A vagyon kötelez – a felvilágosult arisztokrácia nemcsak vallotta, de cselekedte is

2016. május 27.
A nagy arisztokraták, a Széchenyiek, a Telekiek, a Bethlenek meghatározó személyiségei voltak mind koruknak, mind szűkebb és tágabb régiójuknak. Ezek az arisztokraták vagyonukkal, műveltségükkel, elszántságukkal gazdagították városukat. A kor embere tudta: a vagyon kötelez. Keszthely régiójának feledhetetlen mecénásai több mint kétszáz évig a Festeticsek voltak. Keszthely–Hévíz társadalmi és kulturális kapcsolatáról, múltjáról Tar Ferenc történész készített lapunknak kiskátét.Mint Gödöllő életében a Grassalkovichok vagy Fertőd/Eszterházáéban az Esterházyak, a Festeticsek ugyanolyan szerepet játszottak Keszthely életében. A Horvátországból származó, ambiciózus család azért jött a városba, hogy tovább gyarapodjon. 1712-ben Pál megvette a Gersei Pethő családtól „Keszthely örökös portióját a hozzá tartozandó várbeli részével együtt”, s házassága révén magyar nemessé vált. Fia, Kristóf az 1730-as évek végén megvásárolta a Pethő család örökségére való összes jogot, továbbá a környékbeli kisbirtokosok földjeit is. 1745-ben megkezdődött a kastély építése.

A reneszánsz ember
I. Festetics György egy liberális arisztokrata volt. Bécsben tanult, a Theresianumban, ott lett tagja a szabadkőműves páholynak Helikon testvér néven.
1791-ben I. György szembekerült az udvarral, mert azt kérvényezte, hogy a magyar legyen a vezényleti nyelv a magyar katonák körében; ne állomásozzanak idegen katonák Magyarországon; a külföldön állomásozó magyar katonaság pedig jöjjön haza. Ez nem tetszett az udvarnak, I. György persona non grata lett, ezért leszerelt, és keszthelyi birtokára költözött. Fordulópont volt ez az ő és a település életében is.
Keszthelyen igyekezett a saját gazdaságát ésszerűen kiépíteni, ezért önös céllal is létrehozta a Georgikont. Szakembereket hívott (Pethe Ferenc, Asbóth János, Nagyváthy János), akik kinevelték neki a földműveléshez és az állattenyésztéshez kiválóan értő mezőgazdasági dolgozókat. Európa legrégebbi mezőgazdasági felsőoktatási intézménye 1797. július 1-jén kezdte meg működését. Az iskola hivatalosan a latin és a német nyelvet használta, bárki fizetés vagy tandíj nélkül hallgathatta a kívánt órákat, és vizsgázhatott is. I. György támogatta a tehetséges szegényeket, nem számított, hogy nemes vagy nemtelen a diák. Ezenkívül elindította a Helikont az irodalmi, tudományos művek bemutatására, és 1795-ben megépíttette az első fürdőt a Hévízi-tavon. Keszthely és ily módon Hévíz is I. Györgynek és a Festetics családnak köszönhetően a Dunántúl és Magyarország egyik legfontosabb kulturális központja lett.
1819-ben elhunyt, a Helikonok pedig egy ideig megszűntek. Fia, László, aki 1846-ig vezette a birtokot, nem volt olyan kiváló gazdálkodó, mint az apja, ám az ő idejében lett az oktatás nyelve a magyar. A reformkor nagy vívmányát hivatalosan 1844-ben vezették be, de a Georgikonon már 1838-ban magyarul tanítottak.

A Taszilók kora
A hitbizomány élére 1846-ban, László halálával I. Tasziló került, majd később II. György. Tasziló nem nősült meg, huszárból lett tábornok, és mivel sokat volt távol, a keszthelyi és a balatonszentgyörgyi uradalom kivételével birtokait átengedte II. Györgynek.
Az 1850–60-as években jutott a Festeticsek birtokába a mai Schulhof sétány környéke, egy nem mocsaras terület, ahová lehetett építkezni. Az 1860-as évektől kezdődően itt épültek meg a római számmal jelölt házak, amelyek közül a VII-es ma is áll, szálloda működik benne.
Az 1860-as évek más szempontból is fontosak voltak Keszthelynek: II. Festetics György Zala vármegye főispánja lett, és 1865-ben a király nevében újra megnyitotta a gazdasági főiskolát. 1848-ban, a szabadságharc idején ugyanis megszűnt az oktatás a Georgikonon, mert a hallgatók és a gimnázium felsőbb évesei önként bevonultak honvédnek. II. György 1867–71-ig miniszter lett az Andrássy-kormányban.
1883-ban meghalt I. Tasziló és II. György, az egész hatalmas birtokot II. György fia örökölte. Az 1850-ben született II. Tasziló 1880-ban feleségül vette Hamilton Máriát (Mary Douglas Hamiltont), akinek korábbi férjétől, a monacói uralkodótól már volt egy gyermeke, Lajos. II. Taszilóval kötött házasságából három leány és egy fiú született.
II. Tasziló idején bővítették a kastélyt, megépült a torony, az északi vendégszárny. Átépült a park, elkészült a körönd, és elzárták a kastély parkját a látogatók elől. Az 1911-ben hercegi rangot kapó Tasziló ritkán jelent meg rendezvényeken, de adományokkal segítette a várost, intézményeit, egyesületeit. Idegennek érezte magát a harmadára zsugorodott országban, mert a Habsburg-család hűséges embere, királyhívő volt. Tasziló eltávolodott a közélettől, a mindennapi élettől, ritkán mutatkozott, különösen 1922, Mary Hamilton halála után. 1933-ban, II. Tasziló halálával „elment a történelmi Magyarország utolsó arisztokratája is”.

Szegények keresztanyja
Ebben az évben a hitbizomány élére III. György került, aki 1938-ban nősült. III. György sokkal közvetlenebb volt, mint Tasziló, különösen megnyílt felesége Keszthelyre érkezésével. A lengyel–morva származású Haugwitz Mária igyekezett minél jobban megtanulni magyarul, kijárt a városba, karitatív tevékenységet végzett. Támogatta a Festetics György cserkészcsapatot, a szegény gyermekeket keresztanyjukként segítette. 1940 novemberében született egyetlen fiuk, a ma Bécsben élő IV. György. III. György 1941 augusztusában hunyt el, felesége és a kis herceg még négy évig Keszthelyen maradt. 1944-ben hagyták el az országot, és Svájcban kötöttek ki. Vissza kívántak térni, de a második világháború és az azt követő események ezt nem tették lehetővé. A kastélyukat kifosztották, a család hatalmas vagyona elveszett.
 
A Festetics-örökség: ami már kész, és ami még nincs
A Festeticsek keze nyomát ma is magán viseli a régió. Örökségüket sokáig elhanyagoltuk, de az utóbbi időben látszik az igyekezet a helyreállítására: a Festeticsek nyughelyét, a mauzóleumot rendbe tették. A kastélyra sokkal több pénz fordítódik, az Amazon más funkcióval, de húsz év után rendben van. A Georgikon-kertészet, a pálmaház is megszépült, működik az egyetem, a gimnázium, a zeneiskola; Hévízen a fürdőház. De vannak még feladatok: Fenékpuszta felélesztéséhez sok pénz, sok energia, kellő hozzáértés és nagy összefogás kell. A kastély mögötti park, ahol valamikor laktanya volt, szintén ad még teendőket: 50 hektárjából csak 10 van rendben.

A kis herceg hazajár
A rendszerváltozás tájékán jött először haza Bécsből Festetics György – és azóta rendszeresen hazajár. Az egykori szeretett kis herceg mindkét város díszpolgára, a Helikonok megnyitója, itteni események résztvevője. Örül, ha látja, hogyan gondozza a város a családja örökségét. Ez így van rendjén: a kapcsolat a család és a család által megteremtett értékeket hordozó két város között ma is élő.

Tudta-e, hogy…
…I. György testvére, Julianna Széchényi Ferenc felesége, ezáltal a legnagyobb magyar, Széchenyi István anyja lett?
…amikor 1797-ben megkezdődött az oktatás a Georgikonon, egy diák és egy tanár volt csupán?
…III. György temetésén megjelent Horthy Miklós is, az eseményről pedig híradófelvétel készült?

megosztás
hozzászólások
kapcsolódó hírek
Papp Gabor (227), tornádó (1), Kehidakustány (1), köztársasági elnök (1), nyugdíjas (2), kitüntetés (6), Szeiler Gábor (1), Fehér szalag (1), Fodor Edith (3), Szutrély Péter (7), meteorologia (146), Zalaszántó (1), Puskás Tamás (3), év fürdője (4), Tar Ferenc (3), Sárdi Katalin (1), uzemanyag (24), karácsony (20), építész (3), kovács (1), Top 50 (1), 2016 (2), migráns (3), advent (226), béremelés (2), vízimentő (5), homoszexualis (1), Player's Restaurant & Bar (2), percdíj (1), földrengés (2), Katedra nyelviskola (5), 1956 (1), Tata (1), hatos lottó (93), Visionet (1), deviza (1), Zala folyó (1), Németh Gábor (1), Pápai Gábor (6), holokauszt (1), Darren Cranmer (2), Palásthy Bese (2), születés (16), alga (1), munkaviszony (1), esztétika (8), tollaslabda (1), Központi Statisztikai Hivatal (3), georgikon dse (7), vlog (4)