Keszthelyi kitüntetettek

2015. szeptember 12.
Szombaton a Zala Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén adták át a közigazgatás, az egészségügy, a kultúra, a sport területén végzett és számos más kiemelkedő tevékenységért alapított kitüntetést mindazoknak, akik munkájukkal, szakmai felkészültségükkel kiemelkedő szerepet játszottak a megye életében, fejlődésében. A kitüntetettek között több keszthelyinek is gratulálhatott a megyei közgyűlés elnöke.A Közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományoz Dr. GYIMESI ENDRÉNEK Zalaegerszeg és Zala megye fejlődése érdekében végzett több évtizedes munkássága és közéleti szerepvállalása elismeréséül.
Dr. Gyimesi Endre Keszthelyen született, egyetemi tanulmányait ez ELTE Bölcsészettudományi Karának történelem-könyvtár szakán végezte. Felesége bőrgyógyász szakorvos, három gyermeke van. 1977-től a megyei könyvtárban dolgozott, majd a városi könyvtár, később a megyei levéltár igazgatója lett. 1972 óta rendszeres publikációs tevékenységet folytat, elsősorban a történettudomány és a művelődéstörténet tárgyában.
1994-től négy cikluson át volt Zalaegerszeg polgármestere. 2002-től 2014-ig országgyűlési képviselő. 2010-11-ben levéltári miniszteri biztosi feladatokat látott el, felmérve a levéltárak helyzetét, megújítási lehetőségeiket. 2008-ban elnyerte az „Év polgármester” címet, 2011-ben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése díszpolgárává választotta.

A Közgyűlés ZALA MEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ-at adományoz SZUKICS FERENC  ny. dandártábornoknak több évtizeden keresztül hivatástudattal végzett, magas színvonalú munkájáért, mellyel hozzájárult Zala megye közbiztonsági helyzetének javításához, megszilárdításához.
Szukics Ferenc ny. r. dandártábornok rendőri szolgálatát 1981-ben kezdte a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság bűnügyi szolgálatánál. Speciális szakterülete a gazdaságvédelem volt, ezért a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán is végzettséget szerzett.  Bűnügyi Igazgatói munkakörbe 2008-ban nevezték ki, majd 2012-től több alkalommal is megbízással látta el a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatait.
Munkavégzésére minden beosztásában a nagyfokú szakmai hozzáértés, precizitás, nagy munkabírás volt jellemző. Kimagasló szolgálatellátásáért 2008-ban az Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát vehette át a Magyar Köztársaság Elnökétől.

A Közgyűlés ZALA MEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ-at adományoz Dr. RATKOVICS ÁGNESNEK szakmai elkötelezettséggel, alázattal és szorgalommal végzett köztisztviselői munkájáért.
Dr. Ratkovics Ágnes a Csörnyeföldi, majd a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként 9 zalai település önkormányzati közigazgatási feladataiért volt felelős. Kis létszámú hivatal vezetőjeként valamennyi munkaterületen segítette munkatársai mindennapos feladatait. Munkáját a pontosság, precizitás és a szó szoros értelmében vett közszolgálat jellemezte.

A Közgyűlés ZALA MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ-at adományoz DR SZENES MÁRIA főorvosnak több évtizedes színvonalas, lelkiismeretes gyógyító és oktató munkájáért.
Dr. Szenes Mária egyetemi tanulmányainak befejezésétől dolgozik a Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályán, 2005-től főorvosi munkakörben. Számos kongresszuson, tudományos rendezvényen tartott előadásokat és jelent meg közleménye, amelynek következtében országosan elismert szakemberré vált.
Járó- és fekvőbeteg ellátás területén rendkívül lelkiismeretes, precíz, szakmailag magas színvonalú tevékenységgel széleskörű ismertséget és megbecsülést szerzett a betegek körében. Nyitottsága, valamint jó és türelmes tanítási képessége révén sok kollégája tanulja a szakmát tőle segítőkész és szeretetteljes légkörben.

A Közgyűlés ZALA MEGYE FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ-at adományoz Dr. CSITE ANDRÁS ügyvezetőnek Zala megye területfejlesztési tervezési dokumentumainak elkészítéséért, a megye fejlesztésének előmozdítása érdekében végzett munkájáért.
Dr. Csite András közgazdász, szociológus. Főbb szakterületei: a fejlesztéspolitika, a vidék és a vállalkozások. Több mint nyolcvan hazai és külföldi tudományos szakcikk szerzője, társszerzője.
A MTA Politikai Tudományos Intézetének tudományos munkatársaként Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült. Megkapta a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Emlékérmét. A HÉTFA kutatóintézet alapítója és ügyvezetője.    

A Közgyűlés ZALA MEGYE SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSÁÉRT DÍJ-at adományoz HUSZ MÁRTA intézményvezetőnek a gyermekjóléti szolgáltatás területén  hivatástudattal, szakmai hozzáértéssel végzett példamutató munkája elismeréséül.
Husz Márta a Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vezetője. 1998 óta dolgozik a szociális szférában, intézményvezetőként 25 településen élő család és gyermekek számára biztosítja a felzárkózás esélyét.
A munka és a család mellett folyamatosan tanult, képezte magát. Megszerezte a gyermekjogi képviselői és a tereptanár végzettséget is. Szakmai és közösségépítő munkáját több fórumon elismerték. 2001-ben megkapta az Év családgondozója elismerést.   

A Közgyűlés ZALAI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT DÍJ-at adományoz HORVÁTHNÉ NAGY ELVIRA könyvtárvezetőnek a közművelődés, különösen az olvasóvá nevelés terén végzett több évtizedes kiemelkedő és sokrétű tevékenysége elismeréséül.
Horváthné Nagy Elvira közel húsz éve vezeti a városi és iskolai könyvtárt Zalakaroson. Az iskolával szorosan együttműködve szívügyének tekinti, hogy a gyermekek, fiatalok életének részévé váljanak a könyvek, az olvasás. Az általa kidolgozott olvasóvá nevelést szolgáló programok, játékok példaértékűek.
Irányításával a könyvtár a város kulturális életének központjává is vált. Újszerű kezdeményezései, a gasztronómia és a művészetek különböző ágainak összekapcsolása, a hagyományok ápolása példaértékű mások számára.

A Közgyűlés ZALAI PEDAGÓGUS DÍJ-at adományoz LINHART RITA igazgató-helyettesnek színvonalas pedagógiai és szervező munkájáért, a nemzetközileg is elismert versenyző-felkészítésért.
Linhart Rita kiváló pedagógus, nagyszerű szervező, melyet a keszthelyi Asbóth iskola igazgató-helyetteseként nap mint nap kamatoztat. 2009 óta vesz részt Magyarország képviseletében a szépségápolás versenyszámban nemzetközi versenyeken indított versenyzők felkészítésében.
Szakmai felkészültségét és elismertségét támasztja alá, hogy 2013-14-ben az általa felkészített tanuló kiválósági éremmel zárta a versenyeket és 2014-ben meghívást kapott a szöuli döntőre.

A Közgyűlés AZ ÉV ZALAI DIÁKJA DÍJ-at adományoz SZABÓ TIMEA  gimnáziumi tanulónak kimagasló tanulmányi- és versenyeredményeiért, valamint példamutató közösségi munkájáért.
Szabó Tímea 2010-ben kezdte tanulmányait a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium matematika tagozatán. Elkötelezettsége a matematika tantárgy iránt korán megmutatkozott, mely mellé a későbbiekben társult az informatika is. Személyiségét tekintve a gimnázium egyik meghatározó alakja, akinek képességeit a társai is nagyra becsülik. Számos hazai és nemzetközi matematika versenyen ért el első, illetve dobogós helyezést.
Tehetséggondozó pályázat keretén belül több alkalommal a Dötki Matematika és Informatika táborban mentorként is részt vett, ahol a fiatalabb diákoknak oktatott matematikát. Megbízható, szorgalmas, segítőkész diák.

A Közgyűlés ZALA MEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ-at adományoz STEINDL JÓZSEF úrnak nemzetközi versenyeredményeiért és több sportágban végzett kiemelkedő és sikeres edzői munkájáért.
Steindl József Nagykanizsán született és már általános iskolás korában részt vett az iskolai és iskolák közötti versenyeken. Sportolói pályafutását a Nagykanizsai Olajbányász SE ökölvívó szakosztályánál kezdte, majd az atlétikai szakosztályhoz igazolt. Az országos bajnokságok állandó résztvevője volt és mintegy húsz országos bajnokságot nyert.
1978-ban elvégezte az edzői tanfolyamot és mellette elkezdett utánpótlás korú gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozni az Olajbányász sportegyesületnél. Irányította a teniszezők, női és férfi kézilabdázók edzését, majd az ifjúsági labdarúgókkal kezdett foglalkozni. Edzői munkáját jelenleg is végzi.

A Közgyűlés ZALA MEGYE IFJÚSÁGI SPORTJÁÉRT DÍJ-at adományoz MAJOR VERONIKA futócéllövőnek a junior kategóriában elért két világbajnoki aranyérem elismeréséül.
Major Veronika a keszthelyi Asbóth iskola tanulója és a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub egyesület versenyzője. 2014-ben a magyar sportlövészet legsikeresebb versenyzője. A juniorok között kettő világbajnoki aranyérmet szerzett futócéllövészetben.
Egyesületével részt vesz falunapokon, vadászati rendezvényeken, hogy segítse a sportlövészet népszerűsítését. Eredményei, melyekkel dicsőséget szerzett Keszthelynek és megyénknek, odaadást, lemondást és rengeteg befektetett munkát igényelnek. Felemelő érzés volt, amikor a világbajnokságon magasra emelhette a Keszthelyről magával vitt magyar zászlót.

A Közgyűlés ZALA MEGYEI SAJTÓDÍJ-at adományoz FRAUENHOFFER MÁRTA ügyvezetőnek kimagasló szakmai színvonalon végzett riporteri, szerkesztői, újságírói munkájának elismeréséül.
Frauenhoffer Márta a Zalaegerszegi Televízió ügyvezetője. Zalaegerszegen született, diplomáját televíziós szakirányon szerezte. 1997-től a lett a Zalaegerszegi Televízió szerkesztője, 2000-től a napi híradóé. Szerkesztői munkája mellett a helyi és országos csatornákkal való kapcsolattartást végezte.
2008-tól egy jó, gyakorlott és fiatal újságírói csapattal egy zalaegerszegi közösségi rádiót vezetett 6 éven keresztül, tájékoztatva a zalaegerszegieket a helyi hírekről, történésekről. Idén tért vissza a Zalaegerszegi Televízióhoz, immár vezetőként.

A Közgyűlés ZALAI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ÉS NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ-at adományoz CZINKI FERENC ügyvezető igazgatónak a civil szervezeteket támogató áldozatos és a német nemzetiségért végzett önzetlen munkájáért.
Czinki Ferenc Magyarszentmiklóson született. 12 évig volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a településen. Rendszeresen részt vesz civil kezdeményezések támogatásában, mint például német nemzetiségi kórustalálkozó szervezése, oldtimer autók felújítása. Támogatta a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia templom felújítását. Részt vesz a nagykanizsai Faipari Szakosztály munkájában.
Tagja a vajdasági Borlovagrendnek. Boraival a Magyarországi Németek Országos Borversenyén és a Zalai Borvidék Hegyközség Tanács Borversenyén is több arany minősítést szerzett.

A Közgyűlés ZALA TURIZMUSÁÉRT DÍJ-at adományoz PÉCSVÁRADY KLÁRA  részére több évtizedes magas színvonalú idegenforgalmi munkájáért, a fiatal szakemberek patronálásáért, színvonalas igazgatói tevékenyégéért.
Pécsvárady Klára Keszthely-Hévíz térségének több évtizeden keresztül meghatározó idegenforgalmi személyisége, szakembere volt. Munkája során nemcsak a fiatal szakembereket karolta fel, hanem a térségi rendezvények kulturális események patronálását, a tradicionális szakmai folyamatok és színvonal megtartását is.
Több évtizeden át volt a keszthelyi Helikon Hotel igazgatója, majd a hévízi Aqua hotelé. 2010-től szállodai tanácsadóként dolgozott, melynek keretében több zalai szálloda sikeres megnyitásához és üzemeltetéséhez járult hozzá.

A Közgyűlés ZALA MEGYE ÉPÍTÉSZETÉÉRT DÍJ-at adományoz PAPP NÁNDOR ny. építészmérnöknek több évtizedes kiemelkedő és színvonalas építésztervezői tevékenységéért.
Papp Nándor Nagykanizsán született, nős, két gyermeke van. 1977-től dolgozik a Zalaerdő Zrt-nél, mellette magántervező. Családi házak, vadászházak, nyaralók és üzemi épületek tervezését végezte. Legismertebbek például a pusztaapáti, sohollári, budafai vadászházak, vagy a lenti kisvasúti állomásépület és kiállítóhely.
1966-tól versenyszerűen sakkozik. A 1999-2009 között az NB I-es nagykanizsai Tungsram Sakk Klub vezetője, majd technikai vezetője. Ötszörös városi bajnok.

A Közgyűlés VAJDA  LAJOS  DÍJ-at adományoz KONRÁD LAJOS népi iparművésznek Zala megye fafaragó hagyományainak ápolásáért, továbbadásáért, művészeti hagyományainak gazdagításáért.
Konrád Lajos Bucsuszentlászlón született. A fafaragással gyermekkorában ismerkedett meg faragó édesapja és a környék szerte híres Breglovics Kálmán mellett. A családi hagyományt folytatva a nyugat-dunántúli pásztorfaragás és ezen belül is a zalai hagyományok lett a kedvenc területe. A régi zalai gyermekjátékok nagy szakértője és lelkes továbbadója.
Fafaragó szakköröket vezetett több zalai és muravidéki településen. Rendszeres résztvevője a megyei és országos népművészeti rendezvényeknek és kiállításoknak. 1993-ban lett Népi Iparművész.
Fotó: zala.hu

megosztás
hozzászólások
kapcsolódó hírek
fitnesz (1), Brüsszel (1), mav (25), Czigány Sándor (2), paleo (13), augusztus 20. (5), Palásthy Bese (2), jótékonyság (3), dunantul (23), rezsi (18), Kovács Patrícia (1), skandinav lotto (81), táska (1), verseny (2), adó (6), antsz (15), zene (23), kékszalag (12), Krepsz Zoltán (38), idojaras (262), országgyűlési képviselő (33), KiBeszél (14), Balatonfüred (3), shotokan karate (3), rádió (1), vadász (2), születés (16), Berecz András (1), kék zászló (1), Bányai László (2), Manninger Jenő (384), konyha (1), fürdő (2), keszthelyi kilometerek (78), tiltakozás (1), Mátrai Gabriella (2), jutalom (1), husvet (14), állami támogatás (1), Főügyészség (7), világbajnokság (2), Darren Cranmer (2), macska (1), táncpanoráma (5), baleset (169), traffipaxrendszer (1), Kovács Ernő (1), tollaslabda (1), zala (1156), Playboy (1)