Júniusi testületi döntések

2012. június 28.
Két iskolaigazgatói kinevezésről, a háziorvosi ügyeleti szerződésekről, több rendeletmódosításról és a közbeszerzési szabályzat változtatásáról is döntött a keszthelyi képviselő-testület júniusi soros ülésén.

Keszthely város jelképeinek és nevének használatáról új, egységes szerkezetű rendeletet alkotott az önkormányzat a korábbi, többször módosított jogszabály helyett. A rendelet kitér a címer, a zászló, a turisztikai logók valamint a szlogen használatára, valamint rendelkezik arról, hogy ezek milyen díjtételek mellett alkalmazhatók. A jelképek felhasználását kérelmezni kell, erre a polgármester adhat engedélyt. A szabályozás célja, hogy megakadályozza a – mostanában sajnálatos módon elszaporodó – jogtalan felhasználást és előnytelen megjelenéseket, hiszen alapvető érdek, hogy a város jelképével megjelölt tárgy, rendezvény vagy kiadvány minden esetben Keszthely jó hírét szolgálja.

Emelkedtek a sírhelymegváltás és a ravatalozóbérlés díjai a temetők rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításával: ezentúl elkülönül az első alkalommal történő és az ismételt sírhelymegváltás díja, az elsőt magasabb összegben állapította meg a testület.

Beszámolót tárgyaltak meg a képviselők a tavalyi év keszthelyi adózási tapasztalatairól. Ebből megállapítható, hogy az adóbevételek összege mintegy 24 millió forinttal nőtt az előző évihez képest, így a költségvetésben szereplő előirányzat túlteljesült. Az építményadóból, kommunális adóból és helyi iparűzési adóból befolyt összeg növekedett, míg az idegenforgalmi és a gépjárműadó bevétele csökkentést mutatott a 2010. évhez képest.

Módosította közbeszerzési szabályzatát az önkormányzat; a változások a közbeszerzési törvény időközbeni módosításához, valamint az annak végrehajtását szabályozó rendeletek előírásaihoz igazodnak.

Az ügyeleti díjak tekintetében az önkormányzat és a háziorvosok között kialakult jogvita miatt az önkormányzat – élve a szerződésben biztosított rendes felmondás jogával – 2012. június 30-ával 6 hónapos felmondási idővel döntött az orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések felmondásáról, és egyúttal az ügyelet ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el. Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy az egészségügyi ellátás zavartalanul biztosított legyen a városban, ezért folytatódnak a tárgyalások a háziorvosokkal.

Zárt ülésen iskolaigazgatói kinevezésekről is döntött a testület: újabb öt évre bízták meg az igazgatói teendők ellátásával Fisli Istvánt, a keszthelyi VSZK, valamint a Bánhidai Tamást, a Festetics György Zeneiskola eddigi vezetőjét.

Tárgyaltak a képviselők továbbá arról, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. pályázati támogatással kívánja megvalósítani a jelenleg veszteségesen működő távhővezeték-rendszerének rekonstrukcióját. Az önkormányzat szintén pályázati támogatás igénybevételével tervezi korszerűsíteni több intézményének épületét az energetikai hatékonyságnövelés szem előtt tartásával. A munkához az előzetes felmérések már megtörténtek, most az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséről döntött a testület.

megosztás
hozzászólások
állatkínzás (2), kormanyhivatal (93), konyvtar (103), gasztronómia (5), kulturalis (4), oscar (13), LMP (4), Mohácsi József (8), rádió (1), KFT (1), Szennyai Anita (2), drog (3), jutalom (1), Silver fitness (1), Csokonai társaság (1), ponthatar (6), bezárás (1), Donkó Imre (1), ellazulás (1), férfi (1), tűzijáték (1), lovaglás (2), alkohol (4), óraátállítás (3), Magyar Államkincstár (2), vállalkozó (4), hazassag (6), Sziládi-Kovács Tibor (2), keszthely balaton kekszalag (5), gyermekfelügyelő (1), közétkeztetés (4), Carbona (9), táplálkozási tanácsadó (1), táplálkozás (1), vízkereszt (1), keszthelyi-hegység (1), fesztival (93), Ranolder (1), Bagyinka Tímea (1), Burucs Szabolcs (2), termálfürdő (1), menekült (1), Balatoni Szövetség (3), bolt (3), áruház (1), Tar Ferenc (3), ARC (1), érettségi megoldás (5), Suba Alexandra (1), hulladék (3)