Átadták a Pro Cultura-díjat Keszthelyen

2018. január 22.
Tizenöt évvel ezelőtt határozta el Keszthely önkormányzata, hogy a magyar kultúra napján kitünteti a kultúrában kimagasló keszthelyi polgárt, illetve együttest, intézményt vagy szervezetet. Az idei évben ezt a kimagasló elismerést az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kapta.

Az ünnepségen Ruzsics Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: "Büszkén valljuk, hogy Keszthely a kultúra magyar városa, ezért mindannyian tettünk és tenni is fogunk. Teszünk azért, hogy ne szlogenként érvényesüljön a Keszthely, a Balaton fővárosa, hanem mindenkiben így is tudatosuljon majd."

A beszédet követően Ruzsics Ferenc polgármester és Csótár András, az Emberi Erőforrások bizottság elnöke adta át a Pro Cultura Keszthely díjat Regényiné Király Évának, az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kuratóriumi elnökének.

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

A Helikoni Ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, kétévente megrendezésre kerülő keszthelyi, kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között, 18 művészeti kategóriában, szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat.

A Helikon, mint kulturális esemény kétszáz éves múltra tekint vissza. Az alapító, gróf Festetics György 1817-ben szervezte meg első alkalommal a keszthelyi Helikoni Ünnepségeket a helybéli gimnázium, a Georgikon és a zeneiskola tanulóinak, valamint a kor jeles, dunántúli íróinak, költőinek részvételével. A Helikoni ünnepségek hajnalát olyan nagyságok fémjelzik, mint Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Dukai Takács Judit, Pálóczi Horváth Ádám és Kazinczy Ferenc. Az ünnepségek Festetics halálával, 1819-ben megszakadtak.

Folytatására a 20. század első felében tettek először kísérletet, de az 1921-es és az 1932-es nagyszabású eseményeknek hosszú ideig nem volt folytatása. A Helikon felújítására csak 1958-ban, az ünnepségek 140. évfordulóját követően, néhány lelkes lokálpatrióta – Merényi Elemér, dr. Horváth József, Takács Gyula, dr. Szabolcs András, dr. Sági Károly - kezdeményezésére kerülhetett ismételten sor. A 90-es évekig tartó időszakban a rendezvény többször is átalakult, a helyi szervezők a negyven év alatt próbálták a kulturális és művészeti rendezvényt - több-kevesebb sikerrel - a politikától függetleníteni.

A rendszerváltást követően a rendezés joga visszakerült a városhoz. Keszthely Város Önkormányzata 1992-ben egy alapítványt hozott létre, amely azóta is háttérintézménye, lebonyolítója a Helikoni Ünnepségeknek. A gyakorlati feladatok ellátásában a rendezőbizottság és a Goldmark Károly Művelődési Központ közreműködik.

A rendezvény legfőbb célja, hogy szervezett versengés formájában lehetőséget biztosítson a középiskolás korosztály számára a különböző művészeti ágakban elért felkészültségük bemutatására. A versengés nem csak a verseny öröméért zajlik, a szakmai körökben is elfogadott helikoni minősítések a kezdetek óta rangot adnak a rendezvénynek.

Az értékelés és a produkciók minősítése neves szakértőkből, művészekből és pedagógusokból álló zsűri feladata. 2016-ban 47 dunántúli település 125 középiskolájából több mint 3000 diák részvételével és 23 tagú zsűri közreműködésével 18 művészeti kategóriában 700 versenyprogramra került sor.

Az Alapítvány tevékenységének célja a keszthelyi és környező városok középiskolás diákjai részvételével kétévente egy alkalommal kulturális szemle megszervezése és lebonyolítása. További feladata Keszthely város kulturális hagyományainak és a Festeticsek örökségének ápolása, ennek kapcsán fiatal tehetségek gondozása, versenyek szervezése és bonyolítása.

A Keszthely Város Önkormányzata által 1992-ben létrehozott Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kuratóriumának első összetétele: Tar Ferenc elnök, Cséby Géza a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója, Kálmánné Bodó Edit igazgatóhelyettes, Szí Albertné gazdasági vezető és Horváth Alajos, majd Gyergyák Ferenc művelődési osztályvezetők.

Pár év múlva, az alapítványokkal kapcsolatos jogszabályok módosulása miatt a kuratórium új elnökének dr. Müller Róbert régészt, a Balatoni Múzeum igazgatóját, az önkormányzat kulturális bizottságának elnökét választották, aki egészen 2010-ig irányította a grémium munkáját. Tagjai: Dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna a Festetics György Zeneiskola igazgatóhelyettese; Bajna Zsoltné a Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója; Szemes Péter az Asbóth Sándor Szakközép- és Szakiskola igazgatója; Hamvas Endréné a Vajda János Gimnázium tanára; Csótár András az Önkormányzat Oktatási Kulturális és Bizottságának elnöke és Milus Lajos a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője.

2010. decemberében alakult ismét át a Kuratórium, immár 8 tagúvá. Elnöke Csótár András az Asbóth Sándor Szakközépiskola igazgatója, az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke lett. Tagjai: Dósa Zsolt a Csány–Szendrey Általános Iskola igazgatója; dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna a Festetics György Zeneiskola igazgatóhelyettese; dr. Molnár András a Keszthely Városi Televízió ügyvezető igazgatója; Regényiné Király Éva turisztikai szakember; Siszler Katalin intézményvezető; Szörényi Zoltán a Vajda János Gimnázium igazgatója; Vozár Péterné önkormányzati képviselő.

A jelenlegi kuratórium 2013-ban alakult újjá, Regényiné Király Éva elnökletével, aki korábban turisztikai szakemberként, az önkormányzat turisztikai bizottságának külsős tagjaként, másrészt a Delden–Keszthely Alapítvány kurátoraként több alkalommal segítette a holland diákok részvételét a Helikoni Ünnepségeken. Aktívan szerepet vállalt a „holland helikon” szervezésében, amely a magyar győztesek részvételét tette lehetővé több ízben a Hollandiában rendezett művészeti eseményeken. Tagok: Dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna a Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese; Szabó Edit Rita a Keszthelyi Vajda János Gimnázium tanára; Siszler Katalin a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziumának igazgatója, dr. Molnár András a Keszthelyi Városi Televízió korábbi ügyvezető igazgatója.

A kuratórium az alapítvány döntéshozó, képviseleti szerveként meghatározta a rendezvény koncepcióját, a szervezés és rendezés folyamatát. Az elmúlt huszonöt év alatt többször változott a kuratórium összetétele, de működése során mindig a rendezvény érdekeit szem előtt tartva biztosította az ünnepségek szervezését, pénzügyi kereteit, melyhez Keszthely Város Önkormányzata – mint alapító és fő támogató – a rendezvények szervezéséhez, lehetőségeihez mérten mindenkor bőkezű támogatást nyújt.
A Helikoni Ünnepségek magyarországi és európai viszonylatban is egyedi rendezvény, hiszen a középiskolás korosztály ilyen jelentős nagyságrendű összművészeti megnyilvánulásával alig találkozni. A Helikon Keszthely városának a legrégebbi, legismertebb és legnagyobb rendezvénye. A rendezvényt az 1817-es kezdetektől a 20. század eleji megújításán és az 1970-es évekbeli kicsúcsosodásán át egészen napjainkig kiemelkedő figyelem kísérte helyi, régiós és országos szinten egyaránt. A rendezvényeket – profiljuktól függően – hazánk ismert irodalmi alakjai, a megyei, a régiós és az országos politikai vezetői is rendszeresen megtisztelték jelenlétükkel.A Helikon egyet jelent Keszthellyel. Az Alapítvány és a Rendezőbizottság a rendezvény iránti töretlen elkötelezettsége kétévente lehetővé teszi a rangos kulturális verseny megrendezését, mely szintén hozzájárult ahhoz, hogy Keszthely 2006-ban elnyerhette a Kultúra Magyar Városa címet.

 

megosztás
hozzászólások
Magyarország tortája (1), bor (26), nyugdij (8), munka (11), shotokan karate (3), Bródy János (1), szolárium (1), kisterseg (20), erdő (2), ellenőrzés (2), triatlon (13), film (8), Polgár Zsolt (1), Aradvári László (1), vonat (7), DRV Zrt. (3), kozlekedes (8), gasztronómia (5), Player's Restaurant & Bar (2), Palinkas Robert (83), előadás (14), Béres Attila (2), relaxáció (1), diák (4), farsang (2), paleo (13), webshop (1), lotus (1), transzfer (1), állami (1), Keszthelyi Városvédő Egyesület (6), alkohol (4), Street Festival Keszthely (1), onkentes (3), Révai Gábor (1), Pálfi Attila (1), Silver fitness (1), Lisa (35), gazdasag (363), Szent Márton (3), Novák Péter (1), aranyérem (1), bolt (3), Nagymező Gyenesdiás (1), keprol kepre (7), Központi Statisztikai Hivatal (3), óvoda (7), Via Hotel (1), Zala Megyei Közgyűlés (3), ország torta (1)