Kitüntetéseket adtak át Hévízen a Semmelweis-nap alkalmából

2018. június 28.
Egy Dr. Moll Károly érdemérmet, egy Dr. Strecker Ottó érdemérmet, tizenöt főigazgatói dicséretet és egy főorvosi kinevezést adományozott a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház vezetése Semmelweis-nap alkalmából.

Minden évben július 1-jén ünnepeljük Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz gyógymódja feltalálójának születésnapját, ami egyben a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Az anyák megmentőjére ilyenkor nem csak megemlékeznek, hanem elismeréseket is átadnak az egészségügy dolgozóinak, és köszönik meg egész éves munkájukat.

Hévízen a 200 éve született Semmelweis Ignácról, munkásságáról, napjainkra is létfontosságú tetteiről Dr. Kvarda Attila főigazgató és Csörnyei Mária ápolási igazgató beszélt, majd átadták a kórház vezetése nevében a díjakat és kitüntetéseket.

A Dr Moll Károly emlékérmet Dr. Kovács Ernő, a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karának docense kapta.

Dr. Kovács Ernő az ELTE-n szociológia és filozófia szakot végzett, 2001-ben doktori fokozatot szerzett. Kiemelkedő tudományos  tevékenységet folytat, egyetemi oktatói és kutatási feladatokban folyamatosan részt vesz, számos magyar és külföldi szakmai szervezet megbecsült tagja. A hévízi kórház munkáját 2012 óta segíti, ez idő alatt több, közös, sikeres projekt valósult meg az egészségturizmus területén. Kiváló szervezőképességét mutatja, a közösen tartott egészségturisztikai konferencia eredményes megrendezése. Több alkalommal végzett széleskörű beteg és vendégelégedettségi felmérést, mellyel nagymértékben segítette a kórház munkáját. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, szociológiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik, munkáját a sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemzi.
 

A Dr Strecker Ottó emlékérmet Horváthné Papp Éva fizioterápiás csoportvezető kapta

Horváthné Papp Éva mögött 44 szolgálati év áll, melyből 8 évet csoportvezetőként töltött el. Fizioterápiás asszisztensként kiváló szakember, vezetőként következetes, korrekt, és döntésképes irányító. Hivatása, munkatársai, és a kórház iránti elkötelezettsége elvitathatatlan. Nyitottsága, őszintesége és életigenlése az évek során semmit sem kopott. Tudását, tapasztalatát szakdolgozók generációinak próbálta átadni a képzések során. Napi munkáját a szakmai elvárás és a betegek iránti alázat határozta meg. A hévízi gyógyászat megteremtőjének  Dr. Strecker Ottó munkásságának részese volt 13 évig. Példaértékű és töretlen lendülettel végzett munkával töltött életszakasza lezárásaként méltó az elismerésre.

Főigazgatói dicséretek

Főigazgatói dicséretben részesül az az ápoló, aki szakmáját hivatásként gyakorolja 1987 óta. Segítőkészsége, türelmes, empatikus magatartása a betegekkel, 31 éve segíti a gyógyítás folyamatát kórházunkban. Megbízhatósága, fejlett érzelmi intelligenciája elengedhetetlen feltételei annak a gondoskodási folyamatnak, mellyel kórházunk a krónikus megbetegedésekben szenvedőkön segít. Személye erőt, hitet, kitartást nyújt az arra rászorulóknak, legyen az beteg vagy munkatárs. Becsületessége, józansága miatt oszlopos tagja közösségének. Átlagon felüli rátermettsége a sürgető helyzetű betegellátás esetén példaértékű. Példamutató szakmai tevékenysége és emberi hozzáállása elismerésre méltó.
Az elismerésben Mózerné Nagy Ágota ápoló részesül.

Főigazgatói elismerésben részesül az a kolléga, aki 1977. július 21-étől dolgozik  kórházunkban, 1980-ban fürdős-masszőri oklevelet, 1992-ben gyógymasszőri végzettséget szerzett.  Munkáját mindig megbízhatóan, lelkiismeretesen végzi a mai napig. Becsületes, jó munkatárs, akire bármikor bármely munkaterületen lehet számítani. Békés természete segíti a munkacsoporton belüli alkalmazkodásban és a betegek elfogadásában. Őszinteségéért, munkaszeretetéért, figyelmességéért a vendégek is ragaszkodnak hozzá.
A főigazgatói dicséretet Péntek György gyógymasszőr kapja.

Következő kitüntetett 30 éve példaértékű hivatástudattal, lelkiismeretesen végzi munkáját intézményünkben. Szakmai felkészültsége kiváló, az új módszerek, szemléletek iránti nyitottsága követésre méltó csoportjában.  A betegekkel empatikus és segítőkész. Napi munkájában az osztályos betegek részére nyújtott gyógytorna szervezésében rugalmas, jó koordinációs és szervezőkészséggel bír. Elkötelezett a hivatása, munkahelye iránt, mellyel képes nap mint nap  a minőségi betegellátásra.
Az elismerésben Szép Erika gyógytornász részesül.

Következő kitüntetett 2011-től egészségügyi adminisztrátori feladatokat lát el a fekvőbeteg osztályokon. 40 év munkaviszony adta lehetőséggel élve, hamarosan nyugdíjasként éli majd életét. Ő az, aki szinte észrevétlenül végzi munkáját, de mégis pontosan, precízen. Csendes természete segítette a munkacsoporton belüli, kollégáihoz való alkalmazkodásában. Mindig tisztában van kötelességével és feladatát maradéktalanul ellátja.
A főigazgatói elismerést Sándorfi Róbertné egészségügyi adminisztrátor kapja.

Főigazgatói dicséretben részesül az a kolléganő, aki jó szervezőkészséggel, nagy lendülettel és teherbírással végzi nap, mint nap a feladatát. Segítőkész, egyben precíz és munkájával emberi hozzáállásával példaként szolgálhat munkatársai számára. Elkötelezett munkája, munkahelye iránt. Takarítói feladatai mellett napi szinten segíti a csoportvezető munkáját. Feladatainak végzése során a többi részleg vezetőivel mindig együttműködő és megoldásra törekszik.
Elismerésben Bohárné Márton Lívia műszakvezető részesül.

Főigazgatói elismerésben részesül az az orvosunk, aki 1975-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1979-ben szerezte meg a reumatológia és fizioterápia képesítését, majd 1983-ban a társadalomorvostan szakirányt végezte el. Intézményünkben 2012 óta dolgozik a magyar és külföldi járóbeteg ellátásban. Innovatív és kreatív gondolkodásmódjának köszönhetjük az új típusú kezelőlap megalkotását és bevezetését. 2017-ben  az Európai Fürdőszövetség  minőségbiztosítási védjegyét kapta meg a Hévízi Tófürdő és a  Hotel Spa mely eredmény elérésében Főorvos Úr jelentős feladatot vállalt. Munkájának alapvető jellemzői a szakmaszeretet, az igényesség, a pontosság, a közösségért érzett felelősség, a betegek szeretete. Segítőkészsége, embersége, hivatástudata példamutató számunkra.
A főigazgatói dicséretet Dr. Domokos Gábor főorvos kapja.

Elismerésben részesül az a kolléganő, aki az élelmezésen konyhai kisegítőként dolgozik 1984. március 2-tól. Megbízható, pontos, precíz munkát végez intézményünkben. A főzőkonyhán a  reggeli adagolásától a főételek ízletes elkészítéséig, tálalásáig a hideg - vacsora  csomagok készítésén keresztül mindenben számíthatunk rá. Munkájára igényesen odafigyel, munkatársaival együttműködő, alkalmazkodó.
A főigazgatói elismerésben Sas Katalin konyhai kisegítő részesül.

Főigazgatói dicséretben részesül az a kolléga, aki 2010. augusztusától dolgozik az Intézményben. Szakmai oktatásokon részt vesz. Munkáját megfelelő módszerekkel, technikával, magas színvonalon végzi. Kollégáival, a munka során együttműködik. A rábízott eszközöket megőrzi. A munkakezdés – végzés idejét pontosan betartja. Erőssége a biztos kéz, kevés szó, találékonyság. Fiatal, még előtte a jövő!
Elismerésben Rácz István karbantartó részesül.

Elismerésben részesül az a kolléga, aki 2009-től dolgozik a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Parkfenntartó csapatában. A rábízott feladatokat ellátja és szakmai tudását számos esetben bizonyítja. Szakmai alázat és hivatástudat jellemzi, amire a jövőben mindenképpen lehet és kell is építeni. Kreatív, erősen individualista, amiben sok lehetőség rejlik. Maga felé szakmai téren komoly elvárásokat támaszt, és ebből a szakma iránti erős motiváltsága tükröződik. Nagyon határozott személyiség, erős akarattal, amit a szakmai feladatoknak rendel alá. Sikerorientált és kitartó. Ezek a jegyek alkalmassá teszik sokféle feladatra, többek között ezért is kapott csoportvezető helyettesi kinevezést.
A főigazgatói dicséretben Horváth Imre parkgondozó részesül.

Főigazgatói dicséretben részesül az a munkatársunk, aki 2012. óta dolgozik a Tófürdőn.  Az első munkanapjától kedvesen, türelmesen és készségesen fordul a Fürdő vendégei felé. Maximális odafigyeléssel, precízen és legjobb tudása szerint látja el feladatait. Terápiás diszpécserként és információs munkatársként is kiváló munkát végez. Kimagasló angol nyelvtudásának köszönhetően a Tófürdő idegen nyelvű kiadványainak fordítását is végzi. Lelkiismeretes, munkája példaértékű.
Elismerésben Mórocz Balázs terápiás diszpécser részesül.

Főigazgatói dicséretben részesül az a kolléga, aki 17 éve dolgozik intézményünk szállodájának Platán éttermében szakácsként. Személyében odaadó kollégát ismerhettünk meg, aki a rábízott feladatokat, legjobb tudása szerint látja el.  A kollégáival jó kapcsolatot alakított ki, az intézményhez lojális.
A főigazgatói dicséretben Torma János szakács részesül.

Elismerésben részesül az a kolléganő, aki 6 éve dolgozik intézményünknél. Elsődlegesen a tófürdő, az üzemeltetés és a szálloda munkatársainak munkaügyi kérdéssel kapcsolatos ügyeit intézi nap, mint nap, jó kapcsolatot ápolva a területek munkatársaival. Feladatait a munkatársak kéréseinek, a területek sajátosságainak figyelembe vétele mellett, lelkiismeretesen, együttműködően látja el. Alkalmazkodik az új helyzetekhez, mindig keresi a megújulás lehetőségét az ismereteinek bővítését illetően.
A főigazgatói dicséretet Darvasné Simon Zsuzsanna humánpolitikai asszisztens kapja.

Főigazgatói dicséretben részesül az a kolléganő, aki 2014. óta dolgozik intézményünkben, 1,5 éve oszlopos tagja a kontrolling osztálynak. Munkáját precízen, odaadással végzi. Fontos számára a határidők pontos betartása, ezért, ha nem érkezik meg hozzá időben minden adat, azonnal hívja az illetékest és behajtja rajta.  Jó kapcsolatot ápol kollégáival, mindenkivel megtalálja a közös hangot, legyen az gazdasági vagy egészségügyi terület, ezért kollégái bizalommal fordulnak hozzá.
Az elismerésben Császár Tímea kontroller részesül.


Főorvosi kinevezést  Dr. Horváth Katalin kapott.

Semmelweis nap alkalmából A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai díjban Tóth Ildikó ápoló részesült, aki a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Hévízi Helyi Szervezetének elnöke 2014. augusztusa óta. Nagy lelkesedéssel, tenni akarással és szeretettel kezdte meg kamarai munkáját, melyet azóta is töretlen lendülettel végez. Jól összefogja a Hévízi helyi szervezet Intézményeit, összekötő kapocsként működik az egészségügyi szolgáltatók és a kamara között. Szervezőkészsége, megbízhatósága, empátiája, betegekkel és munkatársakkal való kapcsolata példaértékű.

megosztás
hozzászólások
költségvetés (1), efott (6), nagyméret (1), Katedra nyelviskola (5), tornádó (1), europa-bajnok (5), lovaglás (2), Eurovíziós Dalfesztivál (1), nő (2), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (3), Erdély (2), Nyugati-medence Kikötőfejlesztő Kft (6), Egészségfejlesztési Iroda (1), Rigo Csaba (36), turisztika (94), Bartha Gábor (34), utánpótlás (1), Filharmónia (1), táplálkozási tanácsadó (1), vlog (4), vitorlásverseny (30), nagyik karácsonya (1), életveszély (1), lakás (3), közmunka (1), Benkő Lívia (1), onkentes (3), beruházás (2), Balsai Móni (1), Szent Mihály (1), kiállítás (16), TDM (3), kereskedelem (1), helyesírás (1), Visionet (1), kutya (23), Z. Karvalics László (1), Lidl (1), Tóth Gergely (1), kovács (1), szavazas (9), Táncpanoráma Keszthely (10), Keszthelyi Kiscápák (6), cigaretta (13), Reischl-sörház (1), nyaralas (12), Hírek képekben (10), Giro d'Italia (1), ARC (1), parlament (72)