A keszthelyi GESZ vezetője lennél? Íme, itt a pályázat!

2015. január 12.
Keszthely Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. május 1-től 2020. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8360 Keszthely, Kísérleti utca 10/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hivatalvezetőként feladata a hivatal alapító okiratában foglalt tevékenységek elvégzése, így különösen az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátása. Vezetőként feladata a hivatal szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal a hivatal működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:
- Főiskola, egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
- Vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- Nyilatkozatok: vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról, a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség, hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.
- szakmai önéletrajz,
- pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél, igazolás vezetői gyakorlatról),
- a hivatal vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a megváltozott gazdasági helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre),

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár nyújt, a 06-83-505-551 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Keszthely Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/7/2015., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő, valamint a képviselő-testület szakmai bizottsága véleményezi. A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (közgazdász) kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.keszthely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

megosztás
hozzászólások
jóga (1), Rigo Csaba (36), nyugdíjas (2), Don (1), Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt (18), sárkányrepülő (1), dohany (15), ingatlan (12), tenisz (3), Márki Péter (1), tengerpart (1), hatos lottó (93), jogszabály (1), Nagykanizsa (1), Sárdi Katalin (1), szüret (4), Novinszky Petra (1), rendőr (3), vuz kft (17), dinnye (1), vallás (1), egynapos sebészet (1), Filharmónia (1), katona (1), pszichoterápia (1), íjászverseny (1), Nagy Bálint (10), kerekpar (27), ruha (2), KDNP (1), CT (3), trianon (2), nagyik karácsonya (1), Sziládi-Kovács Tibor (2), Keszthelyi Táncpanoráma (7), maraton (59), LMP (4), Pál Attila (1), Pálfi László (1), zene (23), vívás (1), kereskedelem (1), lotus (1), megemlékezés (10), gépjármű (1), balatoni strandbelépő (1), Főzzünk játszva (2), hosegriado (7), karácsonyi képeslap (1), Balaton-part (10)