Csengei Ágota marad a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója

2013. április 25.
Megváltozott a hulladékszállítás rendje, emellett a 2012. évi zárszámadásról, a városi strandok üzemeltetéséről, és Keszthely közbiztonságáról is tárgyalt áprilisi soros ülésén a keszthelyi képviselő-testület. Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői beosztására beérkezett pályázatokról.

Módosult a hulladékkezelésről szóló helyi rendelet. 2013. január elsejétől az önkormányzatok díjmegállapító hatásköre megszűnt, az árak kialakításában az idei évtől a szolgáltató az illetékes. A szemétszállítás rendje májustól megváltozik a városban: családi házas övezetben, ha az ingatlantulajdonos a biohulladék szállítása nélkül köt szerződést, akkor évi 52 alkalommal ürítik a kukáját, és a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása szintén hetente történik. Amennyiben az ingatlantulajdonos vállalja a biohulladék gyűjtését, akkor azt hetente, a háztartási és szelektíven gyűjtött hulladékot pedig kéthetente szállítja el azt a szolgáltató úgy, hogy egyik héten a háztartási hulladék, másik héten a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítására kerül sor. A társasházi lakások esetén a szállításra egyedi szerződés alapján, de legalább kéthetente kerül sor.
A rendelet értelmében a szolgáltató jogosult az általa megkért lakcím-nyilvántartási adatok alapján helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó, a hulladékszállítást ténylegesen igénybe vevő személyek számáról és az ellenőrzés során megállapított lakók számának megfelelő díjszabást alkalmazni.

A tavalyi év zárszámadását is megtárgyalták a képviselők: a város az előzetesen tervezettnél jóval kisebb, 103.735 eFt költségvetési hiánnyal zárta az évet, mely fejlesztési hitel felvételével finanszírozható. A költségvetési rendelet módosítására 2012-ben nyolc alkalommal került sor, a költségvetés főösszegének csökkenését az intézménystruktúrában bekövetkező jelentős változások okozták: a kórház és a tűzoltóság kikerült az önkormányzati fenntartás alól.
Szabó György, a pénzügyi bizottság elnöke rámutatott: sajnálatos módon évről évre nő, jelenleg a 280 millió forintot is meghaladja a be nem fizetett helyi adók összege.
Az ülést vezető Pálinkás Róbert alpolgármester kiemelte: a közelmúltban jelentős, összességében több mint egymilliárd forint extra támogatáshoz jutott a város: az állami adósságátvállalással 747 millió forint hiteltől szabadul meg, tavaly az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések keretéből 160 millió forintot kapott, a főtér-projekt második üteméhez pedig 106 millió forint kiegészítő önerő-támogatást nyert Keszthely.

Meghatározta az önkormányzat a 2013-as turisztikai szezonban érvényes lakossági strandbérlet-árakat: ennek értelmében a Libás és Helikon strandokra 1.000 – 1.000, a Városi strandra 4.000 forintért válthatnak bérletet a keszthelyi állandó lakosok, a mindhárom fürdőhelyre érvényes kombinált bérlet pedig 5.000 forintban kerül majd.

Együttműködési megállapodás megkötéséről határoztak a képviselők a Pannon Egyetem Georgikon Karával, mely a jelenleginél is szorosabb együttműködést tesz majd lehetővé. A kölcsönös értékteremtés és értékmegőrzés jegyében kötendő megállapodásban a felek közös gazdasági stratégia kidolgozását vállalják a helyi gazdaság támogatása, a munkahelyteremtés, közös infrastrukturális fejlesztések megvalósítása érdekében. A testület támogatta továbbá egy közös Bakonyi Károly-díj alapítását, valamint Keszthely Város Egyetemi Tanácsa létrehozását.

A 2013/14-es nevelési évben az önkormányzat fenntartásában működő óvodai hálózatban – a jelenlegivel megegyezően – 27 óvodai csoport indításáról döntöttek a képviselők.

Beszámolót tárgyalt meg a testület a város közbiztonságáról, közlekedésbiztonságáról és a rendőrség munkájáról, a Goldmark Károly Művelődési Központ elmúlt 5 évének tevékenységéről, valamint a tavalyi évi belső ellenőrzési tevékenységről.

Megtárgyalták a képviselők az idegenforgalmi adó beszedési hatékonyságát elősegítő intézkedésekről szóló előterjesztést is, melyből kiderült: idén május elsejétől elektronikus vendégbejelentő rendszer segíti a nyilvántartást. A Keszthelyi Turisztikai Egyesület idén fejlesztette ki a négy lapos vendégbejelentő elektronikus verzióját, mely gyorsabb kitöltést tesz lehetővé, valamint a West-Balaton kártya kiadását is megkönnyíti, mivel a kártyarendszer szoftverével is össze van kapcsolva. Emellett a jelenlegi egy helyett az idei szezonban két adóellenőr-pár végzi majd a helyszíni ellenőrzéseket.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy további öt évre Csengei Ágotát bízza meg a Goldmark Károly Művelődési Központ irányításával.

Szintén zárt ülésen határoztak a képviselők a városi elismerő címek odaítéléséről, melyeket a városnapi ünnepi testületi ülésen adnak át a kitüntetetteknek.

megosztás
hozzászólások
deviza (1), biztosítás (2), fitt (1), Kovács Patrícia (1), ajánló (1148), posta (1), kitüntetés (6), Horvath Terez jegyzo (29), sofőrszolgálat (1), Balatoni Kurzusok (8), torkos csütörtök (3), pszichoterápia (1), Pál Attila (1), párbajtőr (1), utca embere (8), Hollywood (1), szépségápolás (8), 2016 (2), Csikós Beatrix (1), munkanelkuli (2), árviz (2), regatta (2), baleset (169), jég (5), parkoló (4), La Montanara (1), Visionet (1), Joós Attila (1), vendeglátás (6), Budapest (3), rádió (1), Ferenc pápa (1), web (5), női gombolkodó (5), LMP (4), Zala Volán (1), Zsittnyán Tamás (1), gyógyszertár (1), gazdasag (363), Schmied Zoltán (1), karrier (1), MTI (595), Bezerics (1), köztársasági elnök (1), Golden Globe (3), DJ Gerysson (1), Keszthelyi Városvédő Egyesület (6), Gulyás Orsolya (2), országgyűlési képviselőjelölt (11), hazassag (6)