Csökentés három lépésben

2014. március 19.
Az Országgyűlés február 7-én elfogadta a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt, amely szerint az idén három lépésben lesz olcsóbb a rezsi: a gáz ára április 1-jétől 6,5 százalékkal, az áramé szeptembertől 5,7 százalékkal, a távhőé pedig októbertől 3,3 százalékkal csökken. Többek érdeklődnek hivatalokban, kormányablaknál is a tudnivalókról, így dr. Varga Andrea járási hivatalvezetőt kérdeztük.

– Milyen formában tájékoztatja a csökkentésről a szolgáltató a fogyasztót?
– A szolgáltató egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a csökkentés megvalósulásáról. A fogyasztók könnyebb eligazodása, illetve a különböző szolgáltatási területeken kibocsátott számlák egységesítése érdekében az Országgyűlés 2013-ban törvényt alkotott az egységes közszolgálati számlaképről. Ez a jogszabály kötelező előírásokat tartalmaz a szolgáltatók részére a számla adattartalmára, elrendezésére, betűméretére vonatkozóan. 2013. december 31. után minden számlának tartalmaznia kell egy úgynevezett rezsibokszot, a számla ezen részén fel kell tüntetni részszámla esetén az aktuális elszámolt időszak, elszámoló számlánál az elszámolási időszak teljes megtakarításának összegét.
– Mi a teendő, ha nem érvényesült számlánkon a rezsicsökkentés nyújtotta megtakarítás, vagy egyéb ezzel kapcsolatos panaszunk, kérdésünk adódik?
– A rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok kivizsgálása a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik. Valamennyi ágazati törvény tartalmazza, hogy a fogyasztó a hatósági eljárás előtt köteles – igazolható módon – panaszával a szolgáltatójához fordulni. A szolgáltatói megkeresés eredménytelensége esetén lehet panaszt tenni a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségénél. Zala megyében a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a 06-92/510-530-as telefonszámon, illetve a Zalaegerszeg, Göcseji út 24. szám alatt található hatósági tanácsadói irodában ügyfélfogadási időben, hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig nyújt segítséget a fogyasztóknak. Emellett a Magyar Energiahivatal által üzemeltetett 06-80/205-386-os, ingyenesen hívható információs vonalon szakértők fogadják a hívásokat hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig. További hasznos információk találhatók a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján, a www.nfh.hu weboldalon.
– Mit kell tudni az úgynevezett védendő fogyasztókról?
– A lakhatás megőrzéséhez, illetve a hajléktalanná válás megelőzéséért vezették be a védendő fogyasztók intézményét a villamosenergia-, illetve a gázszolgáltatás tekintetében. Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót – kérelmére – nyilvántartásába felvegye. Ehhez egy adatlapot kell kitölteni, amely hozzáférhető a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, illetve letölthető honlapjukról. Az adatlapot a védelemre jogosító ellátást megállapító szervvel is ki kell töltetni (ez a határozatról leolvasható, jellemzően a folyósított ellátástól függően lehet a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, illetve a Magyar Államkincstár). A kitöltött és aláírt adatlapot be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatán, amely nyolc napon belül köteles a regisztrációt megtenni. Fontos megemlíteni, hogy a védendő státus alapjául szolgáló ok fennállását minden év március 31-ig ismételten igazolni kell.
– A jogszabályok a védendő fogyasztók két kategóriáját különítik el: a szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő fogyasztók csoportját. Mindkét csoport „kikapcsolási védelem” alatt áll. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt kell tekinteni, aki vagy akinek a háztartásában élő személy időskorúak járadékában részesül, aktív korúak ellátására jogosult, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított három éven keresztül), illetve az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. Szociálisan rászoruló fogyasztó által igénybe vehető kedvezmények az alábbiak: fizetési kedvezményben részesíthető, amely megvalósítható részletfizetés, illetve fizetési haladék formájában. Lehetőség van esetükben előre fizető mérő felszerelésére, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása.
– Fogyatékkal élő fogyasztónak minősül az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy (aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül. A fogyatékkal élő fogyasztók különös bánásmódban részesülnek a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a szolgáltatók szükség esetén részükre szünetmentes, illetve szükségáramforrást biztosítanak.

megosztás
hozzászólások
Hollywood (1), humanitárius település (1), Pál Attila (1), sajtóközlemény (5), kormánymegbízott (1), Kovács Ernő (1), Magyarország szépe (1), boldog (1), Zala Megyei Közgyűlés (3), munka (11), karrier (1), Sárdi Katalin (1), Eurovíziós Dalfesztivál (1), fitnesz (1), tanulás (2), fa (1), Balatoni Múzeum (98), Sifter Rózsa (1), gyógyfürdő (6), tappenz (1), jóga (1), horgász (5), újszülött (1), Naszádos Péter (12), republic (1), szűrés (1), idegenforgalom (174), étel (3), Rúzsa Magdi (1), Bartha Gábor (34), palyazat (164), Hírek képekben (10), Darren Cranmer (2), antsz (15), Monitor Extra (21), oktatas (347), közmunka (1), tavasz (1), Helikoni ünnepség (4), Barista bajnokság (2), vízimentő (5), Balatonfüred (3), alakformálás (6), Virágos Magyarország (6), Keszthelyi Környezetvédő Egyesület (2), Balatoni Szövetség (3), Giro d'Italia (1), KiBeszél (14), eltűnt (5), kutatas (81)