II. János Pál pápa emlékhely létesül Keszthelyen

2014. március 29.
A város közbiztonságáról szóló rendőrségi beszámoló mellett az önkormányzat gazdasági társaságainak üzleti terveit is elfogadták a március 27-i képviselő-testületi ülésen. A városatyák a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal elmúlt évi tevékenysége mellett, a turisztikai tapasztalatokat is összegezték. Döntés született a városban több köztéri alkotás elhelyezéséről és egy II. János Pál pápa emlékhely létesítéséről is.

A város közbiztonságáról, közlekedésbiztonságáról és az elmúlt évben végzett rendőri tevékenységről adott beszámolót dr. Horváth István a Keszthelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője. Mind a képviselők, mind a kapitány az ülésen az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, mely elengedhetetlen a közbiztonsági problémák megoldásában. A testület köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányság dolgozói felé a város érdekében végzett munkáért, szolgálatért.

 

Az önkormányzat gazdasági társaságai elkészítették üzleti terveiket, melyben meghatározták a tervezett bevételeket, kiadásokat és várható eredményeket. A VÜZ Nonprofit Kft., a KETÉH Kft. és a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft, valamint a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. üzleti terveit – melyekből kiderül, hogy mindegyik társaság az idei évben is fordít majd fejlesztésekre, melyet fegyelmezett gazdálkodás mellett önkormányzati, tulajdonosi támogatással, és/vagy pályázati forrásokból próbálnak majd megvalósítani – egyaránt elfogadta a testület.

Minden turizmusban érintett település, így Keszthely számára is fontos, hogy a turisztikai szezont követően áttekintse az adott időszak tapasztalatait és azokat szem előtt tartva, a jövőre nézve megfogalmazza feladatait – ebből a célból került a képviselők elé a 2013-as év turisztikai tapasztalatairól szóló beszámoló, melyet a városatyák egyhangúan szavaztak meg. A beszámolóból megtudhatjuk, hogy Keszthelyen tavaly nőtt a vendégszám és csekély mértékben emelkedett az idegenforgalmi adóbevétel is, ugyanakkor a vendégéjszakák száma csökkent és a vendégkör közel háromnegyedét a hazai látogatók tették ki.

Az önkormányzat megerősítette a Keszthelyi Többcélú Kistérségi Társulás döntését, miszerint a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott támogató szolgálat szakfeladatot március 31-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el. Ez az ellátottak szempontjából nem eredményez jelentős változást, a szolgáltatás folyamatos és az érintettek számára továbbra is biztosított lesz.

Keszthely Város Jegyzője évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséről összeállított anyagból a testület tagjai átfogó képet kaphattak az intézmény tevékenységéről. Mind a tapasztalatokból, mind pedig a beszámoló adataiból megállapíthatták, hogy az elmúlt évben a jelentősen átalakult személyi struktúrában működő hivatal munkatársai az önkormányzati feladatok mellett a közigazgatási hatósági feladatokat a változó jogszabályi környezetben is magas színvonalon végezték.

Az államháztartási jogszabályi előírásokat betartva Keszthely városa mindaddig nem folyósítja évi 300.000 forintos működési támogatását a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, amíg az RNÖ nem számol el a számára még a tavalyi évben soron kívül – a polgármesteri keretből – biztosított 60.000 forint pénzösszeggel.

A főtéri vendégforgalom növekedése, a turizmus élénkülése érdekében kedvezményesen kívánja az önkormányzat bérbe adni a Kossuth utca 45. szám alatti ingatlan üresen álló földszinti részét. A leendő bérlő hosszú távú befektetését figyelembe véve a vendéglátó helyiséget az első két évben 50 %, a harmadik, negyedik évben pedig 25 % kedvezménnyel adná ki a város.

Köztéri szobrok és emléktábla elhelyezéséről is tárgyalt a testület. A Dr. Nagy Endre Vadásztársaság és Klub által elhelyezendő, a neves vadász emlékét őrző táblának a gimnázium falai közt történő felállítását támogatta a testület.
Emellett Túri Török Tibor amatőr keszthelyi alkotóművész több, már meglévő és elhelyezendő – Matula bácsit, Szent Erzsébetet, magyar szenteket és Kőrösi Csoma Sándort, dr. Liposits Elemért és II. Rákóczi Ferencet ábrázoló – köztéri alkotásával kapcsolatban is állást foglalt a testület. A képviselők kiemelve és megköszönve az alkotónak művészetpártolását és lokálpatriotizmusát, elfogadva a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (közismert nevén Képzőművészeti Lektorátus) szakértői véleményét, változtatásokkal ugyan, de hozzájárult az alkotások fennmaradásához, illetve felállításához.

A képviselő-testület a lengyel származású pápa április 27-i szentté avatásához kapcsolódóan örömmel támogatta azt a kezdeményezést, hogy a közeljövőben II. János Pál pápa emlékhely létesüljön Keszthelyen. Ehhez az önkormányzat a „Kézfogás Harangjáért” Alapítvány Kuratóriumával közösen keresi az emlékhely létesítéséhez leginkább alkalmas önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlant.

A képviselők több keszthelyi karitatív civil szervezet támogatási kérelmét is támogatták, és a Sporttanács javaslatára döntöttek a 2014. évi sporttámogatások felosztásáról is. Keszthely Város Önkormányzata az idei évi költségvetésében 15.900.000,- Ft-ot biztosított a sportegyesületek támogatására, mely összeg jelentősen magasabb az elmúlt két évben nyújtott hozzájárulásokhoz képest.

 

 

megosztás
hozzászólások
ponthatar (6), Hollywood (1), Brüsszel (1), jovedelem (2), vb (8), országgyűlési képviselőjelölt (11), mozi (13), aranyérem (1), Bródy János (1), egyetem (188), Sárdi Katalin (1), matolcsy gyorgy (1), Via Hotel (1), koktél (1), testkezelés (2), Udvaros Dorottya (1), kiállítás (16), Bartha Gábor (34), eon (2), utánpótlás (1), Palinkas Robert (83), tartozás (1), fa (1), törvény (1), Nagy Bálint (10), könyv (1), gyógytó (1), vállalkozó (4), Cserszegi fűszeres (1), palyazat (164), Balatongyorok (136), videó (1), apartman (3), telihold (1), ellazulás (1), Balatoni Kurzusok (8), belfold (1440), cukorbetegség (2), dunantul (23), zeneszerző (1), Spa Hévíz (3), vuz kft (17), Halott pénz (1), FINA vizes világbajnokság (1), építész (3), Nyitott Balaton (2), magyar dal napja (8), muzeum (55), álláshirdetés (18), daganat (6)