Már csak egy hónap a bejelentésig

2013. augusztus 23.
A módosult termőföld törvény szerint szeptember 30-ig eleget kell tenniük földhasználati bejelentési kötelezettségüknek azoknak a földhasználóknak, akik a földrészletek számától függetlenül 2012. december 31-ig egy hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld használatát már megkezdték.

A fenti határidőig tehetnek eleget adatközlési kötelezettségüknek azok a korábban a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók is, akiknek a bejelentéskor még nem kellett közölniük személyi azonosítójukat, állampolgárságukat, illetve gazdálkodó szervezetek esetén a statisztikai azonosítójukat. A bejelentéshez és az adatközléshez szükséges formanyomtatványok (földhasználati bejelentési adatlap; azonosító adatközlési adatlap) a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók, valamint a vidékfejlesztési minisztérium honlapjáról, illetve a földhivatal honlapjáról letölthetők.

A bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának adatait kell figyelembe venni. Ha a tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, illetve a művelési ághoz aranykorona érték is tartozik, kötelező a bejelentés. Abban az esetben, ha a belterületi ingatlannak is van az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ága és aranykorona értéke, akkor ennek az ingatlannak a használatát is be kell jelenteni.
Szintén bejelentés köteles a halastó művelési ágú terület is annak ellenére, hogy annak nincs nyilvántartott aranykorona értéke. Itt annyi az eltérés, hogy osztatlan közös tulajdon esetén nem kell a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 11/B-11/H. §- aiban előírt eljárás szerinti használati megállapodást csatolni a bejelentéshez. A bejelentési kötelezettség a zártkerti ingatlanok használatára is vonatkozik, ha a zártkerti ingatlant a haszonélvező, vagy – a tulajdonossal, illetve haszonélvezővel kötött – megállapodás (szerződés) alapján más személy használja.
Nem kell bejelenteni:
- az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott terület használatát;
- az ingatlan-nyilvántartás szerint művelés alól kivett területek használatát;
- a zártkert használatát, amennyiben azt a tulajdonos használja.

A bejelentési kötelezettség a termőföld használóját terheli. A használó maga a tulajdonos vagy a haszonélvező, ha a használat jogát valamely törvényes jogcímen nem engedte át más személy részére. A bejelentési kötelezettség a tulajdonos, illetve haszonélvező tekintetében abban az esetben is fennáll, ha ténylegesen nem használják, hasznosítják az ingatlant, tekintettel a termőföld hasznosításának törvényi kötelezettségére (melynek elmulasztása külön szankciót vonhat maga után).

A bejelentés és az adatközlés díj- és illetékmentes, továbbá a személyazonosító okmányok másolatát nem kell csatolni.

A bejelentésekkel, adatközlésekkel kapcsolatosan fontos felhívni az ügyfelek figyelmét arra, hogy aki eddig nem tett eleget az azonosító adatközlési, illetve a földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségének, ezt a fenti határidőig tegye meg.

A földhasználati bejelentési kötelezettség általános határideje továbbra is él, ami a használat megkezdését követő harminc nap.
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala

megosztás
hozzászólások
helyesírás (1), Katedra nyelviskola (5), Keszthelyi Kiscápák (6), Bibó Gimnázium (1), drog (3), szunyog (3), erdő (2), ajánló (1148), meiszner kati (16), Balaton Szinház (959), strand (21), Varga Terézia (1), balatoni strandbelépő (1), MSZP (17), zene (23), vallás (1), web (5), Varga Endre (4), tavaszi szél vizet áraszt (1), kitüntetés (6), Cseh László (1), Pál Attila (1), támogatás (5), Rúzsa Magdi (1), tanulmány (11), idojaras (262), police (513), vonat (7), konyvtar (103), Nagykanizsa (1), szex (9), tour de france (1), Spar (1), díj (4), csapadék (1), luxor (99), medve (1), Krassói Katalin (1), Budapest (3), Clemens Zsófia (1), nyelvvizsga (2), Táncpanoráma Keszthely (10), munka törvénykönyve (1), hitel (5), gyermekszám (1), Marsalkó Dávid (1), rádió (1), Jemen (1), punkosdi regatta (9), étrend (4)