Egészségügyi alapellátási intézetvezetői pályázat Keszthelyen

2013. április 08.
Keszthely váron Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot hirdet Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete (8360 Keszthely, Sopron u. 2.) intézetvezetői beosztásának betöltésére.

Az intézetvezetői munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egészségügyi alapellátási intézetvezetőként feladata az intézet szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézet működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézet irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Pályázati feltételek:
    -    főiskolai/egyetemi gazdasági vagy pénzügyi vagy egészségügyi végzettség,
    -    legalább ötéves vezetői gyakorlat,
    -    magyar állampolgárságú,
    -    büntetlen előélet,
    -    cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    -    gazdasági vagy pénzügyi végzettség.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (gazdasági vezető) kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    -    szakmai önéletrajz,
    -    pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél, igazolás vezetői gyakorlatról),
    -    az intézet vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre)
    -    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
    -    nyilatkozatok:
    •    hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
    •     hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
    •    a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
    •    a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
    •    nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
    •    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. október 1.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2013. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzétételétől (2013. április 8.) számított 33 napon belül; 2013. május 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6), valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) számú Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésben foglalt szakmai bizottságok véleményezik. A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani. Érdeklődni a 83-505-530-as telefonszámon lehet.
 

megosztás
hozzászólások
gyász (1), munkaviszony (1), gyermekfelügyelő (1), keszthelyi nyari jatekok (55), Suba Alexandra (1), Szent Márton (3), vallás (1), paleo (13), ruha (2), Főzzünk játszva (2), pszichoterápia (1), zápor (1), Ferenc pápa (1), operatőr (1), traffipaxrendszer (1), Ugrimanók (1), Semmelweis Egyetem (1), marko peter (22), fájdalommentes (3), divat (4), Egészségfejlesztési Iroda (1), Zalaszántó (2), Benkő Lívia (1), kultura (22), Pál Attila (1), jatek (2), kékszalag (12), túlsúlyos (3), programajánló (19), Monitor Extra (21), Rózsakert étterem Hévíz (1), tollaslabda (1), daganat (6), pannon egyetem (12), munkaszünet (1), egyház (2), Nyári Viola (1), Otthon Centrum (1), Varga Andrea (13), Bock Bisztró (12), ajándék (8), diák (4), autóbusz (1), Március 15 (2), luxor (99), Hévíz gyógyfürdő (112), Hanse (2), sarmellek (53), vitorlázás (37), Semmelweis (2)