Költséghatékonyab költségvetéssel rendelkezik Zala megye

2012. április 13.
A megyei önkormányzat elfogadta a 2011. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletet, amely még 24.078.032 ezer Ft-os kiadási főösszeget tartalmazott, s egyúttal módosította 2012. évi költségvetését is, amelynek 803.391 ezer Ft-os bevétel-kiadási főösszege jelzi, hogy most már egy költséghatékonyabb, a területfejlesztési feladatokat előtérbe helyező költségvetéssel rendelkezik a megye.

A szigorú gazdálkodást folytatva határozott a közgyűlés arról, hogy a foglalkoztatási jogviszonyban álló második alelnök illetményét a bizottsági elnökök tiszteletdíjának mértékéig csökkenti. Döntés született arról is, hogy a megyei önkormányzat költségvetési mozgásterének bővítése érdekében mintegy 45 millió Ft összegű támogatási igényt nyújt be a központi költségvetésben elkülönített tartalékalap terhére.
A jogszabályi változásokkal összhangban módosította egyes rendeleteit a közgyűlés, valamint meghallgatta Szukics Ferenc megbízott megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Zala megye közbiztonsági helyzetéről.
A 2012. január 1-től a kötelező önkormányzati feladatok között elsőbbséget élvező területfejlesztési hatáskörében eljárva a közgyűlés megtárgyalta az M9-es gyorsforgalmi út előkészítéséről szóló részletes tájékoztatót és egyben módosította az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá megfogalmazta javaslatát a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) törzshálózatába történő besorolására, hiszen a megye úthálózatának további fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges az uniós források bevonása.
A Zala Megyei Önkormányzat 2006-ban elfogadott megyei területfejlesztési koncepcióval és 2010-ben elfogadott megyei területrendezési tervvel rendelkezik, melyek legfontosabb elemeit szintén vizsgálta a megyegyűlés, hiszen időszerűvé válik a megalapozó tervdokumentumok és háttértanulmányok aktualizálása.
A határ menti magyar közösségek kulturális autonómiájának támogatása mindig is kiemelt szerepet játszott az önkormányzat feladatellátása során, így a közgyűlés döntése alapján a 2012-es évben sem marad el az együttműködési megállapodás megkötése a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel.
Végül pályázat benyújtásáról döntött a közgyűlés, melynek célja a megyében található zsidó temetők helyreállítási programjának folytatása.

megosztás
hozzászólások
korábbi híreink
Kerner Gábor (2), bezárás (1), Torsa Dániel (1), Zsittnyán Tamás (1), jutalom (1), Szeiler Gábor (1), Baptista Szeretetszolgálat (1), boldog (1), diákolimpia (1), Biró Róbert (15), szalon (1), tanulmány (11), minisztérium (7), gyenesdias (213), keszthely foter (201), ország torta (1), Keszthely HUSZ (3), alpolgármester (2), országgyűlési képviselő (33), gépjármű (1), Keszthelyi Kiscápák (6), Szent Mihály (1), Papp Gabor (227), örömszerző pillanatok (17), bor (26), Tóth Gergely (1), felmeres (10), eon (2), cigaretta (13), Sifter Rózsa (1), iskola (338), online (1), nagyik karácsonya (1), Illés Fanni (1), traffipax (4), meteorologia (146), Gachályi András (3), koraszülött (1), riporter (1), repuloter (64), Szeiler Stúdió (32), tűzijáték (1), pszichoterápia (1), Happy Dixieland Band (8), Széll Tamás (1), Magyarország szépe (1), áramszünet (3), középiskola (1), Novinszky Petra (1), Lidl (1)