Demonstráció Székelyföld önállósága mellett

2013. március 10.
Székelyföld autonómiája mellett szerveztek szimpátia megmozdulást vasárnap délután Keszthely főterén. A békés demonstrációt Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere hirdette meg, aki a megyei kollégáinak írt levelében úgy fogalmazott: "Mint azon kevés települések egyikének polgármestere, ahol a 2004. december 5-ei kettős népszavazás érvényes és eredményes volt, kötelességemnek érzem, hogy minden zalai polgárt e nemes ügy melletti kiállásra biztassak."

Ezen gondolat jegyében Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Emlékeztetett arra, hogy Zalának három székely megyével van testvérkapcsolata, az autonómiát pedig mindig fontosnak tartották. Bíztak abban, hogy az európai uniós csatlakozás után a határon túli magyarságot nem érheti hátrányos megkülönböztetés. Nem szélsőséges ügyeket támogattak, hanem olyanokat, melyekre a normákat betartva az unióban voltak, vannak példák. Ezért dolgoztak, és remélik, hogy huszonöt év után tovább tudnak lépni ez ügyben. Erdély, benne a Székelyföld sorsa, jövője mindig a szívügyük marad - emelte ki.
Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere beszédében úgy fogalmazott, hogy a székely szabadság napja fontos a magyarság számára. Az autonómiát a világban sok országban megadták a népcsoportoknak, ez esetben nem így történt. Pedig az uniós csatlakozás előtt azt ígérték, hogy a határon túl élő testvérek megkapják az önrendelkezés jogát. Székelyföld esetében pedig nem lenne nehéz a helyzet, hiszen a székelyek jól elkülönített területen, tömbben élnek, azaz önállóan tudják intézni, egyengetni a saját sorsukat. Ezt azonban Románia kormánya - az Európai Unió tagjaként - nem akarja hagyni. Ebbe nem nyugodhatunk bele - mondta, hozzátéve: ahogy abba sem, hogy az MSZP évértékelő konferenciáján éppen a román miniszterelnökkel barátkozva ígérget - tette hozzá. A székelyek ezer éven át védték hazánk határait, most nekik van szükségük segítségre, amit kötelességünk megadni. Ehhez jó magyarokat kell nevelni, olyan gyökerekkel, melyek elszántsággal, vasakarattal, Isten segítségével tekintenek a jövőbe.
A békés demonstráción beszélt Vincze Tibor, Zalaapáti polgármestere, és felléptek a régió művészeti csoportjai és előadói.

Ruzsics Ferenc polgármester beszéde
Tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok! Kedves megjelentek!
Szeretettel köszöntöm valamennyiüket, s egyben köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat.
Hálás szívvel fordulok a fellépők felé. Köszönöm, hogy első szavamra, s önzetlenül jöttek.
A világ számos pontján tartanak ma ehhez hasonló rendezvényeket úgy, mint Los Angeles, New York, Cleveland, Toronto, Ottawa, London, Hága, Bécs, Zürich, Helsinki, Stockholm, München, Sárospatak, Szolnok, Budapest, s Marosvásárhely.
Tegnap este telefonon beszéltem a müncheni esemény egyik szervezőjével Hahn-Seidl Alidával, ma délután váltottam szót Feldöttő Sándorral, stockholmi rendezővel, az előbbi percekben pedig Piroska Ferenc hívott Bécsből. Mindannyian szeretettel üdvözlik Önöket.
Ma van a székely szabadság napja, mely sokunk lelkében pipacs pirosan, csupa nagybetűvel jelenik meg. Bennünk él, s izzik. Kívánjuk, akarjuk, s mindent megteszünk azért, hogy mielőbb beteljesülhessen közös gondolatunk, megvalósuljon az autonómia.
Autonómia. Görög eredetű szó, mely az auto-nomosz szóösszetételből származik. Kimondva hat szótag, leírva csupán nyolc betű, viszont a tőlünk egykor igaztalanul elszakítottaknak a végtelent, a régóta áhított önrendelkezést jelentené.
Autonómia. Ízlelgetem. Olyan, mint a cukrozott kávé, igaz, hogy már édes, ám attól még a leve fekete marad. Tudom, hogy most ennél tovább nem juthatunk, de ezt mindenképpen el kell érnünk.
A nagyvilág számos helyén kapták meg nemzetiségek ezt a jogot. Miért is ne járna azoknak, akik majd ezer éve is ugyanott laktak, mint most?
Autonómia. Nekem, s Önöknek is többek között azt ígérték az uniós csatlakozásunk előtt, hogy tagokká válásunk után a határok szabadon átjárhatóak lesznek, s a jelenlegi határainkon kívül élő nemzettestvéreink megkapják az önrendelkezés jogát. Jópáran éltünk a gyanúperrel - s ezt a voksolásnál érvényre is juttattuk - hogy nem így lesz.
S lám, most itt vagyunk. Együtt, a csatlakozásra igennel és nemmel szavazók sokaságából.  Eljöttünk, hogy közösen tegyünk hitet, a magyarok autonómiája, elsőként a székelyek autonómiája mellett.
A Székely Nemzeti Tanács petíciójának ismertetésekor elhangzott egy sokak számára idegen, majd érthetetlen kifejezés, a szubszidiaritás elve.
Ez rögzítésre került az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében. A szubszidiaritás elve nem más, mint az, hogy rangsorban, vagy struktúrában a felsőbb szint nem veheti át azokat a szerepeket, amelyeket egy alacsonyabban elhelyezkedő szint is képes ellátni. A székelyek jól elkülöníthető területen, egy tömbben élnek. Képesek ezen a területen a feladatok önálló megoldására. Ezért joguk van az önrendelkezéshez.
Románia az Európai Unió tagja, kormánya ezt mégsem akarja megadni, sértve ezzel az előbb említett szerződést, (viszont) ebbe – Reményik szavaival élve - mi nem nyugszunk bele! 
Az Európai Unió, mely Magyarországgal szemben közel három éve negatív megkülönböztetést alkalmaz, ezt nem követeli meg Romániától,  (viszont) ebbe mi nem nyugszunk bele.
A 2014-es választásokra készülő MSZP, s a most átalakulóban lévő liberális közösség kampányának rémisztő aljasságát, mocskos gátlástalanságának eljövetelét vetíti elénk, hogy az országot nyomorba döntő, s most a kármentést megcélzó, a további eladósodást megakadályozni kívánó intézkedéseket bőszen kritizáló MSZP az évértékelőjére meghívta Victor Pontát.  Mi ebbe sem nyugszunk, nyugodhatunk bele.
2002. december 1-jén, Erdély Romániához való csatolásának évfordulóján, már megélhettünk hasonlót, mikor is a szépreményű Medgyessy Péter Adrian Nastase román miniszterelnökkel Budapesten, a Kempinski Hotelben koccintott. Többen is itt vagyunk most azok közül, akik akkor a Hotel előtt tüntettek e gyalázat ellen. Mert az ilyen tettekbe már akkor sem nyugodtunk bele.
 A székelyek majd ezer éven át védték Magyarország keleti határait a besenyők, bolgárok, tatárok, törökök, románok, oroszok ellen. Ezen évszázadok alatt rengetegen adták vérüket, áldozták fel életüket, hogy mi megmaradjunk, s itt maradhassunk meg. Most nekik van szükségük segítségre! Kötelességünk tehát mindent megtenni, mellyel az ügynek hasznára tudunk lenni. Nosza, akkor álljunk ki bátran a székelyek autonómia törekvése mellett. Tudassuk a világgal e szándékunkat. Akár ily módon, mint most, akár úgy, hogy minél több középületet díszítse székely zászló is. Nagyon örültem a budakesziek kezdeményezésének, s nálunk már január 28-án este kitűzésre került, s addig bizton kint is marad, míg én ott bent maradok.
E zászló ugyan nem történelmi, de Székely Mózes, az egyetlen székely származású erdélyi fejedelem lobogója alapján készült. Most az autonómia iránti törekvést jelképezi. A románok tartanak, félnek tőle, ezért tesznek meg mindent annak érdekében, hogy száműzve legyen az ottani középületekről. Ebbe mi nem nyugszunk bele. A román kormány sem szegheti meg Románia jogszabályait. Ám Bukarest olyan közigazgatási reformot akar végrehajtani, hogy a többségében székelyek lakta régió határait átszabja, így biztosítva az új egységben a román többséget. Ebbe mi nem nyugszunk bele.
Sajnos e csonka országban a magyarság többségéből a Kádár rendszer alatt kiölték az egészséges nemzettudatot. Itthon elsőként internacionalistának, másodszor a nemzetköziség mindenek feletti hívének illett, kellet lenni, s csak utána szabadott magyarnak. Nehogy megbántsuk a szomszéd népeket, volt a jelszó. Azok viszont büszkén vallották magukat szlováknak, ukránnak, szlovénnak, horvátnak, szerbnek, vagy románnak. Az én szüleim jó magyarnak akartak nevelni. Olyannak, aki felelősséget érez nemzet- és embertársaiért, elkötelezett hazája iránt, ha kell, bármit, bármikor feláldoz azért, s naponta hálát ad a Jóistennek, hogy erre a földre, s magyarnak születhetett. Tudom, hogy sokan érzünk, s tennénk így. Ám nem vagyunk elegen. S ebbe sem nyugodhatunk bele. Kellenek a példák. Kellenek az olyan szülők, nagyszülők, akik nem konzumidiótát, gyökértelen kozmopolitát akarnak gyermekeikből, unokáikból nevelni, hanem jó magyarokat. Olyanokat, akik szeretik hazájukat, népüket, akik a kokárdát nem megfelelőségi kényszerből tűzik ki a ruhájukra a szívük fölé, hanem a piros-fehér-zöld trikolórt egész életükre szívükbe zárják, s annak tisztaságát megőrzik. Olyanokat, akik tiszteletben tartják a más népeket, de azoktól nem csak viszontvárják, hanem meg is követelik ugyanazt. Olyanokat, akik nem csak megjelenni akarnak, hanem részt venni kívánnak nemzeti ünnepeink, emléknapjaink rendezvényein. Akik kiállnak az önhibájukon kívül nem Magyarországon élő magyarok jogaiért. Akik hisznek. Hisznek Istenben, hisznek egymásban, hisznek magukban, s hisznek Magyarország mielőbbi talpra állásában, s azért erejükhöz mérten tesznek is. Akik majd maguk is jó magyarokat akarnak utódaikból.
Kívánom, hogy mielőbb legyenek sokan. Ez nehéz, de szép feladat, mely elszántsággal, vasakarattal és Isten segítségével véghezvihető.  Erősen fogadom, hogy lehetőségeim, tehetségem határait feszegetve mindent megteszek ezért a célért. S, ha mindez egykor megvalósul, no,  abba már belenyugodhatunk.                                                                                            
A jelszó a régi: Uram, Jézus légy velünk!                                                                   
Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

megosztás
hozzászólások
ponthatar (6), gasztroblogger (2), Joós Attila (1), Bóka Péter (1), Semmelweis Egyetem (1), TDM (3), bolt (3), ló (1), parkoló (4), szolárium (1), béremelés (2), vívás (1), korcsolya (4), shotokan (1), ajándék (8), felveteli (29), Télikert (5), túlsúlyos (3), szauna (2), boksz (3), Street Festival Keszthely (1), test (1), Radnóti Miklós (1), Rtime (5), kormánymegbízott (1), Brüsszel (1), gyógytornász (1), Rezi (1), világnap (1), FINA vizes világbajnokság (1), tengerpart (1), szalloda (59), Oláh Péter (2), Rézsó Tamás (6), Eurovíziós Dalfesztivál (1), 3D (1), állami (1), ünnep (141), Spar (1), paralimpia (4), Szabó Ilona (1), Havasi Bálint (13), Cserszegtomaj (124), Márton nap (1), sztár (2), köztársasági elnök (1), Szemfüles egyesület (3), Gyertyánági Endre (1), csillaghullás (2), vízilabda (2)