Kreativitás, párbeszéd, együttműködés: Kraft

2016. március 22.
Minden település küzd az elöregedés problémájával – mind a lakosság, mind az épített örökség tekintetében. És mindegyikük másképp veszi fel a harcot az idővel.A Pannon Egyetem Georgikon Karán december 17-én tárgyalták a Kőszegen elindított regionális fejlesztési stratégia és módszertan átvételének ötletét, a Kraft-pont januárban meg is kezdte működését. A talányos nevű programról dr. Kocsis László, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektorhelyettese, a Georgikon Kar Kertészeti tanszékének vezetője beszélt.

Kreatív város – fenntartható vidék
– Mi is az a Kraft?
– A Kraft egy városfejlesztési stratégia, amely a település meglévő értékeire épít. Az ötlet Miszlivetz Ferenc professzortól származik, aki több évtizede kötődik Kőszeghez, és tenni kívánt azért, hogy újra régi fényében ragyoghasson. Kőszeg – Keszthelyhez hasonlóan – egyedülálló épített örökségnek van a birtokában. A Kraft-program a városért cselekedni akaró polgárokkal, közösségekkel mintáját adhatja annak, miként újulhat meg egy város, egy térség – ha akarja. A civil társadalom és a tudomány helyi képviselőinek párbeszédére épít, de munkáját a gazdasági élet szereplőivel, a térség önkormányzataival való együttműködésben képzeli el. Maga a név a Kreatív város – fenntartható vidék címből képezett mozaikszó.

Tartsuk helyben a fiatalokat!
– Nem magyar sajátosság, hanem összeurópai jelenség, hogy a kisvárosok elöregednek, a fiatalok elmennek. Ennek megváltoztatására tesz kísérletet a Kraft-módszertan, amely a fiatalság bevonásával igyekszik élhetőbbé tenni Keszthelyt. Újítsuk meg az épületeket, töltsük meg XXI. századi tartalommal, új funkciókkal, amelyek érdekesek lehetnek a helyben élő embereknek, a felnövekvő generációknak, a máshonnan érkezőknek, és teremtsük meg a gazdasági fenntarthatóságukat is. Teremtsünk kreatív környezetet, és találjuk meg azokat a harcos vezetőket, akik inspirálni tudják az embereket.

– Mennyire tud harcos lenni a Pannon Egyetem?
– Az 1999–2000-ben végbement egyetemi integrációt követően a város kevésbé érezte magáénak a felsőoktatási intézményt, miután a központ Veszprémbe került. De ha egy település valóban szeretné a felsőoktatást, akkor a felsőoktatás is aktívabb, a helyi beiskolázást pedig segítik a vállalatok, a cégek. Fontos, hogy a különböző irányokból elinduló kezdeményezések egymásra találjanak, kölcsönösen megismerjék és erősítsék egymást. A fejlődéshez kreatívnak kell lenni, el kell fogadni mások ötleteit, és hidat kell képezni a közösség tagjai, a civil szervezetek, a gazdasági szereplők és a város vezetése között. Időt kell szánni a beszélgetésre, egymás meghallgatására.

– Melyek a Kraft-program legfontosabb pontjai?
– A hosszú távú, tizenöt-húsz éves tervezés a fenntartható fejlődés sarokköve. Szükséges egy szcenárió, egy forgatókönyv, amelyre szépen felfűzhetők a célok és a programok, hozzárendelhetők az eszközök, a csoportok, a gazdasági szereplők. Ha nem látjuk a célt, szétaprózódunk, és csak ötletelgetünk.
– Az egyik programpont, amelyet megvalósítunk, a gyenesi példa alapján tervezzük. A gyenesdiásiak ugyanis megkérdezték az általános iskolásokat, mit csinálnának másképp a községben. A gyermekekből így egyfajta jó értelemben vett „üzenőfal” lett: a szülőkkel megbeszélt gondolatokat is közvetíthették a település vezetésének. A kőszegiek a középiskolásokat kérdezték meg, hogyan képzelik el a várost (Találd ki Te is Kőszeget! alkotópályázat), az eredményeket ki is adta az ISES alapítvány (Institute for Social and European Studies Foundation) kis füzetecske formájában. Mindkettő kiváló lehetőség arra, hogy felmérjék, mi hiányzik a településen, mire van igény. Ez az igény pedig azonnal találkozik a gazdasági érdekkel is: ha a fiatal jól érzi magát a városban, kevésbé vágyik el, sőt elhívja a barátait is más településekről, ezzel forgalmat, pénzmozgást generálva.
– Keszthely kiváló terepe lehetne a Beszélő házak kezdeményezésnek, amelyben egy kiválasztott épület történetét térképezik fel a ház születésétől napjainkig. Kiderítik, mikor épült, kik laktak benne, mi lett a családokkal. A kész tudományos dolgozat aztán publikálható. Kőszegen több üzenet célba ért: a házhoz korábban kötődő személyek megtaláltattak, és jelezték, hogy létrehoznának egy emlékszobát, vagy hozzájárulnának az épület felújításához. Keszthelyen rengeteg polgári ház van, amely felfedezésre vár.

Római erőd, műemléki topográfia, kétezer éves élelmiszer-kultúra
– Az elképzelések között szerepel a fenékpusztai késő római kori erődre épülő parkkoncepció; az egyetemi, a városi és a kastélykönyvtár összekötésével szeretnénk közös adatbázist létrehozni. Fontos elem még a Festetics-örökség XXI. századi újragondolása, térség irodalmi-zenei örökségének újrafelfedezése, Keszthely és vidéke műemléki topográfiája, Az élelmiszer-kultúra kétezer éves központja szlogen kibontása a szőlő- és borkultúra, illetve a burgonya köré építve.

– Nem beszéltünk még a program finanszírozásáról.
– A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Keszthely önkormányzata és a Pannon Egyetem közösen tervezi a program finanszírozását szorosan együttműködve minden tenni akaró szervezettel. Mindemellett igyekszünk megtalálni további forrásokat, és keressük a kapcsolatot a gazdasági társaságokkal is.

megosztás
hozzászólások
óvoda (7), ZalaSprings Golf Resort (2), Keszthely HUSZ (3), karrier (1), női gombolkodó (5), Liszkay (2), fagylalt (6), Jobbik (10), nyelvtanulás (3), utca embere (8), alakformálás (6), ÉrtékTrend extra (7), footgolf (1), Nagymező Gyenesdiás (1), Ékszertáska (2), Balatoni Limnológiai Intézet (1), Libás (2), Udvaros Dorottya (1), jövőkutatás (1), Balatoni Kurzusok (8), Hévíz SK női kézilabda csapata (1), Tar László (1), sportlövő (2), karnevál (1), koktél (1), webmark (2), Vigántpetend (1), kereszt (1), 1956 (1), Apák napja (1), dohany (15), Aradvári László (1), pünkösdi regatta (5), Biró Róbert (15), alapítvány (2), olimpia (152), Csikós Beatrix (1), GESZ (11), Kartali Zsuzsanna (1), labdarugas (25), keresztény (2), Babos Lajos (1), facebook (15), parkolás (8), Pálfi Attila (1), cigaretta (13), gyógyszertár (1), energia (7), kornyezettudatos (4), Bradley Cooper (1)