Kiemelt videónk

Nem hétfejűn, de igazi sárkányon repült Krepsz Zoltán, a Monitor Magazin és a Keszthely Trx közös műsorában, az Értéktrendben. Hegedüs Károly sárkányrepülő pilóta, oktató hívta meg stábunkat a Cserszegtomaji repülőtérre. Forgattunk, repültünk, beszélgettünk. Nézzétek meg!

Értéktrendben a sárkányrepülés

2016. október 15.

nézze meg videónkat!

Kiemelt képgalériánk

Séta a mellrák ellen, Keszthely

2016. szeptember 30.


nézze meg képeinket!


Leonardo mobilitás/Egész életen át tartó tanulás program

2011. december 26. palyazat

Kiíró: Európai Bizottság Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány Beadási határidő: 2012. február 3

A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.

Támogatható tevékenységek:
A külföldi szakmai gyakorlat olyan gyakorlattal és/vagy képzéssel töltött időszak, amelyet a résztvevő (a kedvezményezett) egy külföldi fogadó intézményben (vállalat és/vagy szakképző intézmény) tölt. Ezalatt az időszak alatt a kedvezményezettnek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására - mindez jelentősen növeli munkaerő-piaci esélyeit.
A tanulmányutak képzőintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek, melyek a szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országokban, eltérő szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve azokat tovább gyarapíthassák. A tanulmányutak célja továbbá az oktatási és gazdasági szféra közötti tapasztalatcsere, a technológiai és tudományos újítások átvitele. A program fontos eleme, hogy a külföldi út a kedvezményezettek számára szakmai továbbképzést jelent.

Pályázásra jogosultak köre:
Pályázó (küldő) intézmény lehet a szakképzésben érintett valamennyi intézmény:
• a szakképzés területén oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek (pl.: szakközépiskolák, szakiskolák, stb.);
• a szövetségek és a szakképzésben érintettek képviselői, beleértve a
szakképzésben részt vevők, szülők és tanárok szövetségeit is;
• vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői,
beleértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is;
az egész életen át tartó tanulás bármely vonatkozásához kapcsoló-
dó orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó
szervek;
• a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rend-
szerekért és politikákért felelős, helyi, regionális és nemzeti szintű
szervezetek;
• az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkozó kutatóközpon-
tok és szervezetek;
• felsőoktatási intézmények – korlátozottan, kizárólag a munkavállalók,
munkanélküliek célcsoportjában nyújthatnak be pályázatot, a már vég-
zett (hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező) volt hallgatóik részére;
• nonprofit szervezetek,

Pályázati feltételek:
A külföldi gyakorlatoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
• a pályázó intézménynek minimálisan egy külföldi partnere legyen a
programban részt vevő országok köréből.
• a projektek maximális időtartama 2 év, amely magában foglalja a kül-
földi gyakorlat/csere előkészítését, lebonyolítását és az eredmények
értékelését, terjesztését.
• a résztvevők képzéséhez (illetve átképzéséhez) és/vagy szakterület-
éhez szorosan kapcsolódó vagy azt kiegészítő gyakorlat vagy szakmai
képzés biztosítása.
• a fogadóintézménynél megszerzett készségek, tudás elismerése pl.:
oklevél vagy a szakképesítés adott szintű megszerzését tanúsító okirat
vagy Europass mobilitási igazolvány révén.
• a részt vevő fogadóintézményen belüli oktatói, mentori felügyeletének biztosítása és a küldő szervezet folyamatos tájékoztatása.

A támogatás mértéke:
A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A pályázati útmutató
ugyan nem határoz meg kötelező önrészt a pályázók számára, a projekt
megvalósításához azonban az esetek jelentős részében további források
bevonása szükséges.
Támogatás az alábbi költségtételekre igényelhető:
- programszervezés és monitoring
- mobilitás (utazás, megélhetés, biztosítás)
- felkészítés

A megítélhető támogatás felső határa célcsoportonként eltérő összegű, és függ a résztvevők számától, a kinntartózkodás helyétől és időtartamától. (Részletes szabályok a pályázati kalauzban.)

A pályázás menete:
A mobilitási pályázatok benyújtása a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik, a pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi.

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu

Ha rendezvényét szeretné a honlapon megjeleníteni, küldje a programot az info@monitormagazin.hu címre!

Szavazás
Miről olvasna többet a Monitor közéleti lapban?
politika
  30
kultúra
  76
sport
  60
életmód
  70
környezetvédelem
  27

Hirdetés