Állásajánlat - Építésügyi ügyintézői munkakör

2013. július 02.
Keszthely város jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal építésügyi ügyintézői munkaköre betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
‒ építési munkák építésügyi hatósági engedélyezése;
‒ az építési engedélyezési eljárás elektronikus úton történő feldolgozása;
‒ településrendezés;
‒ építésügyi hatósági ellenőrzés, hatósági kötelezés;
‒ épített környezet fenntartása, használata és értékeinek védelme.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
‒ magyar állampolgárság;
‒ cselekvőképesség;
‒ büntetlen előélet;
‒ egyetemi vagy főiskolai építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezzel egyenértékűnek elismert végzettség;
‒ építésügyi ügyintézői munkakörben eltöltött két év gyakorlat;
‒ vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
‒ építésügyi vizsga vagy az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló, 343/2006. (XII. 23.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése szerinti feltételek;
‒ jogosítvány és saját tulajdonú személygépkocsi;
‒ helyismeret;
‒ német és/vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyári Emőke humánpolitikai ügyintéző nyújt a 06-83/505-530-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázat Keszthely város jegyzője címére küldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni az 1/247/2013. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálója a jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 26.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, építésügyi vizsgát tanúsító okiratok másolata (építésügyi vizsga hiányában a megszerzésére vonatkozó nyilatkozat).

2. A 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.

3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban ‒ az erkölcsi bizonyítvány kivételével ‒ hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy
‒ nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
‒ kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható;
‒ a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
‒ hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban részt vevők általi megismeréséhez.

Dr. Horváth Teréz jegyző

megosztás
hozzászólások
úszás (22), Vaszily Zsolt (3), miniszterelnök (2), képviselő-testület (37), alakformálás (6), Vajda János Gimnázium (22), Zalaszántó (1), Szent Mihály (1), Jazz Fiesta (2), holdfogyatkozás (1), Musica Antiqua (2), Carbona (9), daganat (6), fogorvos (5), tűzoltó (32), paleo-ketogén (4), boldog (1), film (8), statisztika (2), margaret thatcher (1), Filharmónia (1), Rigo Csaba (36), szabadsag (2), lakás (3), Lisa (35), születés (16), Golfclub Imperial Balaton (2), Örvényeshegy Piknik (3), művészet (1), uzemanyag (24), Hanse (2), egyház (2), Fejér György Városi Könyvtár (52), Kartali Zsuzsanna (1), tour de france (1), energia (7), oscar (13), Gyertyánági Endre (1), Radnóti Miklós (1), Koncz Zsuzsa (1), sárkányrepülő (1), koktél (1), Sifter Rózsa (1), sarmellek (53), 3D (1), garázsvásár (1), korhaz (99), Balatoni Múzeum (98), Tál Zoltán (2), jóga (1)