonstrukció célja a mauzóleum eredeti állapotának visszaállítása volt.

A helyreállított Festetics-mauzóleum ünnepélyes avatására herceg IV. Festetics György jelenlétében, a támogatást nyújtó Miniszterelnökséget képviselő Lázár János miniszter részvételével október 3-án 11 órakor került sor.

A mauzóleum szó Mauszolosz perzsa királyi helytartó és felesége halikarnasszoszi síremlékének nevéből ered, amely épület egyike volt az ókor hét csodájának. A történelem során mauzóleumnak hívták a fontos személyiségek nyughelyeként emelt nagyszabású építményeket, de a köznép is építtetett kisebb léptékű mauzóleumokat. Európában az újkorban vált népszerűvé a mauzóleum műfaja. Magyarországon a leghíresebb mauzóleumok között megtalálható a nagycenki Széchenyi-mauzóleum és a Kazinczy-mauzóleum Széphalmon.

A Festetics családban a családi mauzóleum építésének ötlete már jóval Festetics (II.) Tasziló előtt megfogant. 1819-ben, Festetics (I.) György halála után közvetlenül felvetődött a Festetics-mauzóleum emeltetésének szándéka, vagy még György, vagy már fia, László kezdeményezésére. Annyi bizonyos, hogy 1820-ra elkészültek Engel Ferenc bécsi építész tervei. (Engel nevéhez fűződik a gannai Esterházy-mauzóleum kivitelezése és a váli Ürményi-mauzóleum.) A francia forradalmi építészet hatását mutató tervek szerint a klasszicistastílusú építmény négyzet alapú hasábon álló piramis formájú lett volna, amelyben két szinten kör alakú belső teret alakítottak volna ki. A mauzóleum végül –valószínűleg anyagi okok miatt –nem valósult meg.

A Festetics (II.) Tasziló által építtetett keszthelyi Festetics-mauzóleumot Groffits Gábor (1880–1957) építészmérnök tervezte, aki megbízása idején a Keszthelyi Gazdasági Akadémia műszaki tanszékének tanára volt (1908–1930). Groffits korábban már komolyan tanulmányozta a vasbeton építési technológiát,amelyet a mauzóleum esetében is felhasznált. Tanári és szakírói tevékenysége mellett számos mezőgazdasági épületet tervezett, és Keszthelyen is több épület őrzi keze nyomát, mint például az egykori akadémiai tangazdaság épületegyüttese.

A Festetics család historizáló (neoklasszicista) mauzóleuma egy szabadon álló ravatalozó, kriptával. Formája a klasszikus templomarchitektúrát követi. A vasbeton szerkezetű, timpanonos, nyeregtetős épület az ókori görög templomokhoz hasonlóan lépcsős alépítményen áll. Két-két oldala azonos kiképzésű. A rövidebb oldalakat lezáró pillérek között a gerendázatot két dór oszlop tartja. A lábazat nélküli dór oszlopok követik a görög előképeket, ahogy a gerendázat is. Az oszlopfőkön nyugvó dísztelen architráv feletti sávon, a frízen megtalálhatók a triglifek (három függőleges sávra osztott, szögletes mezők) és a metopék (a triglifek által körbezárt mezők, amelyeket dombormű díszít). A hosszanti oldalakat három-három félköríves lezárású nyílás tagolja, amelyek között a pilléreket dór pilaszterek (az oszlopok tagolását követő falsávok) díszítik. Az oszloprendekkel díszített pillérekből és félköríves árkádokból álló szerkezet a római építészetből ered, leglátványosabb megjelenése a Colosseum homlokzatán található.

Az oszlopokkal és pillérekkel határolt ravatalozóteret kazettás síkmennyezet fedi. A kazettákat rozetták díszítik, ahogy az oldalsó félköríves nyílások belső felületét is. Az északi hosszoldal előtt lépcsősor vezet a föld alatt lévő kriptába, amely felülvilágítók segítségével kap fényt. A kripta falaiban sírfülkéket alakítottak ki, amelyek közül a bejárattal szemben lévő négyben nyugszanak a Festetics családtagok. (A mauzóleum közelében a Festetics család alkalmazottainak sírjai helyezkednek el.)

A mauzóleumba a Festetics család tagjai közül elsőként Festetics (II.) Tasziló herceg feleségét, Mary Victoria Hamiltont temették el.  A hercegasszony 1922. május 14-én, 72 éves korában hunyt el. Az volt a kívánsága, hogy a keszthelyi Szent Miklós sírkertbe temessék el. 1922-ben ideiglenesen a Fő téri plébániatemplom déli oldalán befalazott kápolnába helyezték el a hercegasszony koporsóját. A mauzóleum elkészülte után, 1925. november 2-án hajnali 5 órakor kibontották Mary Victoria Hamilton hercegasszony ideiglenes sírhelyét, és a koporsóját átszállították a Szent Miklós temetőbe. Délelőtt 10 órakor helyezték el a család mauzóleumában.

1933. május 4-én elhunyt Festetics (II.) Tasziló herceg, 83 éves korában. A temetési szertartásra 1933. május 8-án került sor, ünnepélyes keretek közt. A temetési menetben ott volt többek között Horthy Miklós kormányzó és felesége, valamint a kormány és a felsőház több képviselője. A herceg beszentelt koporsóját a Festetics-mauzóleumban helyezték el, a felesége fülkéje mellé.
1941. augusztus 4-én, 59 éves korában elhunyt Festetics (III.) György herceg, Festetics (II.) Tasziló és Mary Victoria Hamilton fia. Temetése 1941. augusztus 8-án volt. A délelőtt 11 órakor a Fő téri plébániatemplomban kezdődő mise után indult el a temetési menet a Szent Miklóstemetőbe. A herceg tiszteletére nagy tömeg vett részt a gyászszertartáson, megjelentek többek között Horthy Miklós kormányzó és felesége, valamint Keszthely vezetői. A mauzóleumban a család tagjai jelenlétében helyezték végső nyugalomra az édesapja alattisírfülkébe Festetics (III.) Györgyöt.

Festetics (III.) György herceg felesége, Maria Haugwitz grófnő 1972. szeptember 23-án hunyt el Bécsben, 72 éves korában. Utolsó kívánsága az volt, hogy magyar földben pihenhessen. A végakaratát 1990-ben tudták teljesíteni. Keszthelyen 1990. október 13-án ünnepélyes keretek közt vettek tőle végső búcsút családtagjai, egyházi méltóságok, a hercegasszony egykori alkalmazottai és Keszthely lakossága. A gyászmise a karmelita templomban volt, majd a családi mauzóleumban helyezték el a hercegasszony koporsóját férje és férje szüleinek hamvai mellé.

megosztás
hozzászólások
úszás (22), vasárnapi pihenőnap (3), medve (1), LMP (4), zala (1156), taverna (25), sportlövő (2), Zalaszántó (2), Balatoni Hajózási Zrt (4), kávé (2), parkolás (8), fogyasztóvédelem (1), pollen (3), Szent Márton (3), A Dal (3), Oláh Péter (2), telihold (1), Bedő Beáta (10), nyaralas (12), Kertész Sándor (5), piac (6), Z. Karvalics László (1), HUSZ (7), zeneszerző (1), luxus (4), police (513), maraton (59), Szutrély Péter (7), könyv (1), karnevál (1), Ranolder (1), karácsony (20), Ruzsics Ferenc (434), monitormagazin (107), Pete Krisztina (1), alakformálás (6), szuperhold (1), konyha (1), mav (25), Divinyi Tamás (4), Lidl (1), pálinka (2), Fenyves allé (1), miniszterelnök (2), család (1), Berecz András (1), Aradvári László (1), ZalaSprings Golf Resort (2), költészet napja (2), ipsos (1)