Fogászati ügyelet Keszthelyen: megoldásra váró finanszírozási problémák

2013. november 03.
A fogászati ügyelet finanszírozásának problémájáról írtak levelet Ruzsics Ferenc polgármesternek a város alapellátó fogorvosai, amelyet lapunknak is elküldtek. Az üggyel kapcsolatban dr. Nagy Ákos, a fogorvosok képviselője fejtette ki véleményét lapunknak.

Az alapellátási szerződéseket 2012. december 31-ig felül kellett volna vizsgálnia a városi önkormányzatnak. Ebbe beletartozik a háziorvosi és a fogorvosi ellátás, ezen belül a fogászati ügyelet is. Az alapellátás fenntartása az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata, a duális finanszírozás jegyében az épület, illetve az eszközpark biztosítása önkormányzati feladat – vagy fizikailag, vagy pénzbeli hozzájárulás formájában –, ezt az egészségügyi államtitkár is igazolta 2013. február végén kelt levelében.

Fogászati ügyeletet megyeszékhelyen, illetve megyei jogú városban kötelező fenntartani folyamatos elérhetőség biztosításával.
Jelenleg hétvégén és ünnepnapokon négy órában tart saját fenntartású fogászati ügyeletet Keszthely, amely magánellátásként funkcionál. A keszthelyi körzetek lakóinak térítésmentes, a nem keszthelyieknek az ellátásért fizetniük kell. Az ügyelet finanszírozása óránként 4000 forint már hosszú évek óta. Ez az összeg magába foglalja a szakorvos és a személyzet bérét és annak járulékait, a rendelő közüzemi és üzemi költségeit, az elvégzett beavatkozások költségeit. Ehhez jön az ingatlan esetleges bérleti díja és az ellátáshoz használt gépek és berendezések amortizációja.
Mivel a megye többi önkormányzata leszerződött a zalaegerszegi, illetve a nagykanizsai ügyeleti központokkal, a fizető betegek száma megcsappant. Dr.
Nagy Ákos azt is hangsúlyozta: az ügyeleti ellátásban a továbbiakban is részt kívánnak venni, de a saját rendelőt és felszerelést erre a célra a továbbiakban nem tudják biztosítani. A fogorvosok arra kérik Ruzsics Ferenc polgármestert, hogy tegyen lépéseket a megoldásra. Ha továbbra is működtetni kívánja a város a fogászati ügyeletet, teremtsék meg annak műszaki hátterét (felszerelt rendelő, fogyó anyagok folyamatos pótlása, rendelő karbantartása, takarítás, sterilizálás stb.), vagy rendeljenek hozzá további forrásokat.

A lapunknak nyilatkozó fogorvos úgy véli: normálisan be kellene tervezni az önkormányzat jövő évi költségvetésébe a teljes alapellátáshoz (háziorvosi és fogászati ellátás, a hozzájuk kapcsolódó ügyeletek) szükséges pénzügyi hátteret.


Az egészségügyi alapellátási szerződések felülvizsgálatát az önkormányzat határidőben megkezdte ugyan, azonban mind ez idáig sem a házi- és a gyermekorvosokkal, sem pedig a fogorvosokkal nem jutott konszenzusra. A nézeteltérés oka alapvetően pénzügyi eredetű.
Az alapellátás finanszírozása ugyanis kettős jellegű: a jogszabályi előírások teljesülése esetén az egészségügyi ellátást nyújtó orvos az OEP által állami normatívából részesül, amit az önkormányzat saját forrásból még kiegészít. Az egészségbiztosítás ugyanis a tényleges működési költségeknek csak egy részét állja, a rendelők karbantartásához, felújításához és fejlesztéséhez, az orvosi műszerek és eszközök beszerzéséhez, cseréjéhez nem járul hozzá.

Erre a célra az önkormányzat más forrásból sem kap normatív hozzájárulást, miközben törvényi kötelezettsége van az említett feladat ellátására. Az OEP által folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel. A szolgáltatónak ebből az összegből kell fizetnie az egyéb költségeket (például munkabér, dologi kiadások) is.
Ezért például ebben az évben a praxisokat összefogó Alapellátási Intézet működtetéséhez a város (a házi- és a gyermekorvosok, valamint a fogorvosok részére alapellátás címén) az OEP-finanszírozáson kívül további 7 695 000 forintot, házi- és gyermekorvosi ügyeleti ellátásra 18 769 000 forintot ad, míg a fogorvosi ügyeletre 1 757 000 forintnyi kiegészítést fizet ki.

Az önkormányzat feladata a fenntartás, tipikusan idetartozik a tárgyi minimumfeltételek biztosítása (például rendelő, eszközök). Még a privatizált praxisok esetében is az önkormányzat köteles biztosítani a helyiséget, valamint a minimumfelszerelést. Ahol pedig az orvosok (lásd fogorvosok) saját rendelőt tartanak fenn, vagy saját beszerzésű eszközöket használnak, ott az önkormányzatnak kellene ezt részükre kompenzálni. A jogszabály azt azonban már nem részletezi, nem rögzíti konkrétan, hogy pontosan milyen mértékben, meddig terjed ez a kötelezettség. Hol húzódik meg adott esetben az alapellátás és a magánrendelés határa?
Keszthely Város Önkormányzata mindenkori költségvetési lehetőségeihez képest biztosítja a feladatellátások tárgyi feltételeit. Az előzőkben említett finanszírozási feltételrendszer miatt azonban elég sok gonddal küzd a város e területen is.
A fogorvosi ügyelet ugyanakkor még ezen felül is speciális eset, ez esetben sajnos nem beszélhetünk kettős finanszírozásról. A közreműködő keszthelyi fogorvosok ugyanis nem vállalták a folyamatos elérhetőséget – a fogászati ügyelet így jelenleg Keszthelyen hétvégén, illetve ünnepnapokon 8–12 óráig működik, változó telephelyen, az előre leadott beosztás szerint adott fogszakorvos rendelőjében –, ezért az önkormányzat nem jogosult az állami normatíva lehívására. Ez évente csaknem 4,8 millió, de minimum 2,1 millió forintnyi támogatás kiesését jelenti. Ahhoz azonban, hogy a város lakossága helyben igénybe vehesse e szolgáltatást, az önkormányzat az idén is saját forrásból nyújt ehhez 1 757 000 forintot. Ám mivel e rendszer nem felel meg a jogszabályban előírt ügyeleti szolgáltatásnak, a finanszírozási sajátosságok miatt „magánrendelésnek” számít.
A kormányhivatal jelzése alapján a jelenlegi fogászati „ügyeleti ellátást” – a folyamatosság biztosításával – módosítani szükséges. A jogszabálynak megfelelő működtetésért (a folyamatos elérhetőségért) az Alapellátási Intézet vezetője egyeztetést kezdeményezett az önkormányzattal jelenleg is szerződésben álló fogorvosi szolgáltatókkal, valamint a nagykanizsai Alapellátási Intézettel, továbbá ajánlatot kért az ellátásra vonatkozóan zalaegerszegi vállalkozásoktól is.

Mindezen idő alatt a környező települések úgy tettek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, hogy szerződést kötöttek a fogászati ügyelet ellátására a zalaegerszegi IV Dental Kft.-vel, amelynek díja lakosságszám alapján 50 Ft/fő/év. Ugyanakkor tájékoztatásuk szerint a lakosok a megyeszékhelyre utazás miatt ezt nem veszik igénybe.
Tény, hogy ugyanez a konstrukció Keszthely városának csupán évi legfeljebb 1 050 000 forintos költséget jelentene, és ezzel teljesíthetné jogszabályi kötelezettségét, azonban akkor a lakosoknak az ügyeleti ellátásért Zalaegerszegre kellene utazniuk.

Keressük a lakosságnak legjobb megoldást, azonban ehhez az érintett orvosok együttműködésére és lojalitására is szükség van.
Mind az önkormányzatnak, mind a lakosoknak az jelenthetné a legkedvezőbb megoldást, ha a jelenleg is szerződésben álló fogorvosok vállalnák a folyamatos elérhetőség biztosítását, vagyis a tényleges ügyeletet. Így lehetőség nyílna arra, hogy az OEP-finanszírozás biztosítsa a munkabért és az egyéb dologi kiadásokat (közüzemi és üzemi költségeket), az önkormányzat által saját forrásból jelenleg is adott támogatás pedig ténylegesen is a tárgyi minimumfeltételekre (bérleti díj, gépek-berendezések amortizációja) lenne fordítható, és mindez fedezné a szolgáltatók kiadásait.  
Természetesen a fent vázolt lehetőségeken kívül végső megoldáson is gondolkodik az önkormányzat. Felmértük egy önkormányzati tulajdonban lévő fogorvosi rendelő egyszeri berendezésének és folyamatos évenkénti eszközigényének költségeit. Ha a jelenlegi szolgáltatókkal nem jutunk egyezségre, úgy az ügyeleti ellátásra – rendelő biztosítása mellett, az OEP-finanszírozáson alapuló – pályázatot írunk ki.
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere

megosztás
hozzászólások
apartman (3), jog (3), sport (1085), keszthely (4040), Liszkay (2), gyógytó (1), luxus (4), időkép.hu (2), Pura Vida Port (1), hulladék (3), Bagyinka Tímea (1), Mikulás (8), ingatlan (12), eltűnt (5), kert (1), Illés Fanni (1), felsőoktatás (9), Balatonátcsúszás (1), matolcsy gyorgy (1), Berecz András (1), korhaz (99), cégtörlés (3), kereskedelem (1), Fejér György Városi Könyvtár (52), Tál Zoltán (2), Marsalkó Dávid (1), Tour de Hongrie (2), atlétika (6), antsz (15), dinnye (1), Dublecz Karoly (2), Zala folyó (1), Via Hotel (1), Virágos Magyarország (6), Béres Attila (2), traffipax (4), migráns (3), helikon (41), Barista bajnokság (2), MTI (595), testkezelés (2), szűrés (1), husvet (14), bíróság (8), Fodor Edith (3), Balaton (1157), DK (13), Balatoni Múzeum (98), boldog (1), Sziládi-Kovács Tibor (2)