Járási hivatalok: sokrétű feladatok a gyermekek és az időskorúak ügyében

2013. szeptember 30.
Egy sorozatot indítottunk útjára, amelynek célja, hogy bemutassuk a járási hivatalok munkáját. Mostani cikkünkben Simonné dr. Kovács Mariannát, a Keszthelyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetőjét kérdeztük.

Január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök. Sokrétű a munkájuk a gyerekek, a családok és az időskorúak ügyeiben.
A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben, ilyen például a gyermekelhelyezés, a védelembe vagy nevelésbe vétel. Ezenkívül a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, a gyermektartásdíjjal, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, a családi jogállás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával, a gyámsági és gondnoksági, valamint a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben is a járási gyámhivatal jár el.

Gyermekelhelyezés
Általános feladatai tekintetében elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a külön élő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában. A hivatal dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról. Döntenek a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről is. Közreműködik a hivatal a bírósági végrehajtási eljárásban is.

Ideiglenes elhelyezés
Ha egy gyermek felügyelet nélkül marad, esetleg testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, ideiglenes hatályú elhelyezésre kerülhet. Nevelésre alkalmas és azt vállaló külön élő szülő, más hozzátartozó vagy harmadik személy, illetve nevelőszülő, gyermekotthon, bentlakásos intézmény lehet. Az ideiglenes elhelyezés kezdetétől a szülő gondozási, nevelési joga szünetel, egyéb szülői felügyeleti jogai, például a törvényes képviseleti jog azonban nem.

Nevelésbe vétel
Átmeneti nevelésbe vagy tartós nevelésbe veszi a gyermeket a hivatal, amely egyidejűleg gyámot rendel ki. Dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről.
A hivatal a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot, ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét.

Védelembe vétel
A gyámhivatal mint hatóság a jogszabályban meghatározott szervek vagy személyek jelzése, kezdeményezése, illetve javaslata alapján köteles a védelembe vétel iránti eljárást hivatalból lefolytatni. Amennyiben az eljárás nem a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére indult el, úgy a gyámhivatal beszerzi az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát.
A hivatal a védelembe vétel iránti eljárás során tárgyalást tart, ezen meg kell hallgatni a szülőt vagy más törvényes képviselőt, az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, valamint a családgondozót.
A járási gyámhivatal a javaslatok figyelembevételével, a tárgyalást követően dönt a védelembe vétel elrendeléséről. Hivatalból félévente-évente felülvizsgálják az indokoltságot. A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával megszűnik – tájékoztatta lapunkat Simonné dr. Kovács Marianna.

Iskoláztatási támogatás szüneteltetése
A járási gyámhivatal a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál mint folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását, felülvizsgálja a folyósítás szüneteltetését, megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtásához.

megosztás
hozzászólások
Tóth Csaba (3), shotokan karate (3), Top 50 (1), apartman (3), matolcsy gyorgy (1), tenisz (3), szalloda (59), Jobbik (10), idojaras (262), sztár (2), Halház kft (1), euronews (1), pálinka (2), íjászverseny (1), tappenz (1), egészség (131), Szent Mihály (1), Rózsakert étterem Hévíz (1), gyed (3), Év fája (1), Bradley Cooper (1), drog (3), Hosszú Katinka (2), shotokan (1), test (1), Aradvári László (1), barista (3), temetés (2), meiszner kati (16), jótékonyság (3), Czigány Sándor (2), Pápai Gábor (6), óraátállítás (3), kormánymegbízott (1), police (513), repülőtér (21), Kovács Beatrix (1), díj (4), triatlon (13), angus marha (1), Kerner Gábor (2), Biró Róbert (15), keprol kepre (7), állatkínzás (2), vendeglátás (6), Bringatanya (2), esztétika (8), Bibó Gimnázium (1), Bock Bisztró (12), Németh Veronika (1)